Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri ve Toplumbilim İlişkileriBDE510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıAyşe Ayhan
Dersin AmacıÖğrencilerin çeviri ürünlere toplumsal bağlamda eleştirel bir bakış açısı geliştirmek/ Günlük yaşantılarıyla küreselleşen toplum değerleri arasında bağlantı kurmalarını, çözüm üretmelerini ve çeviriye de toplumun bir ürünü olarak bakmalarını sağlamak/ Çıkış kültürüyle varış kültürü arasında gelişen ve değişen etkenler arasında karşılaştırmalar yapmak ve yeni öneriler üretmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiPierre Bourdieu’nün topluma bakışı, kullandığı terminoloji ve yapıtlarının incelenmesi/ P. Bourdieu’nün bakış açısıyla çeviri ürüne bakmak. Çeviriye toplumsal ve ekinsel bağlamda açılım getiren çeviritoplumbilimciler – I. Even-Zohar, J.-M. Gouanvic, J. Peeters, G. Sapiro… / Çeviri toplumbilim ilişkilerine bir örnek çalışma: düşünsel, toplumsal ve ekinsel boyutta gerekli alt yapı okumaları yapmak, çeviri bir ürünün farklı eyleyicilerini araştırmak ve toplumsal bağlamda çeviri eleştirisi gerçekleştirmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • DEMİREL BOGENÇ Emine, HABITUS DANS LE CHAMP DE LA TRADUCTION. Infiltration des traductions de romans populaires français “rosérotiques” dans l’espace culturel turc entre 1950-1975, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2003.
 • EVEN-ZOHAR Itamar : «The Making of Culture Repertoire and the Role of Transfer», in Translations : (re)shaping of literature and culture, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2002.
 • HERMANS Theo : « The Production and Reproduction of Translation : System Theory and Historical Context », in Translations : (re)shaping of literature and culture, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2002.
 • BOURDIEU Pierre : La distinction, Paris, Les Editions de minuit, 1979.
 • BOURDIEU Pierre : Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit, 1984.
 • BOURDIEU Pierre : Raisons pratiques, Paris, Ed. du Seuil, 1994
 • KONGAR Emre : Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği (Les Théories de changements de la société et la réalité de la Turquie), Istanbul, Remzi Kitabevi 1999.
 • PEETERS Jean : La médiation de l’étranger. Une Sociolinguistique de la traduction, Arras, Artois Presses Université, 1999.
 • VARRO Gabrielle : Sociologie de la mixité, Paris, Ed. Belin, 2003.
 • VERMEER Hans J. : A skopos theory of translation, Heidelberg, TEXT con TEXT, 1996.
 • VINSONNEAU Geneviève : Culture et comportement, Paris, Armand Colin/Masson, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencinin ekinsel bilgi ve becerilerini artırıp, olaylar arasında analiz-sentez yapabilme yetisini geliştirir.
 2. Öğrencinin çeviri ürünlere toplumsal bağlamda eleştirel bir bakış açısı gelişir.
 3. Öğrencinin toplumsal düşüncede etkin ekonomik-kültürel-politik unsurlar ve çeviri pratikleri arasında ilişkisellik kurarak yazınsal ve düşünsel becerisi gelişir.
 4. Öğrenci Pierre Bourdieu’nün yapıtlarını okuyarak çeviri alanına farklı bakar.
 5. Öğrenci çeviri ürünün koşullarına ilişkin araştırma yaparak ödev hazırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1P. Bourdieu’nün topluma bakışı, kullandığı terminoloji ve yapıtlarının incelenmesiKaynak kitap
2P. Bourdieu’nün topluma bakışı, kullandığı terminoloji ve yapıtlarının incelenmesiKaynak kitap
3 P. Bourdieu’nün bakış açısıyla çeviriye bakmak ve okumaların tartışılması Kaynak kitap
4 P. Bourdieu’nün bakış açısıyla çeviriye bakmak ve okumaların tartışılması Kaynak kitap
5 P. Bourdieu’nün bakış açısıyla çeviriye bakmak ve okumaların tartışılması Kaynak kitap
6Çeviriye toplumsal ve ekinsel bağlamda açılım getiren diğer çeviritoplumbilimciler – I.Even-Zohar, J.-M. Gouanvic, J. Peeters, G. Sapiro… Kaynak kitap
7Çeviriye toplumsal ve ekinsel bağlamda açılım getiren diğer çeviritoplumbilimciler – I.Even-Zohar, J.-M. Gouanvic, J. Peeters, G. Sapiro… Kaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çeviri toplumbilim ilişkilerine bir örnek çalışma: düşünsel, toplumsal ve ekinsel boyutta gerekli alt yapı sağlandıktan sonra, çeviri bir ürünün farklı eyleyicilerinin araştırılması ve toplumsal bağlamda çeviri eleştirisinin gerçekleştirilmesiKaynak kitap
10Çeviri toplumbilim ilişkilerine bir örnek çalışma: düşünsel, toplumsal ve ekinsel boyutta gerekli alt yapı sağlandıktan sonra, çeviri bir ürünün farklı eyleyicilerinin araştırılması ve toplumsal bağlamda çeviri eleştirisinin gerçekleştirilmesiKaynak kitap
11Çeviri toplumbilim ilişkilerine bir örnek çalışma: düşünsel, toplumsal ve ekinsel boyutta gerekli alt yapı sağlandıktan sonra, çeviri bir ürünün farklı eyleyicilerinin araştırılması ve toplumsal bağlamda çeviri eleştirisinin gerçekleştirilmesiKaynak kitap
12Hazırlanan ödevlerin sunumu ve bilgi paylaşımıKaynak kitap
13Hazırlanan ödevlerin sunumu ve bilgi paylaşımıKaynak kitap
14Hazırlanan ödevlerin sunumu ve bilgi paylaşımıKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği52
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok