Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Psikolojisi SBP332024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Erkan
Dersi Veren(ler)Nilgün Erkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilerin kent planlama eğitiminde kente ve kullanıcıya farklı bir bakış açısı ile bakabilme, mekan tasarımında psikoloji ölçütünü değerlendirebilme yetisi kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiPsikoloji ve çevre kavramlarının yanı sıra algılama, motivasyon, stres, kişisel mekan gibi konular derste ele alınmaktadır. Bu konuların kentsel mekan, kentleşme ve kentlileşme gibi konularla ilişkilendirilerek insan-çevre-davranış etkileşimi çözümlemeleri de dersin kapsamı içinde yer almaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Altman, Irwin (1989), Human Behavior and Environment, Public Places and Spaces, Plenum Press, New York.
 • Arnheim, R. (2007), Görsel Düşünme, Metis yayınları, İstanbul.
 • Baymur, F. (1994), Genel Psikoloji, İnkılap yayınları, İstanbul.
 • Bell, Paul A., Thomas C. Greene, Jeffrey D. Fisher, Andrew Baum, (1996), Environmental Psychology, Harcourt Brace College Publishers, New York.
 • Canter, D., (1977), The Psychology of Place, St. Martin’s Press, New York.
 • Cimcoz, A. (1991) Mimaride Estetik, DEÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Basım Ünitesi, İzmir.
 • Cüceloğlu, D., (1999), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Çakın, Ş., (1990), Mimari Tasarım, İnsan ve Çevre, İstanbul.
 • Erkan, N. Ç., (1996), Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (yayımlanmamış).
 • Erzen, J. (2006) Çevre Estetiği, ODYÜ Yayıncılık, Ankara
 • Göregenli, M. (2010), Çevre Psikolojisi, İnsan Mekan İlişkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Lang, J., (1987), Creating Architectural Theory, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Lynch, K., (1968), Das Bild Der Stadt, Bertalsmann Verlag, Münih.
 • Merleau-Ponty, M. (2006), Algının Önceliği, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • Morgan, C., (1986), Psikoloji’ye Giriş Ders Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayınları No: 1, Ankara.
 • Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, Nuri Bilgin, çeviren, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Öymen Gür, Ş., (1996), Mekan Örgütlenmesi, Gür Yayınları, Trabzon.
 • Prak, N. L., (1985), The Visual Perception of the Built Environment, Delft University Press, Netherlands.
 • Proshansky, Harold (1976), Environmental Psychology, 2nd ed., Holt - Rinehard and Winston, New York.
 • Rapoport, Amos (2004), Kültür, Mimarlık, Tasarım, çev: Selçuk Batur, Yapı Yayın, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencinin kentsel çözümleme çalışmaları aşamasında çevre psikolojisi ölçütlerini saptayabilme becerisini kazanması
 2. kentsel mekandaki insan davranışlarını analiz edebilme becerisini kazanması
 3. çevre ve davranış arasındaki ilişkiyi anlama becerisini kazanması
 4. kentsel çevrelerde imaj analizi yapabilme becerisini kazanması
 5. planlama ve tasarım çalışmalarında insan psikolojisi ve davranış ölçütlerini dikkate alma becerisini kazanması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155553
PÇ-232222
PÇ-343332
PÇ-411112
PÇ-543333
PÇ-631225
PÇ-743433
PÇ-811121
PÇ-921111
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Psikoloji ile ilgili bilgilenme, psikoloji öğrenmenin önemi, Morgan, C., (1986)
2Psikolojide kavramsal yaklaşımlar, Psikoloji araştırmalarının gelişimi, Morgan, C., (1986)
3Çevre kavramı, Çevre psikolojisinin temel psikoloji içindeki yeri, Çevre psikolojisinin gelişimi, kapsamı, Morval, J., (1985), Göregenli, M. (2010)
4Çevre psikolojisinde kuramlar ve araştırma metodları,Morval, J., (1985)
5Algılama; duyular, eşikler, görme duyusu,Prak, N. L., (1985)
6Algılamada zihinsel süreç; öğrenme, hafıza, Morgan, C., (1986), Bell, Paul A vd (1996)
7Algılamada zihinsel süreç; zihinsel haritalar, yol bulma,Paul A vd (1996)
8Ara Sınav 1
9Motivasyon, konsantrasyon ve stresMorgan, C., (1986)
10Kent, kentlileşme ve davranış,Cüceloğlu, D., (1999)
11Fiziksel çevre, sosyal davranış 1; Kişisel mekan, mahremiyet, kalabalık ve yalnızlık, Bell, Paul A vd (1996)
12Fiziksel çevre, sosyal davranış 2; Kent – suç ve vandalizm,Bell, Paul A vd (1996)
13Öğrenci sunumları
14Genel değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım133
Laboratuar0
Uygulama0
Arazi Çalışması0
Derse Özgü Staj0
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği0
Ödev110
Sunum/Jüri17
Projeler0
Seminer/Workshop110
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok