Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri AnaliziSBP501237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Oya Akın, Nilgün Erkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıŞehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırmış farklı meslekler sahip öğrencilerin “Kent ve Kentsel Doku” kavramlarını tanımaları ve bunlara ilişkin analiz ve değerlendirme yetilerini geliştirmek ve 2. yarıyılda alacakları uzmanlık derslerine, bilimsel temel oluşturmak amacıyla düzenlenmiş bir derstir.
Dersin İçeriğiDoku kavramı ve bileşenlerinin tanıtılması ile coğrafya, kültür, işlev, mülkiyet ilişkileri bağlamında kentsel dokuların tanımlanması ve planlama ilişkilerinin kurulmasıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aktüre, S. (1985) “Osmanlı Devleti’nde Taşra Kentlerindeki Değişimler” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, , İletişim Yayınları, C: 4, ss: 891- 902.
 • Aru, K.A. (1998) Türk Kenti, YEM yayınları
 • Beaverstock, J.V. Taylor P.J. (1999), A Roster of World Cities, Cities’ten Pergamon
 • Çelik, Z. (1996) 19.Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt yayınları
 • Gallion, A. (1950) The Urban Pattern, D.Van Nostrad Company
 • Günay B. (2007) Gestalt Theory and City Planning Educatıon, METU JFA 2007/1, 24:1, 93-113,
 • Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). New York: van Nostrand Reinhold.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions
 • Kuban, D. (1998) Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, YEM Yayınları,
 • Lozano, Eduardo E. (1990) Community Design and The Culture Of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, Blackwell
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 th ed. (1960). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lozano, E.E. (1990) Community Design and the Culture of Cities, Cambridge University Press
 • Rossi, Aldo (1988) The Architecture of the City, 4th ed. (1982). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Simon Eisner, Arthur Gallion, Stanley Eisner (1993) The Urban Pattern, 6th Edition.
 • Tanyeli, U. (1996) “Osmanlı Barınma Kültüründe Batılılaşma-Modernleşme: Yeni Bir Simgeler Dizgesinin Oluşumu”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı Yayınları. İstanbul.
 • Tekeli, İ. (1985) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm", Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C: 4, ss: 878- 890.
 • Yücel, A. (1996) “İstanbul’da 19.Yüzyılın Kentsel Konut Biçimleri”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Whittich, A. (1974), Encyclopedia of Urban Planning, McGraw-Hill Book.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler gözlemlediği kentsel doku ve yapı tipolojilerini kavrama becerisi kazanacaktır
 2. Öğrenciler kentsel doku bileşenleri konusunda fikir yürütebilme becerisi kazanacaktır
 3. Öğrencilerin kentsel doku ve yapı tipolojileri üzerine sorun ve potansiyelleri tespit edebilme yetileri gelişecektir
 4. Öğrenciler doğal yapı ve sosyo ekonomik yapının mekan üzerindeki etkisini öğreneceklerdir.
 5. Öğrenciler günümüz yerleşmelerinin doğal yapı ve kültürden bağımsız içerikte tasarlanmasının ortaya koyduğu sorunları algılayacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Gestalt Kuramı bağlamında; görsel algılama özelikleri ve Gestalt kurallarının tartışılması: • Yakınlık, Benzerlik, Tamamlama, Kapalılık, Devamlılık, Bölge, Simetri Araştırma: Doku kavramını açıklayarak, Gestalt Kuramı bağlamında bir kentsel dokunun yorumlanması Günay B. (2007) Gestalt Theory and City Planning Educatıon, METU JFA 2007/1, 24:1, 93-113,
3Araştırma konusunun tartışılması Doku nedir? Kentsel dokuyu belirleyen elemanlar • Çevresel boyut, Sosyo-ekonomik boyut, Fiziksel Boyut Gallion, A. (1950) The Urban Pattern, D.Van Nostrad Company
4Coğrafi koşullar ve kentsel doku ilişkisi 1 • Topoğrafik koşullar, İklim elemanları, Bitki örtüsü, Su öğesi, • Coğrafi koşullar ve kent makro-formu ilişkisi, Simon Eisner, Arthur Gallion, Stanley Eisner (1993) The Urban Pattern, 6th Edition.
5Coğrafi koşullar ve kentsel doku ilişkisi 2 • Topoğrafik koşullar, İklim elemanları, Bitki örtüsü, Su öğesi, • Coğrafi koşullar ve kent makro-formu ilişkisi, ÖDEV KONUSUNUN TANIMLANMASI NA
6Tarihsel süreç içinde dönemler ve kentsel doku üzerindeki etkisi Antik Yunan ve Roma Dönemi, Kostof, S. (…) City Shaped, Urban Patterns and meannings Through History
7Tarihsel süreç içinde dönemler ve kentsel doku üzerindeki etkisi Ortaçağ, Rönesans, Barok Dönem NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Seminer Sunuş 1NA
10Kentsel doku, topoğrafya ve fonksiyon alanı yer seçimi ilişkisi • Konut, Merkez, Sanayi, Kamusal donatı alanları. Aru, K.A. (1998) Türk Kenti, YEM yayınları
11Kentsel doku ve kamusal-yarı kamusal açık alan ilişkisi • Yol ağı,Meydan,Avlu, Açık alan. Aru, K.A. (1998) Türk Kenti, YEM yayınları
12Mülkiyet kavramı ve kentsel doku üzerindeki etkisi NA
13Doku analizi çözümleme ve ifade teknikleriNA
14Seminer Sunuş 2NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım14
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması120
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması135
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok