Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Vergi Sisteminin Esasları ISL356233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Sema Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıVergi hukuku ve değişik kaynaklardan doğan gelirin vergilendirmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriğiVergi hukukunun kaynakları, vergi yükümlülüğü ve vergi tarhı, vergi borcunun sona ermesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prof.Dr. Mualla ÖNCEL, Prof.Dr. Ahmet KUMRULU, Prof.Dr. Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler hukuki mevzuat çerçevesinde, problem belirleyebilme, çözebilmeye yetkin olacaklardır.
  2. Öğrenciler derste gördükleri hukuk kuralları çerçevesinde mesleki ve etik anlayışa sahip olacaklardır.
  3. Öğrenciler derste öğrendikleri hukuki terminoloji ile etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olacaklardır.
  4. Öğrencileri yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olacaklardır.
  5. Öğrenciler, güncel yasal mevzuatın bilincinde olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (1-32 s.)
2Hukuk düzeninde vergi hukuku, özelliği, vergilendirme yetkisi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü ( 33- 71 s.)
3Vergi ödevi, Vergilendirme işlemleri Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (71-122 s.)
4Vergi borcunun sona ermesi, Vergi alacağının güvence altına alınması Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (123 - 168 s.)
5Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, Vergi yargısı, vergi suç ve cezaları Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (169 -221 s.)
6Gelirden Alınan Vergiler: Gelir vergisi, Genel açıklamalar, YükümlülükDers kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (235 -250 s.)
7 Gelir Vergisi Unsurları: Ticari Kazancın Vergilendirilmesi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (250-282 s.)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Zirai Kazanç, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermeye İratları, Menkul Sermeye İratları ve Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (282-314 s.)
10Gelir Vergisi Tarhı, Oran Yapısı, Beyannameler, Geçici Vergi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (314- 329 s.)
11Kurumlar Vergisi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (329- 340s.)
12Kurumlar Vergisi, Konusu, Özellikleri, Yükümlülükler, Matrah Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (340-355 s.)
13Servetten Alınan Vergiler: Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (355-390 s.)
14Harcamalardan Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi Ders kitabı ve diğer kaynakların ilgili bölümü (399-418 s.)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok