Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
FuzuliTDE3352 24200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Emre Özyıldırım
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıEski Türk Edebiyat derslerinde öğrenciye genel bir fikir verme zorunluluğu edebi şahsiyetler üzerinde derinlemesine tahliller yapılmasına imkân vermemektedir. Ancak tek bir edebi şahsiyetin derinlemesine ele alınarak işlenmesi öğrenciye kaynakların kullanım biçimi, mukayese ve sentez becerisi kazandıracaktır. Fuzuli böylesi bir incelemeye en uygun şahsiyetlerden birisidir.
Dersin İçeriğiFuzulinin hayatı-yetiştiği çevre-sanatı-eserleri-tesirleri ve kaynakça
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aybet N. (1989)Fuzûlî Divanında Maddi Kültür
 • Cunbur M. (1956) Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul
 • Fuzûlî Divanı (1990) (nşr Kenan Akyüz ve diğerleri) Ankara
 • Gölpınarlı, A(1961) Fuzûlî Divanı, İstanbul
 • İpekten, H.(1973) Fuzûlî: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Bazı Şiirlerinin Açıklama¬ları, Ankara
 • Karahan, A. Fuzulî,DVİA,c.XIII,s.240-46
 • Külliyyât-ı Dîvân-ı Fuzûli (1924)(nşr. M. Fuad Köprülü), İstanbul
 • Matla'u'l-i'tikâd (1962) (nşr. Muhammed b. Tâvît et-Tancî, trc. E. Coşan — K. Işık], Ankara
 • Mazıoğlu H. (1997) Fuzûlî Üzerine Makaleler,AKYK, Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara
 • Süleyman Nazif (1343/ 1925) Fuzûlî, İstanbul
 • Turinay,N.(1996) Klasik Romana ve Leyla vü Mecnuna Dair, Fuzuli Kitabı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları nr.37,s.223-45
 • Yurdagür M. (1996) Fuzûlî'nin Matla'ul-İ'tikâd'ı ve Akidesi, Fuzuli Kitabı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları nr.37,s.167-175
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Fuzuli ekseninde klasik bir şair üzerinde çalışma becerisi kazanır.
 2. Fuzuli hakkında temel kaynaklar ve bilgi değerlerini öğrenir.
 3. Şairin hayatı ve sanatı: takipcileri ve yazdıkları nazireleri görür.
 4. Şairin hayatı: devlet adamlarıyla ilişkileri ve memuriyet hayatı hakkında bilgi edinir.
 5. Şairin edebi şahsiyeti ve Fuzuli ekseninde klasik edebiyatın aşk anlayışını anlar.
 6. Modern şairlerin poetikalarını klasik şairlerin şahsiyetleriyle kıyaslayabilir.
 7. Fuzûlî’den hareketle bir şairin poetikasını oluşturan unsurları öğrenir ve bunu diğer derslerde öğreneceği şairlerin poetikalarını belirlemekte kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-25---55-
PÇ-3-------
PÇ-4-555---
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7------5
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fuzulinin yetiştiği çağda Bağdat ve çevresi hakkında genel bilgi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Fuzuli hakkında temel kaynaklar ve bilgi değerleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Şairin hayatı: adı, mahlası, ailesi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Şairin hayatı: devlet adamlarıyla ilişkileri ve memuriyet hayatı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Şairin fikir hayatı: mezhep tartışmaları ve diğer konular Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Şairin sanatı: tesiri altında kaldığı başlıca şairler ve onlara yazdığı nazireler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Şairin sanatı: takipcileri ve yazdıkları nazireler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Fuzulideki ana temalar: diğer konular; vefa, ızdırap vs Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Fuzulinin eserleri: divanı ve poetikası Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Fuzulinin eserleri: Hadikatüs-süeda Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Fuzulinin eserleri: Leyla ve Mecnun Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Fuzulinin eserleri: Beng ü Bade, Rind ü Zahit ve diğer eserler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Fuzuliden gazel şerhiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok