Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modern İşletme Yönetimi ISL530637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)Esin Can , Pınar Büyükbalcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere işletme biliminin temelini oluşturan yönetim ve organizasyon kavramlarını ve teorilerini tanıtmak, bu kavramlarla ilgili güncel yaklaşım ve uygulamalara ışık tutmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilimsel tartışma ve sunum yapma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiİşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011.
  • Richard M. Hodgetts, Yönetim, Beta Yayınevi, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşletmelerde organizasyon yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilme
  2. Konulara analitik ve bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme becerisi kazanma
  3. Yönetim teorilerini öğrenme ve iş hayatında uygulayabilme
  4. Yönetimin fonksiyonlarını kavrama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-14355
PÇ-2-444
PÇ-35-34
PÇ-4-5--
PÇ-545-5
PÇ-65-54
PÇ-7-54-
PÇ-85---
PÇ-954-3
PÇ-104-45
PÇ-11-54-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.43-98
2Bir Süreç Olarak Yönetim Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.99-108
3Karar Verme Süreci Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.109-153
4Yöneticilik ve Planlama Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.154-174
5Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi- Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.205-232
6Davranışsal Yönetim ve Organizasyon Teorisi Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.233-244
7Modern Organizasyon Teorisi- Sistem Yaklaşımı Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.245-268
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Durumsallık Yaklaşımı Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.269-334
10Organizasyonlarda Çevreye Uyum ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.345-368
11Örgütlerde Davranış ve Başlıca Süreçler- Yönetim LabirentiTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s.495-520
12İletişimTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s. 521-550
13LiderlikTamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s. 569-598
14Örgütlerde Çatışma Yönetimi Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011, s. 645-666
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok