Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Betonarme 1INS352234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüYusuf Ayvaz
Dersi Veren(ler)Yusuf Ayvaz, Güray Arslan, Murat Serdar Kırçıl, Sema (Noyan) Alacalı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBetonarmenin davranışını, temel kavramları, son limit ve kullanılabilirlik limit durumlarına göre yürürlükteki yönetmelikler dikkate alınarak betonarme elemanların çözümlenmesini ve tasarımını öğretmek.
Dersin İçeriğiBetonarme yapıların limit durumlara göre tasarımı; Aderans ve kenetlenme; Betonarmenin davranışı ve taşıma gücü yöntemi; Basit eğilme altında kesit hesapları; Kesme etkisi altında betonarme elemanlar; Eksenel yük altında kolon kesitlerinin hesabı; Bileşik eğilme altında kolon kesitlerinin hesabı; Eğik eğilme altında kolon kesitlerinin hesabı; Betonarme elemanlarda kullanılabilirlik limit durumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders notları
 • Aka, İ., vd. Betonarme, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001.
 • Berktay, İ., Betonarme 1, TMMOB İnş.Müh.Odası, İstanbul, 2003.
 • Celep, Z., ve Kumbasar, N., Betonarme Yapılar, İstanbul, 2009.
 • Ersoy, U., ve Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul, 2001.
 • Gündüz, A., Betonarme, Kazmaz matbaası, İstanbul, 1980.
 • TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.
 • TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, 2021.
 • TS ISO 9194, Yapıların Projelendirilme Esasları-Taşıyıcı Olan ve Olmayan Elemanlar Depolanmış Malzemeler-Yoğunluk, 1997.
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.
 • Doğangün, A., Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2018
 • Celep, Z., Betonarme Yapılar, Beta, 2019
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, betonarme yapısal elemanların limit durumlara göre tasarımını yapabilir.
 2. Öğrenci, taşıma gücü yöntemini kullanabilir.
 3. Öğrenci, kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarım yapabilir.
 4. Öğrenci, istenilen davranışa sahip bir betonarme elemanın tasarımını yapabilir.
 5. Öğrenci, betonarme elemanların çözümlenmesi ve tasarımını yürürlükteki yönetmeliklere göre yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-6-----
PÇ-755555
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1455555
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-2555555
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, betonarmenin tanımı ve tarihçesiDers notlarında ilgili bölüm
2Beton ve çelik malzemesi hakkında genel bilgiler. Betonarmenin davranışı ve limit durumlarDers notlarında ilgili bölüm
3Kısmi güvenlik katsayıları ve yapı güvenliği, taşıma gücü yönteminde yapılan temel varsayımlarDers notlarında ilgili bölüm
4Aderans ve kenetlenme, TS500-2000 ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre kirişlere ilişkin konstrüktif kurallarDers notlarında ilgili bölüm
5Basit eğilmeye göre kesit hesabı; basit eğilmeye göre tek donatılı dikdörtgen kesitli kirişlerin taşıma gücü ve boyutlandırılmasıDers notlarında ilgili bölüm
6Sayısal uygulamalarDers notlarında ilgili bölüm
7Çift donatılı dikdörtgen kesitlerin taşıma gücü ve boyutlandırılması ve sayısal uygulamalarDers notlarında ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tablalı kesitlerin taşıma gücü, gelişigüzel kesitler, TS500 ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre eğilme elemanlarının boyutları ile ilgili koşullar ve sayısal uygulamalarDers notlarında ilgili bölüm
10Kesme kuvvetine göre hesap, kesme donatılı kirişlerin taşıma gücü, TS500 ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre enine donatı hesabı Ders notlarında ilgili bölüm
11Eksenel yüke göre hesapDers notlarında ilgili bölüm
12Bir doğrultuda bileşik eğilme etkisine göre iki yüzünde simetrik donatı bulunan kısa kolonların taşıma gücü ve boyutlandırılması, dört yüzü donatılı dikdörtgen kesitli kısa kolonların çözümlenmesi ve sayısal uygulamalar Ders notlarında ilgili bölüm
13Bir doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki narin kolonların hesabı. İki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki kolonların taşıma gücü ve boyutlandırılması, sayısal uygulamalar (Ara değerlendirme) Ders notlarında ilgili bölüm
14Betonarme elemanlarda kullanılabilirlik Ders notlarında ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok