Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Seminer I033628707.5010
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüTurhan Erkmen
Dersi Veren(ler)Turhan Erkmen, Serdar Bozkurt
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTez yazım kuralları ve araştırma önerisi hazırlama konularının öğrenilmesi. Öğrencilerin araştırma önerisi hazırlama ve sunma etkinliklerini arttırmak
Dersin İçeriğiVak’a analizi, tez ve rapor yazım kuralları, araştırma problemini tespit etme, araştırmanın amacı ve önemini belirleme, araştırma yönteminin (veri toplama aracı,örneklem, veri analizleri) tasarımlanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf içi ders notları
  • Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma yazma el kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları, 2009.
  • Niyazi Karasar,Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın, 2010.
  • Serkan Bayraktaroğlu ve diğ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yazım kurallarına ve biçimsel koşullara dikkat etme.
  2. Araştırma önerisi hazırlayabilme.
  3. Teze ilişkin akademik araştırma yapabilme
  4. Bilimsel araştırma metodunu öğrenme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Rapor ve tez yazım kurallarıSekaran and Bougie, 2009, 1-16
2Araştırma önerisi hazırlama/ BölümleriSekaran and Bougie, 2009, 35-64
3Araştırma modelleri ve türleriSekaran and Bougie, 2009, 101-120
4Araştırma varsayım, hipotez ve sınırlılıklarıSekaran and Bougie, 2009, 86-92
5Veri Toplama YöntemleriSekaran and Bougie, 2009, 179-222
6Bilimsel Araştırmalarda Geçersizlik KaynaklarıSekaran and Bougie, 2009, 19-23
7Araştırma önerilerini değerlendirmeSekaran and Bougie, 2009, 101-123
8Ara Sınav 1
9Araştırma Önerisi Sunumları
10Araştırma Önerisi Sunumları
11Araştırma Önerisi Sunumları
12Araştırma Önerisi Sunumları
13Araştırma Önerisi Sunumları
14Araştırma Önerisi Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok