Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SPSS Kullanımı ve UygulamasıISL319034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Demirhan
Dersi Veren(ler)Ayşe Demirhan, Mehmet Çağlar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSayısal analiz için gerekli olan istatistiksel paket programının kullanılabilmesi
Dersin İçeriğiGrafikler, Parametrik ve Parametrik olmayan testler, Tahmin teorisi, Varyans analizi, Regresyon ve Korelasyon analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör:Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2005
  • Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi, Beril Sipahi, Serra Yurtkoru, Murat Çinko, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006
  • Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi(Çok Değişkenli Analizler)2, Kazım Özdamar, Yenilenmiş 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004
  • Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, Neyran Orhunbilge, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, İstanbul Üniversitesi İşleme Fakültesi Yayın No:281, İstanbul, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilgisayar programlarının kullanımına olan yatkınlığın arttırılması
  2. İstatistik paket programlarının öğrenilmesi
  3. İstatistiksel tekniklerin SPSS de uygulanması
  4. Elde edilen sonuçların yorumlanması
  5. İstatistiksel tekniklerin işletme problemlerine uygulanması ve çözülmesi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14---5
PÇ-25--4-
PÇ-3---55
PÇ-444545
PÇ-5-----
PÇ-655555
PÇ-7--55-
PÇ-84-445
PÇ-9----1
PÇ-10-445-
PÇ-11---51

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1SPSS'e giriş, SPSS menülerinin tanıtımıSipahi et al.(2006), 19-26
2Veri setlerinin girişi, tabloların girişi, matrislerin girişi, verilerin diskete kaydedilmesi, verilerin disketten alınmasıSipahi et al.(2006), 29-47
3Veri türetimi, normal dağılımı gösteren veri türetimi, binom dağılımını gösteren veri türetimi, tekdüze dağılımdan veri türetimi, poisson dağılımından veri türetimi, üssel dağılımdan veri türetimiKalaycı(2005), 53-61
4Tabloların oluşturulması, frekans tablosu, çapraz tablo, çok boyutlu tablonun oluşturulmasıSipahi et al.(2006), 51-69
5Grafik çizimi, histogram, çizgi grafiğinin çizilmesi, pie grafiği çizimi, ilişki grafiğinin çizimi,matris grafik çizimi, zaman serisi grafiği çizimiKalaycı(2005), 3-27
6Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, z ve t testleri, tek ve iki yönlü varyans analizi, ANOVASipahi et al.(2006), 117-139
7Parametrik olmayan testler; ki-kare testleri, işaret testi, Wilcoxon/ t- testi, McNemar testiKalaycı(2005), 85-103
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Runs testi, Kruskal Wallis testi, Cochran's Q testi, Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U testiKalaycı(2005), 188-199
10Basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizi; basit korelasyon analizi, kovaryansKalaycı(2005), 200-207
11Çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi; adım adım regresyon, en iyi regresyon analizi modeli bulma, robust regresyon modeliKalaycı(2005), 259-272
12SPSS'de model tahminiOrhunbilge (2002), 58-97
13Faktör AnaliziÖzdamar (2004), 235-277
14Diskriminant ve Kümeleme Analizleri Özdamar (2004), 279-400
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok