Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Geoteknik Uygulamaları INS411134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Ergenekon Selçuk
Dersi Veren(ler)Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN, Murat Tonaroğlu, Murat Ergenekon Selçuk
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnşaat mühendisliği öğrencilerini geoteknik mühendisliği tasarım yöntemleri ve arazi uygulamaları hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiİnşaat alanlarının geoteknik degerlendirilmesi, Yüzeysel ve derin temelller, Özel temel mühendisliği problemleri, Derin kazılar, Zemin iyileştirme yöntemleri, Donatılı zemin, Katı atıkların depolanması ve kil kaplamalar, Deprem mühendisliğinde zemin problemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, Prof. Dr. Sönmez Yıldırım (Ders Kitabı 1)
  • Fundamentals of Geotechnical Engineering, Das, B., M. ,
  • Foundation Analysis and Design, Bowles, J. McGrawHill
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
  3. Öğrenciler incelenen zeminin davranışını gözleyerek gerekli dizaynı belirleme bilgisi kazanır.
  4. Öğrenciler inşaat sırasında karşılaşılacak problemleri çözmek için özel dizayn geliştirme bilgisi kazanır.
  5. Öğrenciler değişen arazi koşullarına uygun olarak dizayn değiştirme bilgisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnşaat alanlarının geoteknik değerlendirilmesi, Zemin etüdleri, Geoteknik incelemelerin amacı, kapsamı ve aşamaları, sondaj çalışmaları, örnek alma, arazi deneyleri Ders Kitabı 1 (Bölüm 1)
2Yüzeysel temeller, temel tipleri ve hesap yöntemleri, uygulamalar Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
3Derin temeller, boyutlandırma ve karşılaşılan problemler Ders Kitabı 1 (Bölüm 2)
4Özel temel mühendisliği problemleri ve çözüm oluşturma, öneriler ve araştırmalar Ders Kitabı 1 (Bölüm 3 ve 4)
5Derin kazılar, uygulama Ders Kitabı 1 (Bölüm 4)
6Derin kazılarda destekleme yapıları, çözüm önerileri Ders Kitabı 1 (Bölüm 5)
7Derin kazılarda kazı güvenliği Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yıliçi Sınavı
10Mekanik iyileştirme, hidrolik iyileştirme, Fiziksel ve kimyasal iyileştirme, katkı ile iyileştirmeDers Kitabı 1 (Bölüm 7)
11Donatılı zeminler Ders Kitabı 1 (Bölüm 7)
12Donatılı zemin destekleme yapıları, Ders Kitabı 1 (Bölüm 8)
13Donatılı zemin destekleme yapıları Ders Kitabı 1 (Bölüm 8)
14Katı atıkların depolanması ve kil kaplamalar, deprem mühendisliğinde zemin problemleriDers Kitabı 1 (Bölüm 8)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok