Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Kimya 1KIM150136202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Kasım ŞENER
Dersi Veren(ler)Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1.Kimyanın farklı disiplinleriyle ilgili temel kimya bilgilerinin öğrenciye verilmesi, 2. Teorik bilgilerin yanı sıra problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, 3. Uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi, günlük hayatla kimyanın bağlantısına öğrencinin dikkatinin çekilmesi. 4.Öğrencinin günlük hayattaki gözlemlerine ve laboratuvar deneylerine dayanarak kimyanın temel kavramlarını algılamasını ve kendi meslekleri ile ilgisini kavramasını sağlamaktır.5. Konuların kalitatif yönü ile kantitatif bilgiler arasında karşılıklı ilişkiyi öğrenmesini sağlamak.6.Atomdan başlayarak molekül yapısına kadar tüm kimyasal kavramların açıklanması.
Dersin İçeriği1.Maddenin Özellikleri ve Ölçümü 2.Atomlar ve Atom Kuramı 3.Kimyasal Bileşikler 4.Kimyasal Tepkimeler 5.Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş 6.Gazlar 7.Termokimya 8.Atomun Elektron Yapısı 9.Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri 10.Kimyasal Bağ1:Temel Kavramlar 11.Kimyesal Bağ2:Bağ Kuramları 12.Sıvılar,Katılar ve Moleküllerarası Kuvvetler 13.Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring, "Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar 1", Sekizinci Basıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık, Ankara, (2005).
  • C.E.Mortimer,”Modern Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri Editörü: T.Altınata, Çağlayan Yayınevi, 1988.
  • B.H.Mahan,” Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri: C.Şenvar,
  • Raymond Chang “Genel Kimya” Çeviri:Tahisn Uyar, Serpil Aksoy,Recai İnam, Palme Yayınclık, Ankara.
  • Ralph H. Petrucci, F. Geooffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette (Çeviri), "GENEL KİMYA”, Palme yayıncılık 10. baskı (2011).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu derste öğrenciler,kimyanın temel kavramlarını algılar, *Kendi meslekleri ile ilgisini kavrar, *Doğal olayları atom, molekül ve enerji gibi kavramlarla anlamayı kavrar, *Her konunun ana ilkelerini kısaca ve açıkça vererek öğrencinin kimyaya bakışını değiştirir,
  2. *Ders sonunda öğrencinin bilgisi arttıkça ve problem çözme yetisi geliştikçe günlük hayatta karşılaştığı pek çok konuyu yorumlamada ilerleme kaydetmesini sağlar.
  3. Öğrenilen konuların farklı disiplinlere uygulanmasını sağlama
  4. Laboratuar ortamında uygulama yapmaya hazır hale getirme
  5. Sorumluluk alma, ekip halinde çalışma disiplini kazanma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1.Maddenin Özellikleri ve Ölçümü :Semboller,FormüllerDers Kitabı
2Atomlar ve Atom KuramıDers Kitabı
3Kimyasal BileşiklerDers Kitabı
4Kimyasal TepkimelerDers Kitabı
5 Reaksiyon StokiyometrisiDers Kitabı
6Sulu Çözelti Tepkimelerine GirişDers Kitabı
7Gazlar,GazlarınÖzellikleri,Gazların Kinetik TeorisiDers Kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9ARASINAVDers Kitabı
10Periyodik Çizelge ve Bazı Atom ÖzellikleriDers Kitabı
11Kimyasal Bağ1:Temel KavramlarDers Kitabı
12Kimyesal Bağ2:Bağ KuramlarıDers Kitabı
13Sıvılar,Katılar ve Moleküllerarası KuvvetlerDers Kitabı
14Çözeltiler ve Fiziksel ÖzellikleriDers Kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar14
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği1020
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar142
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması123
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği104
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok