Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı AnaliziSBP446024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Erkan
Dersi Veren(ler)Nilgün Erkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin kent mekânını algılama, yorumlama ve ifade etme becerilerini geliştirmek, bu bağlamda tasarım konularında uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriğiKentsel çevrenin algılanması, derste ele alınan görsel analize yönelik kavramların kentsel mekânda gözlemlenmesi, görsel analiz teknikleri, gözlenen çevrenin kavramsallaştırılarak, sembollerle ifade edilebilme becerisi geliştirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bacon, Edmund N. (1969) Design of Cities, M.I.T. Press.
 • Cullen, Gordon (1986) The Concise Townscape, 11th ed. (1961). London: The Architectural Press.
 • Gibberd, Frederick (1960) Town Design, 3 rd ed. New York: Frederick A. Praeger.
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 th ed. (1960). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Aydınlı, Semra (1993) Mimarlıkta Estetik Değerler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Aydınlı, Semra (1992) Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Bakan, Kayhan (1999) Urban Design is a Policy. Ankara: METU Fac.of Architecture Press.
 • Bakan, Kayhan & Güzin Konuk (1987) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi. Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü.
 • Broadbent, Geoffrey (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design. New York: van Nostrand Reinhold.
 • Çubuk, M., ed., (2002) Urban Design and Local Specifities in the Process of Globalisation, I. International Urban Design Meeting, 26-28 September 2001. İstanbul: MSÜ Faculty of Architecture.
 • Elliott Bevlin, Marjorie (1991) Design Through Discovery; The Elements and Principles, Harcourt Brace College Publishers, U.S.A.
 • Erkan, Nilgün, 1996, Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erkan Biçer, Nilgün, 2002, Kastamonu Örneğinde Anadolu Kenti İmaj Ögeleri ve Değişim Süreci, basılmamış doktora tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). New York: van Nostrand Reinhold.
 • Giritlioğlu, Cengiz (1991) Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı. İstanbul: İTÜ Mim. Fakültesi.
 • Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, London: Academy Press.
 • Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Kuntay, Orhan (1994) Yaya Mekanı. Ankara: Ayıntap Yayıncılık.
 • Mesutoğlu, Mehmet (2001) Kentsel Mekan Olarak Meydan ve Morfolojik Özellikleri, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Moughtin, Cliff (1995) Urban Design, Street and Square, 2 nd ed. (1992). Oxford, London: Butterworth Architecture.
 • Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, Nuri Bilgin, çeviren, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Rasmussen, Steen E. (1994) Yaşanan Mimari, Ö. Erduran, çevirmen. İst.: Remzi Kitabevi.
 • Reekie, Fraser (1976) Design in the Built Environment, 2nd ed. (1972). London: Edward Arnold Ltd.
 • Roberts, Marion ve Greed, Clara ed. (2001) Approaching Urban Design – The Design Process, Longman.
 • Rossi, Aldo (1988) The Architecture of the City, 4th ed. (1982). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Panerai, Philippe ve diğerleri (2004) Urban Forms – The Death and Life of the Urban Block, Architectural Press, Great Britain.
 • Schulz, Christian Norberg, Architecture: Meaning and Place, Fleata/Rizzoli, New York.
 • Spreiregen, P Paul D. (1965) Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Tayyare, Emine (2007) Kentsel İmaj Ögeleri Bağlamında Haliç Bölgesinin İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı, İstanbul.
 • Webb, Michael (1990) The City Square, London: Thames and Hudson.
 • Yollu, Duygu (2006) Mekan Organizasyonu ve Biçim Kavramlarının Tarihi Yarımada Örneğinde İncelenmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Programı, İstanbul.
 • Environment and Behaviour, periodical
 • Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1989. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu – Bildiri Kitapları, 1991-2000. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995 – Bildiriler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi.
 • Planning For A Broader Europe – VIIIth AESOP Congress, 24-27 August 1994 – Proceedings, v.1-4 (1995), İstanbul: YTU Faculty of Architecture.
 • Urban Design International, periodical, Joint Centre for Urban
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kentsel tasarım çalışmalarında görsel mekan hakkında bilgi toplama ve çözümleme becerisi
 2. Kentsel çevreyi çeşitli tekniklerle ifade etme becerisi
 3. Kentsel çevrelerde imaj analizi yapabilme becerisi
 4. Planlama, tasarım ve dönüşüm çalışmalarında, kent kimliğini dikkate alma konusunda bilgi sahibi olma
 5. Kentsel değerlerin sürdürülebilirliği için gerekli bilgi ve donanımı sağlama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-151531
PÇ-211111
PÇ-332422
PÇ-422112
PÇ-543433
PÇ-611114
PÇ-731224
PÇ-834311
PÇ-911111
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıNA
2Çevresel imaj kavramı, algılama, çevresel imaj öğeleri Lynch, K. (1962), Lynch, K. (1989)
3Görme + algılama kapasitesi – kentsel ölçek ilişkisi Morval, J., (1985), Bacon, Edmund N. (1969)
4Şehirsel imaj kavramı, kuramı, işlevi, kent imajını oluşturan ana ögelerLynch, K. (1962)
5Şehirsel imaj elemanları: bölgeler / dokular, sınırlar, yollar Lynch, K. (1962), Kostof, Spiro (1992)
6Şehirsel imaj elemanları: odak noktaları, simgeler / işaret ögeleri Lynch, K. (1962), Kostof, Spiro (1992)
7Alan çalışmasının 1. Sunumu – kentsel imajNA
8Ara Sınav 1
9Sokak ve meydan kavramı: İnsan ölçeğinde yola ve açık alana bağlı mekânsal inceleme. Ölçek, yol dokusu, döşeme, cephe, malzeme, renk, hareket…NA
10Meydan kavramı, meydanların mekansal analizi ve ölçek NA
11Görsel analizde yapısal elemanlar Gökyüzü, manzara, mimari elemanlar, biçim, ölçek Moughtin, Cliff (1995)
12Kentsel mekânların görsel / mekânsal analiz teknikleri, görsel malzemenin sunum teknikleri, grafik semboller,Krier, R. (1984)
13Öğrenci sunumları NA
14Yılsonu genel değerlendirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması18
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev214
Sunum/Jüri215
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması18
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok