Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
YöntembilimSBP611537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşenur Ökten
Dersi Veren(ler)Ayşenur Ökten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAmaç doktora programı öğrencilerinin şehircilik ve bölgesel gelişme alanlarında, sosyal araştırmalara ilişkin yöntem paradigmalarının felsefelerini anlayarak öğrenmeleridir.
Dersin İçeriğiSosyal araştırmada yöntem paradigmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Russel Keat & John Urry (1994) Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Yayınları.ssel Keat
 • ALEXANDER, J. & S.Seidman (1990) Culture and Society. Contemporary Debates.
 • BAILEY, J (1975) Social Theory for Planning. London: Routledge & Kegan Paul.
 • BATHELT, H & GLÜCKLER, J (2003) Toward a relational economic geography, Journal of Economic Geography 3(2003) 117-144.
 • BERMAN, M (1999;1982) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. Modernite Deneyimi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BRENNER, N (2001) The limits toscale? Methodological reflections on scalar structuration, Progress in Human Geography, 25 (4) 591-614.
 • BURKE,P (1994) Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev.: Mete Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • BUTTIMER, A. (1969) Social Space in Interdisciplinary Perspective, Geographical Review, Vol. 59, No. 3. (Jul., 1969), pp. 417-426.
 • DURKHEIM, E (1994) Sosyolojik Metodun Kuralları, İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • FALLDING, H (1968) “Explanatory Theory, Analytical Theory, and the Ideal Type”, Thompson&Tunstall (1971: 501-511).
 • GIDDENS, A (1997) Sosyoloji. Eleştirel Bir Yaklaşım, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • GRAHAM, S & HEALEY, P (1999) Relational Concepts of Space and Place: Issues for Planning Theory and Practice, European Planning Studies, 7(5), 623-646.
 • HABERMAS, J. (1998) Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, İstanbul: Kabalcı. (İlk b. Suhrkamp, 1982)
 • ÖZLEM, D (1990) Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: Ara Yayıncılık.
 • SAUNDERS, P (1989) Social Theory and the Urban Question. London: Unwin Hyman.
 • SAYER, A (1999) Method in Social Science. A realist approach, London: Routledge.
 • STRÖKER,E. (1990) Bilim Kuramına Giriş, İstanbul: Ara. THOMPSON, K ve J Tunstall (1971) Sociological Perspectives. Selected Readings, Baltimore,USA: Penguin.
 • URAL,Ş. (1986) Pozitivist Felsefe. Bilimde ve Felsefede Doğrulama, Istanbul: Remzi Ktbevi.
 • WALLERSTEIN, I (2000;1999) Bildiğimiz Dünyanın Sonu. Yirmi Birinci Yüzyılın Sosyal Bilimi, İstanbul: Metis Yayınları.
 • WALLERSTEIN, I (2003) Yeni Bir Sosyal Bilim İçin, İstanbul: Aram Yayıncılık.
 • YILDIRIM, C. (1995) Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • ZEKA, Necmi derl. (1990) Postmodernizm. Jameson, Lyotard, Habermas, Zeka, Kıyı Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kullandığı gözlem ve/veya araştırma tekniklerinin hangi paradigmaya ait olduğuna dair farkındalık kazanır
 2. Öğrenci toplumsal gerçekliğin farklı biçimde ele alınmasının felsefi temellerine dair bilgi edinir
 3. Öğrenci mekan kavramını çok boyutlu bir perspektifte ele alma becerisi edinir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyal Bilim felsefesi – giriş. KonferansNA
2Sosyal bilimlerdeki üç ana paradigma. KonferansDersin kaynak listesinden
3Sosyal bilimlerde kuram ile araştırma arasındaki ilişki. KonferansDersin kaynak listesinden
4Sosyal araştırmada kavramsallaştırma ve eylemselleştirme süreçleri. Konferans Dersin kaynak listesinden
5Pozitivizm – sunum ve tartışmaDersin kaynak listesinden; Keat & Urry’den ilgili bölüm ve kaynaklar
6Realizm– sunum ve tartışma Eleştiri Yaklaşımı – sunum ve tartışmaDersin kaynak listesinden; Keat & Urry’den ilgili bölüm ve kaynaklar
7Konvansiyonalizm,– sunum ve tartışma Yorumlayıcı sosyoloji – sunum ve tartışmaDersin kaynak listesinden; Keat & Urry’den ilgili bölüm ve kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İlişkisel yaklaşım dersDersin kaynak listesinden
10İlişkisel yaklaşım – sunum ve tartışmaDersin kaynak listesinden
11Çeşitli disiplinlerdeki (mimarlık, şehircilik, peyzaj ekonomik coğrafya, sosyal coğrafya, kültür coğrafyası, sosyoloji) metinlerin epistemolojik analizi. Dersin kaynak listesinden
12Çeşitli disiplinlerdeki (mimarlık, şehircilik, peyzaj ekonomik coğrafya, sosyal coğrafya, kültür coğrafyası, sosyoloji) metinlerin epistemolojik analizi.Dersin kaynak listesinden
13Çeşitli disiplinlerdeki (mimarlık, şehircilik, peyzaj ekonomik coğrafya, sosyal coğrafya, kültür coğrafyası, sosyoloji) metinlerin epistemolojik analizi.Dersin kaynak listesinden
14Öğrencilerin seçilmiş konularda hazırladıkları epistemolojik analizler ve metin tartışmalarıDersin kaynak listesinden
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev325
Sunum/Jüri310
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar215
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev315
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer34
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarBaşlıca eser: Russel Keat & John Urry (1994) Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Yayınları.