Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Üretim StratejileriISL471034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim Kırcova, Arzu Karaman Akgül
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, üretim yönetimi literatüründe önemli yer bulan üretim stratejileri ele alınacaktır. Ders kapsamında üretim stratejisinin kapsamında yer alan karar kategorileri ve üretimin temel unsurları açıklanacaktır.
Dersin İçeriğiDerste imalat ve hizmet işletmeleri ile onların tedarikçileri, müşterileri ve rakipleri analiz edilecektir. Ders notları, ayrıca teknoloji, tesisler, dikey entegrasyon, insan kaynakları ve diğer stratejik alanlarla ilgili kararları da kapsamaktadır. Küreselleşme çağında maliyet, kalite ve yenilikçilik gibi rekabet araçları stratejik kararlarla birlikte ele alınarak açıklanmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Üreten, S., 1999. Üretim/İşlemler Yönetimi: Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, 2. b., Başar Ofset, Ankara.
  • Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler üretim stratejisi kavramını tanımlama becerisine sahip olacaktır.
  2. Öğrenciler, üretim stratejilerinin rekabet ortamındakini önemini öğreneceklerdir.
  3. Öğrenciler üretim stratejisi içinde yer alan karar alanlarını bileceklerdir.
  4. Bir üretim stratejisinde yer alan rekabetçi imalat öncelikleri ve bunlar arasındaki ödünleşimler tartışılacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-15454
PÇ-2----
PÇ-3453-
PÇ-454-5
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9545-
PÇ-10-545
PÇ-115-54

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Üretim stratejileri ile ilgili temel kavram ve prensiplerÜreten, 1999, 56-74;Kobu, 1999, 45-49; Fine and Hax, 1985, 28-31; Chase et al., 2004, 22-26
2Üretim stratejisi geliştirmenin temelleri, üretimin temel unsurları ve üretim stratejisi içerisinde yer alan karar kategorileriÜreten, 1999, 74-88; Kobu, 1999, 49-51; Fine and Hax, 1985, 31-36, Fine and Hax, 1984, 1-11
3Stratejik kararların sınıflandırılması: tesisler, kapasite, süreç, teknoloji, dikey entegrasyon ile ilgili kararlar, işgücü yönetimi ve organizasyon, kalite yönetim sistemleri, üretim planlama ve kontrol, stok planlama ve kontrol sistemleri ile ilgili kararlarÜreten, 1999, 74-88; Fine and Hax, 1985, 36-45; Fine and Hax, 1984, 11-19
4Küresel bağlamda tesis stratejileri, çoklu tesislere sahip olmanın avantaj ve dezavantajları ve tesis verimliliklerinin kıyaslanması.Üreten, 1999, 325-363; Kobu, 1999, 128-154; Fine and Hax, 1984, 11-19; Fine and Hax, 1985, 36-45
5Üretim süreçleri, üretim teknolojileri, bilişim sistemleri ve ileri imalat teknolojilerinin üretim üzerine etkileriÜreten, 1999, 215-284; Kobu, 1999, 108-127;Fine and Hax, 1984, 11-19; Fine and Hax, 1985, 36-45
6Dikey entegrasyon, tedarikçi sayısı ve yönetimi Fine and Hax, 1985, 36-45, Fine and Hax, 1984, 11-19
7Üretim planlama ve kontrol ve stok planlama ve kontrol sistemleriKobu, 1999, 414-468;Chase et al., 2004, 542-584; Fine and Hax, 1984, 11-19; Fine and Hax, 1985, 36-45
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kalite yönetim sistemleriChase et al., 2004, 272-298; Fine and Hax, 1984, 11-19; Fine and Hax, 1985, 36-45
10İşgücü yönetimi ve organizasyon Fine and Hax, 1985, 36-45; Fine and Hax, 1984, 11-19; Fine and Hax, 1985, 36-45
11Üretimin temel unsurları, rekabet öncelikleri arasındaki ödünleşim, maliyet rekabetine karşın kalite rekabeti Chase et al., 2004, 25-47
12Teslimat rekabeti, esnekliğin rekabet üzerine etkisiChase et al., 2004, 25-47
13Üretimde geçen süreler, yenilikçilik rekabetiChase et al., 2004, 25-47
14Ödev Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok