Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış PolitikasıATA511837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste Türkiye’de dış politikanın oluşum süreci irdelenmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren içsel/dışsal etkenlerin rolü göz önünde tutularak nasıl bir gelişme göstermiş olduğu araştırılacaktır. Bir yandan Türkiye’deki siyasal yapının evrilmesi diğer yandan uluslararası sistemin dönüşümü Türkiye’nin bu dönüşümdeki yeri tartışılarak geleceğe ilişkin stratejik öngörülerinin neler olabileceği irdelenecektir. Dolayısıyla, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak temel veriler ve değerlendirmeler bu ders içerisinde ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiTürkiye’de Dış Politikaya Yön Veren Etkenler • Yapısal Faktörler • İç Etkenler • Dış Etkenler • Jeopolitik Konum Dış Politikanın Süreçsel Analizi • 1919 – 1939 TBMM’nin Etkin Olduğu Dönem • Atatürk ve İnönü Faktörü • 1939 – 1945 Savaş Dönemi (Denge Politikaları) • 1945 – 1960 Soğuk Savaş Dönemi (Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş) • 1960 – 1980 Soğuk Savaş’tan Yumuşama’ya • 1980 – 1990 • 1990 -Günümüz Tematik Dış Politika İncelemeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A. Haluk Ülman, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, 3. Baskı, Ankara: İmge yay., 2002.
 • Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.
 • Cemil Bilsel, Lozan Cilt I-II, Tıpkı Basım, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1998.
 • Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK Yayınları, 1999.
 • Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 2002. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Der Yayınları.
 • İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, Cilt I-II, Ankara TTK Yayınları.
 • Mehmet Gönlübol ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: A.Ü. SBF Yayınları,
 • Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara: Atatürk araştırma Merkezi Yay.,1997.
 • Mustafa Budak, İdealden Gerçeğe Misakı Milli’den Lozan’a Dış Politika, İstanbul: Küre Yay., 2002.
 • Onur Öymen, Silahsız Savaş Bir Mücadele Olarak Diplomasi, İstanbul: Remzi Kitapevi, 2002.
 • Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara: İmge Yayınları, 1998.
 • Selim Deringil, Denge Oyunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1994.
 • Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey”, Journal of International Affairs; Fall 2000; 54, 1, ABI/INFORM Global, pg. 199-216.
 • Sabri Sayarı, “Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challenges of Multi-regionalism”, Journal of International Affairs, Fall 2000, 54, 1, pp.169-182.
 • Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Tradityional Inputs”, Middle Eastern Studies, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186.
 • Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy:Changing Patterns and Conjuntures During the Cold War”, Middle Eastern Studies, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler Türkiye’nin uluslararası sistem içerisindeki rolünün ve sisteme yapmış olduğu katkının süreçsel analizini yapmak için belirgin düzeyde bilgi birikimi edinecekler
 2. Öğrenciler Cumhuriyet dönemi TDP tarihindeki önemli meseleler hakkında bilgi sahibi olacaklar
 3. Öğrenciler güncel TDP konularını tarihsel bakış açısıyla değerlendirebilecekler
 4. Öğrenciler TDP konularında akademik çalışmalar yürütebilecekler
 5. Öğrenciler, TDP konusundaki düşüncelerini analitik - eleştirel perspektifle yazıya dökebilecekler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers Kitabı
2İmparatorluktan Ulus Devlete TDPDers Kitabı
3Bağımsızlık Savaşı ve DiplomasiDers Kitabı
4Lozan Barış AntlaşmasıDers Kitabı
5Savaş arası Dönemde TürkiyeDers Kitabı
6II. Dünya Savaşı ve TürkiyeDers Kitabı
7Soğuk Savaş ve TürkiyeDers Kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91960'larda TDPDers Kitabı
101970’lerde TDPDers Kitabı
111980’lerde TDPDers Kitabı
12Körfez Savaşı ve TDPDers Kitabı
13Soğuk Savaş sona ererken TDPDers Kitabı
14SunumlarSunumlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler175
Sunum / Seminer122
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok