Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür TDE127224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüBüşra Çelik Vural
Dersi Veren(ler)Ali Emre Özyıldırım, İbrahim Sona, Büşra Çelik Vural
Asistan(lar)ıHicran Yücel
Dersin AmacıModern döneme kadar edebî türün tarihsel gelişimi, Osmanlı dönemi Türk edebiyatındaki manzum ve mensur edebî türlerin tanıtılması, metinleri türsel özelliklerine göre tanıma ve değerlendirme, her türün tipik örnek metinlerinin okunması ve tartışılması
Dersin İçeriğiEdebî tür kavramına giriş, Modern öncesi dönemde Doğu ve Batı edebiyatlarında edebî türlere genel bir bakış, Osmanlı dönemi Türk edebiyatııda edebi türün tarihsel gelişimi, manzum ve mensur edebi türülerin tanıtılması ve örnek metinlerin okutulması (kaside, gazel, mesnevî, hamse, sûrnâme, seyahatnâme, şair tezkirleri, münşeat mecmuaları, hikâyeler vd.)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Dilçin, Cem. Örneklerle Türk şiir bilgisi: ölçüler, uyak, nazım biçimleri, söz sanatları. Ankara: TDK, 1983.
 • Fowler, Alastair. Kinds of literature: an introduction to theory of genres and modes. Oxford: OUP, 2002.
 • Wellek, R., A. Warren. “Yazınsal türler.” Yazın kuramı. Çev. Yurdanur Salman, Suat Karantay. İstanbul: Adam, 2001: 268-82.
 • Akkuş, Metin. “Edebi tür teorileri ve divan edebiyatında türlerin tasnifi problemi.” Osmanlı edebiyatı araştırmaları: makaleler. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000: 9-32.
 • Levend, Agah Sırrı. Türk edebiyatı tarihi: giriş. c.1. 2.bs. Ankara: TTK, 1984: 99-176.
 • Frow, John. Genre. London and New York: Rootledge, 2006.
 • Kavruk, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. İstanbul: MEB, 1998.
 • Levend, Agâh Sırrı. “Divan edebiyatında hikâye.” TDAY Belleten (1967): 71-117.
 • Guillén, Claudio. “Genres: genelogy.” The challenge of comparative literature. Trans by Cola Franzen. Cambridge, Mss.: Harvard University, 1993: 109-40.
 • Jackson, W. T. H. “The Literary types.” The literature of the Middle ages. NY: Colombia University Press, 1960: 62-79.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Edebi türün ne olduğunu öğrenir
 2. Edebî tür kavramının tarihsel gelişimini kavrar.
 3. Edebi türler arasındaki farklılıkları kavrar
 4. Osmanlı dönemine ait edebî metinlerin hangi edebi türe ait olduğunu öğrenir ve anlar.
 5. Bir metnin ait olduğu türün özelliklerini taşıyıp taşımadığını değerlendirir.
 6. Tür ve şekil kavramının farklılığını öğrenir ve metin tanımlamalarında bunu uygular.
 7. Edebî sanatları öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5555---5
PÇ-6---5---
PÇ-7----55-
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edebî tür kavramına giriş Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
2Edebî türlerin tarihsel gelişimi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
3Edebî türlerin tarihsel gelişimi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
4Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında edebî türlere giriş Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
5Divan şiiri nazım biçimi ve türleri Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
6Anlama dayanan edebi sanatlarKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
7Anlama dayanan edebi sanatlarKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
8Ara Sınav 1
9Anlama dayanan edebi sanatlarKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
10Lafza dayanan edebi sanatlarKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
11Lafza dayanan edebi sanatlarKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
12Osmanlı dönemi nazım türleri Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
13Osmanlı dönemi nazım türleriKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
14Osmanlı Dönemi nesir türleriKonuyla ilgili kaynakların incelenmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği220
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği22
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok