Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Geoteknik Deprem Mühendisliği INS411234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Tonaroğlu
Dersi Veren(ler)Murat Tonaroğlu, Murat Ergenekon Selçuk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıZemin yapılarının tasarımında, zemin dinamik davranışının etkilerinin göz önüne alınması
Dersin İçeriğiDepremler / Yer hareketi parametreleri / Zeminlerin depremler etkisinde gerilme, şekil değiştirme ve mukavemet özellikleri / Zemin davranış analizleri / Sıvılaşma / Sismik şev stabilitesi / Geoteknik tasarımla ilişkili deprem yönetmelikleri / Sismik mikrobölgeleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kramer, S.L. (2003) Geoteknik Deprem Mühendisliği, Çeviren: Doç. Dr. Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
  • Türkiye Deprem Yönetmeliği (2007)
  • Day, R. W. (2002) Geoteknik Deprem Mühendisliği El Kitabı Çevirenler: Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu, Doç. Dr. Kamil Kayabalı, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
  • Kramer, S.L. (1996) Geotechnical Eartguake Engineering, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 07458
  • Ishihara, K. (1996) Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics, Oxford Engineering Science Series, Oxford Science Publications, Clarendon
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
  2. Öğrenci karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur.
  3. Öğrenci depremler hakkında temel bilgiler kazanır.
  4. Öğrenci dinamik yükler etkisindeki zeminlerin davranışı ile ilgili bilgi kazanır.
  5. Öğrenci zemin yapılarının tasarımında, dinamik etkilerin göz önünde bulundurulması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1455555
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-1955555
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-2455555
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş (tarihçe, sismik tehlikeler, önemli tarihsel depremler, Türkiye’nin depremselliği) Ders Kitabı 1 (Bölüm 1)
2Depremler ve Kuvvetli yer hareketi ve yer hareketi parametrelerinin hesaplanması Ders Kitabı 1 (Bölüm 2, Bölüm 3)
3Sismik Tehlike Analizleri (deterministik ve olasılıksal sismik tehlike analizleri) Ders Kitabı 1 (Bölüm 4)
4Dinamik zemin özellikleri (tekrarlı yükler altında zeminlerin gerilme şekil değiştirme- mukavemet özellikleri) Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
5Dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi için yapılan arazi ve laboratuar deneyleri Ders Kitabı 1 (Bölüm 6)
6Zemin tepki analizleri (bir boyutlu analizler) Ders Kitabı 1 (Bölüm 7)
7Sıvılaşma ve etkileri Ders Kitabı 1 (Bölüm 9)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yarıyıl içi (Vize) Sınavı
10Dinamik yükler altında granüler zeminlerin oturma analizleriDers Kitabı 1 (Bölüm 10)
11Dinamik yükler altında temellerin taşıma gücüDers Kitabı 1 (Bölüm 10)
12İstinat yapılarının sismik tasarımıDers Kitabı 1 (Bölüm 11)
13Sismik Şev stabilitesi , mikrobölgelemeDers Kitabı 1 (Bölüm 11)
14Türkiye Deprem Yönetmeliği Türkiye Deprem Yönetmeliği (2007)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok