Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş HukukuISL386234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Zorunlu @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Hasan Ali Kaplan
Asistan(lar)ıSergül Balsever
Dersin AmacıÖğrencinin çalışma yaşamına girdiğinde karşılaşabileceği sorunları tek başına çözmesi için gerekli olan temel bilgi ve kavramları, haklarının neler olduğunu vermek, haklarına sahip çıkma, gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmeleri için gerekli prosedürü öğretmek
Dersin İçeriğiHukuk kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kollektif) iş hukuku
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL, İş Hukuku, 2012
  • Murat DEMİRCİOĞLU, Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, 2008
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler çalışma yaşamında haklarının neler olduğunu ve bu hakların ihlal edilmesi halinde avukat ya da başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan tek başına sorunlarını çözebilmeyi öğrenir.
  2. Öğrenciler hukuki başvuru yollarını öğrenir.
  3. Öğrenciler hukuka aykırı davranışların sonuçlarını öğrenir.
  4. Öğrenciler iş sözleşmesinin türlerini öğrenir.
  5. Öğrencilerin hukuki bilgilere ilişkin vizyonu genişler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-122222
PÇ-255555
PÇ-31--1-
PÇ-411111
PÇ-533333
PÇ-655555
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-9-----
PÇ-1033333
PÇ-1144444

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hukukun dalları ayrımında iş hukukunun yeriDemircioğlu/Centel, (2012) 1-25
2İş hukukunun kaynakları, İş hukukuna yön veren temel ilke ve yaklaşımlar Demircioğlu/Centel, (2012) 29-43
3İş hukukunun temel kavramları; isçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, çırak Demircioğlu/Centel, (2012) 44-72
4İş sözleşmesi kavramı ve türleri Demircioğlu/Centel, (2012) 75-82
5İş sözleşmesi kavramı ve türleri Demircioğlu/Centel, (2012) 82-88
6İş sözleşmesi ehliyeti, iş sözleşmesi ehliyetinin sınırları, iş sözleşmesi yapma zorunlulukları Demircioğlu/Centel, (2012) 89-99
7İsçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, Ücret kavramı, kök ücret, ek ücret, ücret sistemleri, Ücretin güvencesi, asgari ücret, zarar karşılığı kesinti, ücret kesme cezası Demircioğlu/Centel, (2012) 100-127
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çalışma süreleri, fazla çalışma kavramı, ara dinlenmesi, yıllık ücretli izinDemircioğlu/Centel, (2012) 128-140
10Çalışma süreleri, fazla çalışma kavramı, ara dinlenmesi, yıllık ücretli izinDemircioğlu/Centel, (2012) 140-164
11Is sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı Demircioğlu/Centel, (2012) 165-194
12Is sözleşmesinin sona ermesi halleri, sonuçları, kıdem tazminatı Demircioğlu/Centel, (2012) 195-201
13Toplu iş hukuku: Sendika kavramı: Türkiye’de sendikacılığın özellikleri, sendika kuruculuğu koşulları, sendikaların zorunlu organları, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar, sendikaların sona ermesi, Toplu iş sözleşmeleri, tanım, Türkiye’de toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu is sözleşmesinin yapılması prosedürüDemircioğlu/Centel, (2012) 205-276
14Toplu iş uyuşmazlıklarında barışçıl çözüm yolları: arabulucuk ve tahkim, grev: genel tanım, yasal ve yasadışı grev tanımlarıDemircioğlu/Centel, (2012) 277-309
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok