Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Kimyası ICEV220134202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüDoğan KARADAĞ
Dersi Veren(ler)Arslan SARAL, Doğan KARADAĞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel çevre kalite ve kirletici parametrelerini, bu parametrelerin ölçüm esaslarını, Çevre Mühendisliğindeki uygulama alanlarını öğretmek ve güncel çevre kirliliği problemlerini tanıtmak, bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiLaboratuvarda çalışma ve numune alma esasları, Çözelti hazırlama, Volumetrik ve gravimetrik analizler, enstrumental analizler, pH, asidite, alkalinite, sularda sertlik, katı maddeler, iletkenlik, demir , mangan, klor türleri ve klorür, florür, kükürt türleri, bu parametrelerin analizleri ve Çevre Mühendisliğindeki uygulama alanları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • P.O’Neill, ‘Environmental Chemistry’, Second, Ed.,Chapman and Hall, 1993
  • 1. C.N.Sawyer and P.L.McCarty,’Chemistry for Environmental Engineering’, Third Ed., McGraw-Hill, 1987
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dersi alan öğrenciler, temel çevre kalite ve kirletici parametrelerini öğrenir.
  2. Temel çevre kalite ve kirletici parametrelerini ölçüm esasları hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Analizi yapılan çevre kalite parametrelerinin Çevre Mühendisliğinde uygulama alanlarını bilir.
  4. Analiz sonuçlarının yorumlama kabiliyeti elde eder.
  5. Güncel çevre sorunlarını çözümleme ile ilgili bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14----
PÇ-2-5---
PÇ-3--4--
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11---5-
PÇ-12-----
PÇ-13----5
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çevre Kimyasına Giriş: Çevre Kirliliği ve Kimya, Çevre Kalite Parametreleri ve Yönetmelikler, Numune Alma ve Koruma Yöntemleri (Deney: Laboratuar Kuralları Bilgilendirme ve Tanıtım)İlgili Kaynak
2Çevre Analizleri-Çözelti Hazırlama: Molar, Normal ve Yüzde Çözeltiler(Deney: Çözelti Hazırlama)İlgili Kaynak
3Analiz yöntemleri - Islak Analizler: Volumetrik, gravimetrik analizler (Deney: Arjantometrik Yöntem ile Klorür Tayini, Gravimetrik Yöntem ile Sülfat Tayini)İlgili Kaynak
4Analiz yöntemleri - Enstrümantal analizler: Kolorimetrik (Renk), Türbidimetrik (bulanıklık), diğer optik yöntemler, potansiyometrik yöntemler (Deney: Renk ve Bulanıklık Tayinleri)İlgili Kaynak
5pH, kuvvetli ve zayıf asitler- bazlar, Asidite (Deney: Asit-Baz titrasyon Eğrileri) İlgili Kaynak
6Karbon dioksit ve Karbonat dengesi (Deney: Asidite)İlgili Kaynak
7Alkalinite türleri (Deney: Alkalinite Türü Tayinleri)İlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sertlik (Deney: Sertlik türleri tayini)Ders Kitabı ve Deney föyü
10Katı Maddeler: Hava, Su ve Katı Atık Kalite Parametreleri olarak ve İletkenlik (Katı Madde Tayinleri)İlgili Kaynak
11Klor türleri: Çevre Mühendisliğindeki uygulama alanları ve Florür (Deney: Bakiye Klor Tayini – İyodometrik Yöntem) İlgili Kaynak
12Kükürt döngüsü ve kükürt bileşikleri (Deney: Sülfür Tayini –İyodometrik Yöntem)İlgili Kaynak
13II. Ara Sınavİlgili Kaynak
14Estetik parametreler olarak Demir ve Mangan (Deney: Demir Türleri II-III Tayini)İlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım150
Laboratuar1230
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev00
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj00
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok