Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Divan Edebiyatı TartışmalarıTDE435224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Emre Özyıldırım
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıEski edebiyatın yerine yeni bir edebi anlayış ikame etmek isteyen Tanzimat kuşağından beri klasik edebiyat etrafında çeşitli tartışmalar cereyan etmiştir. Bunların bir kısmı günümüzde bile güncelliğini kısmen korumaktadır. Bu derste sözkonusu tenkit ve tartışmalar üzerinde durmak suretiyle öğrencinin eleştirel bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKlasik Edebiyat etrafındaki tartışma ve değerlendirmeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akün,Ö.F., “Divan Edebiyatı” TDV İslam Ansiklopedisi, c.9, s.389-427 (Akün)
 • Andrews, Walter , Osmanlı Gazel Estetiğine Yeni Bir Bakış , Kaşgar, c.4, İstanbul 1998, s.5-33 (Andrews)
 • Avşar,Ziya Meşairü’ş-Şuara Mukaddimesine Göre Aşık Çelebinin Şiir Görüşü , Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi,c.4,s.4, Van,1993 (Avşar)
 • Beyatlı,Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İst.1971 (Beyatlı)
 • Burckhardt, Titus,“Dini Sanat,İslam Sanat Felsefesine ve İlkelerine Bir Bakış”, (Avani Gulamzade) Hikmet Ve Sanat,İnsan Yay. İst 1988
 • Dilçin, Cem, “Türk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Şiiri”, Ankara 24-27Eylül,1993,3 Uluslar ArasıTürk Kültürü Kongresi Bildirisi (Dilçin)
 • Eliot, T.S, Edebiyat Üzerine Düşünceler, (Çeviren Doç.Dr. Sevim Kantarcıoğlu),Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1983
 • Erbay, Dr. Erdoğan, Eskiler ve Yeniler ,Akademik Araştırmalar, Erzurum 1997
 • Gölpınarlı,A, Divan Edebiyatı Beyanındadır, İstanbul 1945 (Gölpınarlı)
 • İpekten, Haluk,“Divan Şairlerinin Toplantı Yerleri :Meyhaneler“, ODŞÜM, s.224-28
 • Kahraman,Yard.Doç.Dr. Mehmet, Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar İstanbul 1996 ,(Kahraman)
 • Namık Kemal, « Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir », Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi ,(Haz.M.Kaplan vd.) Istanbul 1978,S.183-92) ODŞÜM, s.19-24
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eski ve yeni edebiyat hakkında mukayese zihniyeti kazanır.
 2. Divan Edebiyatı ile ilgili değerlendirmelere toplu bir bakış açısı kazanır.
 3. Millilik-Gayrımillilik ve Taklitçilik konusundaki farklı fikirleri öğrenir.
 4. Eski şiirin dili hakkındaki tartışmaları bilir.
 5. Osmanlı toplumunda şiir ve şairin konumu hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-45--55
PÇ-5-----
PÇ-6-55--
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Divan Edebiyatı ile İlgili Değerlendirmelere Toplu Bir Bakış Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Tartışma Konuları:Millilik-Gayrımillilik-TaklitçilikKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Tartışma Konuları:Milli tabakalaşma ve edebi tabakalaşma Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Tartışma Konuları:Yüksek Zümre Edebiyatı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Tartışma Konuları:Eski Şiirin Dili Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Divan Şiirinde İnsan ve İnsan Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Toplumla İlişkisi Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Samimiyet Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10MazmunculukKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Osmanlı Toplumunda şiir Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Divan Şairlerinin coğrafi ve mesleki dağılımı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Divan Şiirinin Degeri hakkında farklı fikirler I Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Divan Şiirinin Degeri hakkında farklı fikirler IIKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok