Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde Kuram ÇevirisiMTF611037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ıPınar Güzelyürek Çelik
Dersin Amacı1. Kuramsal çevirinin ne olduğunu belirlemek ve sorunlarını saptamak 2. Sorunlara çözüm üretmeye çalışmak 3. Türkçe’de sosyal bilimler alanında terimcelerin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak
Dersin İçeriği1. Kuramsal çevirinin kendine özgü nitelikleri ve sorunları 2. Bilim dili olarak Türkçe’nin işlenmesi ve geliştirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Yeni Kavramları Nasıl Adlandırmalı ya da Yeni Sözcük ve Terim Üretimi Sorunları”, 2005, yayınlanmamış makale. 2. ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Comment franchir les obstacles rencontrés dans la traduction de S/Z de Roland Barthes et dans celle de Sarrasine de Honoré de Balzac?”, Çevirinin Ekinsel Yönleri /Aspects culturels de la traduction, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 2002, s.158-163. 3. ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Çeviride İnsan Faktörü”, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Aralık 1998, s.129-136. 4. BARTHES Roland, S / Z, Paris, Seuil, collection Points, 1970. ( Türkçeye çeviren: Sündüz Öztürk Kasar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996 (1. baskı) ; 2002 (2. baskı) ; 2006 (3. baskı) ) 5. BLANCHOT Maurice, Yazınsal Uzam, çeviren: Sündüz Öztürk Kasar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, 1993. 6. JOLLES, A., “Yazınsal İncelemelerin Üç Yönü: Güzellik – Anlam - Biçim”, çeviren: Sündüz Öztürk, s. 99-102, Yazko Çeviri, 11, Mart- Nisan 1983. o BARTHES Roland, Aventure sémiologique, Paris, Editions du Seuil, 1985. o BENVENİSTE Emile, Problèmes de linguistique générale 1-2, Paris, Gallimard, collection TEL, 1966-1974. (Genel Dilbilim Sorunları çev.: Erdim Öztokat, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, 1995 ) o BERMAN Antoine, La Traduction et La lettre ou L’Auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999. o BERMAN Antoine, L’Epreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984. o BENJAMIN Walter, “La tâche du traducteur”, in Mythe et violence, trad. M.de Gandillac, Paris, Denoël, 1971. o BLANCHOT Maurice, “Traduire”, in L’Amitié, Paris, Gallimard, 1967. o COQUET Jean-Claude, La Quête du sens. Le langage en question, Paris, PUF, 1997. o COQUET Jean-Claude
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kuramsal söylem ve bilimsel dili yakından tanıyabilecek.
  2. Öğrenciler gerekli araştırma ve okuma çalışmaları yaparak bir kuramsal metni temellendiren yaklaşımı algılayabilecek.
  3. Öğrenciler terim üretme konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilecek.
  4. Öğrenciler kuramsal çeviri uygulamaları yapabilecek.
  5. Öğrenciler kuramsal bir metnin terimcesini oluşturabilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyal bilimlerin bilimler sınıflandırması içindeki yeri ve sosyal bilimler kapsamına giren bilimler. Bilim, yöntem ve söylem kavramlarının derinleştirilmesiKaynak kitap
2Sosyal bilimlerde söylem. Sosyal bilim söyleminin diğer bilimsel söylemlerle karşılaştırılmasıKaynak kitap
3Sosyal bilimlerde kavram ve terim. Yeni kavramların adlandırılması. Terim üretimi ve yöntemleriKaynak kitap
4Örnek bir terim etkinliği: Türkçe’de dilbilim terimlerinin oluşumu ve yaygınlaşmasıKaynak kitap
5Örnek kuramsal çeviriler: Türkçe’de dilbilim yapıtlarının çevirisiKaynak kitap
6Türkçe’de çeviribilim terimleri. Bu alanda yapılan çalışmalarKaynak kitap
7Türkçe’de çeviribilim terimcelerinin oluşması için yapılması gerekenlerKaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Uygulama çalışmaları sonucunda söz konusu kuramın terimcesini oluşturmaKaynak kitap
10Oluşturulan terimceye Türkçe’de karşılıklar bulma; karşılığın olmaması durumunda terim üretmeKaynak kitap
11Oluşturulan Türkçe terimcenin bir makale çevirisi üzerinde sınanmasıKaynak kitap
12Terim sorunları çözüldükten sonra makalenin çevirisini gerçekleştirmeKaynak kitap
13Makale çevirisinde karşılaşılan bilimsel söyleme ilişkin çeviri sorunları ve bu sorunlara çözüm arayışıKaynak kitap
14Sosyal bilimler alanında Türkçe’ye yapılmış çevirilerin değerlendirilmesi; kazandırdıkları / alıp götürdükleriKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok