Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Mekanda DönüşümSBP437024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Oya Akın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel dönüşüm ve değişim olgusunun kavramsal ve kuramsal boyutlarının irdelenerek, ulusal ve uluslararası örnek uygulamalardan çıkarımlar yapmak.
Dersin İçeriğiBir ilişki yumağı olan kentlerin neden sürekli devinim içinde olduğunun tanımlanması; toplumsal, ekonomik ve politik süreçlerden nasıl etkilendiği ve hangi kırılma noktalarından geçerek kentsel mekanda nasıl yansımalar bulduğunun tartışılmasıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özden, P.P.,(2008); Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama, İmge Kitapevi,Ankara, ISBN: 978-975-533-571-1.
 • Keating, M. (1993); “The politics of economic development: political change and local development policies in the United States, Britain and France” Urban Affairs Quaterly, 28.
 • Özdemir, D., (ed.) (2010); Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Nobel Yayınevi, ISBN 978-605-395-379-1, İstanbul.
 • Günay, B. (1994); “Kentlerin yeniden üretilmesi süreçleri üzerine”, Mimarlık, 249.
 • Loftman ; Nevin (1995); “Prestige projects and urban regeneration in the 1980’s and 1990’s: a review of benefits and limitations” planning Practice and Research, 10.
 • Özdemir, D. (1998); Kentsel Yenileme Projelerinin oluşturulmasında devlet politikaları ve kamu-özel sektör ilişkilerine iki farklı yaklaşım: Paris-Londra” Ege Mimarlık, 26.
 • Akın, O., (1999); “Küreselleşme Olgusu ve Kent Mekanı Üzerindeki Etkileri: İstanbul Metropoliten Alanı”, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, YTÜ, Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yayın no: MF.ŞBP-2000.003, s:141-165.
 • Carley, M. (2000); “Urban patnerships, governance and the regeneration of Britain’s Cities”, International Planning Stud. 5.
 • Social Exclusion Unit (2001); A New Commitment to Neigbourhood Renewal National Strategy, Action Plan,
 • Dündar, G.Ş. (2003); “Kamusal alandan kamusal mekana tasarımın değiş(tir)en rolü: küresel/yerel parçalar üzerinden kent temsilleri”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul.
 • Göksu, Ö. F. (2003); “Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi yaklaşımlar”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul.
 • Gürler, E. (2003); “Kentsel yeniden üretim süreci üzerine karşılaştırmalı çalışma: İstanbul Örneği”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul.
 • Koç, E.; Gül, A. (2003); “Kentsel dönüşümde imar uygulama araçları”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul.
 • UWE Bristol (2004); Towards a South West Regeneration and Renewal Learing Strategy.
 • Bura (2006); Towards a National Strategy for Reneration,
 • P.Evans (2008); Brownfields redevelopment toolbox for disavataged communities, Norteast Midwest İnstitute.
 • Holyhead Forward Regeneration Strategy (2008-2013).
 • Rescue (2005); Best Practice Guidance for Sustainable Brownfield Regeneration.
 • Urban Tusk Force; Towards a Strong Urban Renaissance.5
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kentsel sistemi ve bileşenlerini algılama becerisini edinir
 2. Değişim ve dönüşüm olguları ve kentsel mekan üzerindeki etkilerini öğrenir
 3. Ulusal ve uluslar arası literatürde kentsel dönüşüm olgusunun tarihsel süreç içinde içeriğinin nasıl farklılaştığını öğrenir,
 4. Öğrenci farklı kentsel dönüşüm modelleri arasında karşılaştırma yapma becerisini kazanır
 5. Öğrenci kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkan sorunlara yanıt üretmek amacı ile çeşitli yöntem ve modelleri kullanma becerisini kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-444555
PÇ-544554
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-845333
PÇ-955555
PÇ-1055455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı ve içeriğinin açıklanması NA
2Değişim/dönüşüm kavramı, teknoloji, buluş, ekonomik değişim ve toplumsal yeniden yapılanma süreçleri ilişkileriAkın, O., (1999); “Küreselleşme Olgusu ve Kent Mekanı Üzerindeki Etkileri: İstanbul Metropoliten Alanı”, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, YTÜ, Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yayın no: MF.ŞBP-2000.003, s:141-165.
3Büyüme ve rant / değer ilişkisinde kentsel mekanda dönüşüm Akın, O., (1999);
4Tarihsel süreç içinde kentsel dönüşüm ve yenileme konularına bakış: Modernizm, Fordizm ve PostfordizmAkın, O., (1999);
5Kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyal, ekonomik ve örgütlenme boyutları: Kentsel Yoksulluk, Soylulaşma, Kentsel Rönesans kavramları Urban Tusk Force; Towards a Strong Urbanrenaissance.5
6Kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyal, ekonomik ve örgütlenme boyutları: Kentsel Yoksulluk, Soylulaşma, Kentsel Rönesans kavramları NA
7Mahalle Yenilemesi Yöntem Önerileri Social Exclusion Unit (2001); A New Commitment to Neigbourhood Renewal National Strategy, Action Plan,
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kültür ve Turizm Eksenli Dönüşüm ve Tample-BarD. Özdemir (ed.) (2010); Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Nobel Yayınevi, ISBN 978-605-395-379-1, İstanbul.
10Ülkemizde kentsel dönüşüm / yenilemede yasal ve kurumsal yapılanma Özden, P.P.,(2008); Kentsel Yenileme: Yasal Yönetsel Boyut, Planlama ve Uyg. İmge Kitapevi, Ankara, ISBN: 978-975-533-571-1.
11İstanbul Kenti Mekansal Değişim, Dönüşüm Süreçleri ve yansımaları (antik dönemden 2000’ne)Akın, O., (1999);
12İstanbul Kenti Mekansal Değişim, Dönüşüm Süreçleri ve yansımaları (2000 Sonrası) Akın, O., (1999);
13Kentsel dönüşümde/Yenilemede Sulukule Projesi yaklaşımının tartışılması NA
14Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tartışılması NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok