Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Betonarme Yapılar ve Temel TasarımıINS463225120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüBilge Doran
Dersi Veren(ler)Bilge Doran, Havvanur Kılıç, Pelin Özener, Sema (Noyan) Alacalı, Şenay Atabay, Muzaffer BÖREKÇİ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMesleki etik sınırları içerisinde disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapma becerilerini kazanmak, konu ile ilgili model deney tasarlamak.
Dersin İçeriğiBetonarme yapılarda, zemin yapı etkileşimi dikkate alınarak uygun temel sisteminin belirlenmesi ve temel betonarme kesit hesabı, CPM metodu ile kritik yolun ve minimum proje süresinin belirlenmesi, Risk Değerlendirilmesi, İnşaat betonunun sürdürülebilirliği ve atıkların geri dönüşümü.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Celep, Z., Kumbasar, N., Betonarme Yapılar, İstanbul 2001.
 • Özaydın, İ.K., Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, 1997.
 • Yıldırım, S., Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı.
 • Das, M. B., Principles of Geotechnical Engineering, 1998.
 • Das, M. B., Fundamentals of Geotechnical Engineering, 2000.
 • Bowles, J., Foundation Analysis and Design, McGrawHill.
 • Doran, B., Alacalı, S., “Yapısal Analiz Programı SAP 2000, Bilgi Aktarımı ve Kullanımı”, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • Doran, vd., Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları, Birsen Yayınevi, 2019
 • Doran, vd., Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 (V.23) Uygulamaları, Birsen Yayınevi, 2022
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, zemin yapı etkileşimi konusunda bilgi sahibi olur.
 2. Öğrenci, konu ile ilgili tasarım yönetmelikleri ve esaslar hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Öğrenci, güçlendirme tekniği ile alakalı tasarım algoritması ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Öğrenci, grup çalışması becerisi kazanır.
 5. Öğrenci, konu ile alakalı model deney tasarlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3555--
PÇ-4--55-
PÇ-5--5--
PÇ-6-55--
PÇ-7--5--
PÇ-8--5--
PÇ-9--555
PÇ-10---55
PÇ-11----5
PÇ-12-55-5
PÇ-13--55-
PÇ-14-----
PÇ-15---5-
PÇ-16-----
PÇ-17---5-
PÇ-18-----
PÇ-19---55
PÇ-20---55
PÇ-21---5-
PÇ-225--55
PÇ-23--555
PÇ-24---5-
PÇ-25-55--
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-295-5--
PÇ-30-5---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Proje föylerinin dağıtılması, dönem boyunca izlenecek ders planı ve proje içeriğinin tanıtımı.
2Çalışma gruplarının belirlenmesi, disiplinlerarası çalışma-grup çalışması, mesleki etik gibi konularla ilgili bilgi aktarımı
3Yapı ruhsatı ve iskân, kat mülkiyeti süreçleri, kentsel dönüşüm prosedürü
4İnşaat projelerinde zaman yönetiminin projeye uygulanması, CPM metodu ile kritik yolun ve minimum proje süresinin belirlenmesi, yapının inşaat sürecinde, iş güvenliği açısından risk değerlendirmesinin yapılması.
5Projesi verilmiş olan binanın sayısal modelinin sonlu elemanlar tekniği ile çalışan bir yazılım (SAP2000 benzeri) ile oluşturulması, sonlu eleman tipleri/kapasiteleri, mesnet şartları, düğüm noktası-birleşimler, rijit diyafram gibi temel konuların aktarımı.
6Yapının oturtulacağı sahada yapılan zemin etütlerinden yararlanılarak arazi zemin kesitinin çıkarılması ve zemin tabakalarına ait malzeme parametrelerinin belirlenmesi
7Düşey+yatay yüklerin belirlenmesi ve yük kombinasyonlarının tanımlanması, oturma analizinde kullanılmak üzere temele etki edecek kuvvetlerin (bina ağırlığı) ve bu duruma ait kesit tesirlerinin belirlenmesi.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Radye temelin taşıma gücünün belirlenmesi, temel zemininde meydana gelen ani ve konsolidasyon oturmalarının hesaplanması, yatak katsayısının oturmaya bağlı olarak ve ampirik yöntemlerden faydalanılarak belirlenmesi. Model deneyler için yükleme tankının hazırlanması. 1.ARA RAPOR: Yapı sistemine ait sayısal model, kesitler/yüklerin tanımı, serbest titreşim mod şekilleri ve periyotları içerecektir (Raporda, yapısal çözümlemeye ait sayısal modele ait bir CD ve ilgili dökümanların bulunması gerekmek
10Radye temelin boyutlandırılması. Zemin-yapı etkileşimi (Winkler yayları) dikkate alınarak mevcut yapının sayısal modelinin revize edilmesi, yapısal çözümlemelerin yeni durum için tekrarlanarak temele aktarılan kesit tesirlerinin hesabı. Temel plağını temsil edecek modelin deney düzeneği dikkate alınarak ölçeklendirilmesi.
11Yapı metrajının çıkarılması ve birim fiyat listesine göre fiyatlandırılması (keşif), inşaat betonunun sürdürülebilirliği ve atıkların geri dönüşümü. 2. ARA RAPOR: CPM metodu, risk değerlendirilmesi ile metraj ile ilgili konu ve hesaplamaları kapsayacaktır. Ayrıca model deneyler için kalıp, beton karışım hesapları, döküm gibi işler için danışman onayı. Ara rapor teslimi en geç 11.hafta sonuna kadar yapılmalıdır.
123.ARA RAPOR: Zemin parametreleri ile oturma analizleri, yatak kat sayılarının hesabını kapsayacaktır. Ara rapor teslimi en geç 12.hafta sonuna kadar yapılmalıdır.
13Temel sisteminin betonarme kesit hesabı. 4. ARA RAPOR: Zemin-yapı etkileşimi, temel sistemi betonarme kesit hesaplarını kapsayacaktır. Ara rapor teslimi en geç 13.hafta sonuna kadar yapılmalıdır. Deneylerin gerçekleştirilmesi.
14Sözlü Sunumlar.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri121
Projeler439
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler420
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok