Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma Felsefesi ve Kuramı SBP530637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin Koordinatörüİclal Dinçer
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTarihi mirası koruma konusunda temel teorik bilgilerin verilmesi, ilgili uluslararası kurumların koruma kavramına nasıl yaklaştıklarının irdelenmesi, koruma kavramlarının uluslararası düzlemdeki uygulama alanlarının tanıtılması
Dersin İçeriğiKoruma, yenileme kavramları, Dünya’da ve Türkiye’deki gelişim süreçleri, Koruma olgusunun planlama sistemi içindeki yeri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahunbay, Z. (1999) Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul
 • Benevolo, L. (1995) “Son Elli Yılda Avrupa Kentinin Yenilenişi”, Avrupa Tarihinde Kentler, (çev: N.Nirven) Afa-Intermedia, İstanbul, 235-247.
 • Binan, C. (1999) Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğünden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci, YTÜ Yayınları, İstanbul.
 • Cullingworth, B., Nadin, V. (2002) “Heritage Planning”, Town and Country Planning in the UK, (thirteenth edition), Routledge, ss: 231-258.
 • Dinçer, İ. (2010) Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına…, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları (Ed: Dilek Özdemir) içinde, ss: 225-255, Nobel Yayınevi.
 • Erder, C. (1975) Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Kuban, D. (2001) Türkiye’de Kentsel Koruma, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Okyay, İ. (2001) Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması-Malraux Yasası, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Tekeli, İ. (1985) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm", Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C: 4, ss: 878- 890 İstanbul.
 • http://whc.unesco.org/ World Heritage Center (Dünya Miras Merkezi)
 • http://www.international.icomos.org
 • http://europa.eu.int/comm/culture
 • http://www.kultur.gov.tr
 • http://www.english-heritage.org.uk/
 • http://www.iucn.org/IUCN
 • Delafons, J. (2005) Politics and Preservation, E
 • Jokilehto, J. vd.(2008) What is OUV? ICOMOS-Monuments and Sites: XVI, Berlin, Hendrik Bäßler Verlag.
 • Jokilehto, J. (1999) A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford
 • Luxen, J-L (2004) “Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions”, http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/19_2/feature.html
 • Slatyer, R.O., (1984),” The Origin and Development of the World Heritage Convention”, Monumentum, World Heritage Convention Issue,3
 • Stubbs, J.H., (2009) Time Honored: A Global View of Architectural Conservation, John Wiley
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler koruma düşüncesinin ortaya çıkışı ve temelleri konusunda bilgi birikimi edinecektir
 2. Öğrenciler uluslararası koruma kurumlarının bakış açıları, tüzük ve kartalarını yorumlama becerisi kazanacaktır
 3. Öğrenciler koruma kavramının evriminde farklı bakış açılarını ve arka planlarını kavrama becerisi ve bilgisi kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin kapsamı, kaynakları ve seminer programının verilmesi NA
219.Yüzyılda Koruma Düşüncesinin Evrimi İlgili makale
320.Yüzyılda Koruma Düşüncesinin Evrimi İlgili makale
4Koruma kuramının gelişiminde uluslararası kurumlar: Avrupa Konseyi İlgili makale
5Koruma kuramının gelişiminde uluslararası kurumlar: ICOMOSİlgili makale
6Koruma kuramının gelişiminde uluslararası kurumlar: UNESCO ve World Heritage Listİlgili makale
7Koruma uygulamaları: Avrupa Mimari Miras Yılı İlgili makale
8Ara Sınav 1
9Koruma kavramının bölgesel ölçeğe genişlemesi İlgili makale
10Koruma, özgünlük ve 21.yy. kenti Seminer hazırlık
11SeminerSeminer hazırlık
12SeminerSeminer hazırlık
13SeminerSeminer hazırlık
14SeminerSeminer hazırlık
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer136
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)136
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)131
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok