Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Elektrik Tesislerinde HarmoniklerELM485035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüOktay Arıkan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, güç sistemlerinde bulunan harmonikler ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiHarmoniklerle İlgili Temel Kavramlar, Nonlineer Yükler, Harmoniklerin Etkileri, Harmoniklerin Analizi, Ara Harmonikler, Harmonik İçeren Sistemlerde Reaktif Güç Kompanzasyonu, Rezonans Olayları, Harmoniklerin Ölçümü, Harmonik Analizörleri, Harmonik Standartları, Harmonik Filtreleri, Pasif Filtreler, Aktif Filtreler, Filtre Tasarımı, MATLAB Simulink ile Harmonikli Devrelerin Modellenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kocatepe, C., Uzunoğlu M., Yumurtacı, R., Karakaş, A., Arıkan, O., “Elektrik Tesislerinde Harmonikler”, Birsen Yayınevi, 2003
  • C. Kocatepe, N. Umurkan, F. Attar, R. Yumurtacı, M. Uzunoğlu, A. Karakaş, O. Arıkan, M. Baysal, “Enerji Kalitesi ve Harmonikler”, Kurs Notu, Elektrik Mühendisleri Odası, 2006.
  • Wakileh, J.G., (2001), Power Systems Harmonics, Springer, Berlin.
  • Arrillaga, J., Watson, N.R. ve Chen, S., “Power System Quality Assesment”, John Wiley, 2000.
  • Dugan, R.C., McGranaghan, M.F., Beaty, H.W., “Electrical Power Systems Quality”, McGraw-Hill, 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Harmonikler ile ilgli temel kavramların öğrenilmesi
  2. Harmonik bileşenlerin güç sistemleri üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi
  3. Harmonik ölçümleri ve değerlendirilmesi hakkında genel bilgi edinilmesi
  4. Harmonikli durumunda güç sistemlerini analiz yeteneği kazandırılması
  5. Harmonik filtreleri hakkında ve filtre tasarımı konusunda bilgi edinilmesi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Güç sistemlerinde kalite ile ilgili genel kavramlar
2Fourier Serileri , sinüsoidal olmayan (nonsinüsoidal) dalgaların analizi,
3Fourier Serileri , sinüsoidal olmayan (nonsinüsoidal) dalgaların analizi,
4Harmoniklerin tanımı, ortaya çıkışı, harmoniklerle ilgili temel kavramlar
5Harmonik içeren çeşitli devre tiplerinin incelenmesi
6Harmonik üreten elemanlar, nonlineer yükler
7Harmoniklerin elektrik tesislerine etkileri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ödev Sunumları
10Harmoniklerin ölçümü, harmonik analizörleri
11Harmonik standartları
12Harmoniklerin eliminasyonu, harmonik filtreleri
13Harmonik filtresi tasarımı, filtreli kompanzasyon
14Ödev Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev212
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok