Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKMAK215224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüBinnur SAĞBAŞ
Dersi Veren(ler)Binnur SAĞBAŞ, Bora ŞENER, Aslı GUNAY BULUTSUZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendislikte modelleme ve karar verme tekniklerini uygulamak için gereksinim olan olasılık ve istatistik bilgisini kullanma yeteneğini sağlamak.
Dersin İçeriğiİstatistiğin tanımı, olasılık, bazı ayrık ve devamlı olasılık dağılımları, beklenti, örnekleme ve tahmin, hipotezlerin denemeleri, regresyon ve ANOVA
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Douglas C. Montgomery and George C. Runger, “Applied Statistics and Probability for Engineers”
  • Douglas C. Montgomery, G. C. Runger, N.F.Hubele,Çeviri Editörü: C. Özkan, " Mühendislik İstatistiği", Palme Yayıncılık,2017.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Makine Mühendisliğinin temel konularında problemleri çözmek, verileri analiz etmek ve değerlendirebilmek için gerekli olan temel istatistiksel metotlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır [1,2,5].
  2. Hipotez kurma ve tahminlerde bulunma becerisi kazanacaklardır [2,5].
  3. Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki geniş bir bilgi birikimini Makine Mühendisliği ile ilgili problemlere uyarlayabilme yeteneği kazanacaklardır [1,2].
  4. Deney çalışmaların sonuçlarını modelleme becerisi kazanacaklardır [5].
  5. Analitik düşünme yeteneği kazanacaklardır [1,2,5].

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin tanımı(ortalama, medyan standart sapma, varyans, varyasyon katsayısı)Kitap - Blm. 1
2Olasılık: aksiyomlar; örnek uzay, olaylar, ilave kurallar, bağımsızlık, çoğaltma kuralları, marjinal olasılıkKitap - Blm. 2
3Ayrık rastgele değişkenler I; rastgele değerlerin tanımı, PMF, CDF, beklenen varyans hesaplama, bernoli denemeleri, geometrik dağılımKitap - Blm. 3
4Ayrık rastgele değişkenler II; binomal dağılım, poison dağılımıKitap - Blm. 3
5Devamlı rastgele değişkenler I ; devamlı rastgele değişkenlerin tanımı, PDF, CDF, beklenti, varyans hesaplama, düzgün dağılım, artan dağılımKitap - Blm. 4
6Standart dağılımKitap - Blm. 5
7Normal dağılımKitap - Blm. 6
8Ara Sınav 1
9Ortalama ve oranlama ile ilgili hipotez testleri; Z testiKitap - Blm. 7
10Ortalama ve oranlama ile ilgili hipotez testleri, 2 ortalamanın karşılaştırılması, Z testiKitap - Blm. 8
11T dağılımı ve t testiKitap - Blm. 9
12T dağılımı ve t testiKitap - Blm. 9
13RegresyonKitap - Blm. 10
14RegresyonKitap - Blm. 10
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği115
Ödev115
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok