Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel KimyaKIM117045302
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Zorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı
Zorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)
Zorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Fizik Lisans Programı
Zorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Zorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüHale OCAK
Dersi Veren(ler)Özlem AKSU DÖNMEZ, Gülnur KESER KARAOĞLAN, Fatih Çakar, Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ, Zuhal TURGUT, Özlem CANKURTARAN, Müzeyyen DOĞAN, Nevim SAN, Arzu HATİPOĞLU, Meral AYDIN, Dolunay ŞAKAR DAŞDAN, Fikriye Tuncel Elmalı
Asistan(lar)ıErdoğan Kirpi, Türkan Börklü Budak, Fatma Tülay Tuğcu, İbrahim Ethem Özyiğit, Nilay ALTAŞ PUNTAR
Dersin AmacıKimyasal değişmeleri anlamak ve yönlendirmek için kullanılan fikir ve kavramaları öğrenmek ve gerçek dünyada gözlenen olayları atomlar, iyonlar ve moleküllerle açıklamak
Dersin İçeriğiMadde, atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler; Gazlar; Termokimya; Atomun elektron yapısı; Periyodik Tablo ve Elementlerin Periyodik özellikleri; Kimyasal bağlar; Sıvılar ve moleküllerarası kuvvetler;Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal denge; Asitler ve bazlar; Termodinamik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring,”Genel Kimya 1-2. İlkeler ve Modern Uygulamalar”, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy,Sekizinci Baskı, Palme Yayıncılık, 2002.
  • C.E.Mortimer,”Modern Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri Editörü: T.Altınata, Çağlayan Yayınevi, 1988. B.H.Mahan,” Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri: C.Şenvar, Raymon Chang “Genel Kimya” Çeviri:Tahisn Uyar, Serpil Aksoy,Recai İnam, Palme Yayınclık, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mühendislik konuları ile ilişkilendirmeyi öğreneceklerdir.
  3. Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğreneceklerdir.
  4. Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenecekler.
  5. Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazacak ve denkleştirebilecekler. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirebilecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-655555
PÇ-744444
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1244444
PÇ-13-----
PÇ-1444444
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Maddenin özellikleri, maddenin sınıflandırılması, maddenin ölçülmesi (SI birimleri), anlamlı rakamlar,Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar yasası, Dalton Kuramı, Elektronların keşfi, Atom çekirdeği, atom kütleleri, Avogadro sayısı ve mol kavramı.Laboratuvar Güvenlik ve Çalışma Kuralları hakkında bilgilendirme. Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı ve Karışımların Ayrılması.Laboratuvar malzemelerinin tanıtımı (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
2Kimyasal Bileşikler, Çeşitleri ve Formülleri, Mol Kavramı, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Kimyasal Bileşiklerin Açıklanmasında Yükseltgenme Basamakları Kimyasal Tepkimeler ve Eşitlikler, Tepkime Stokiyometrisi, Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin ve Verimin Belirlenmesi.Kimyasal Tepkimeler (Laboratuvar saati). Reaksiyon Hızının İncelenmesi (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
3Gazların Özellikleri, Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gay-Lussac’ın Birleşen Hacimler Yasası, Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek Gazlar ve van der Waals Denklemi. Gazlar Deneyi (Laboratuvar saati). Gazlar Deneyi (online dönem Lab. Video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
4Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime Isısı ve Kalorimetre, İş, Termodinamiğin 1. Yasası, Tepkime Isısı, ΔU ve ΔH, Hess Yasası, Standart Oluşum Entalpisi. Kahve Fincanı Kalorimetresi ve Yiyeceklerin kalorilerinin hesaplanması (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
5Elektromagnetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr Atom Modeli, Yeni Kuantum Mekaniği, Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri, Elektron Spini, Elektron Dağılımı. Elektromagnetik Işıma ve Atom spektrumları (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
6Periyodik tablo, elementlerin sınıflandırılması, elementlerin elektron dağılımları ile periyodik tablo arasındaki ilişki, atom yarıçapları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi. Periyodik Tablo (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
7Giriş, Lewis kuramı, ve bağların sınıflandırılması, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, çok katlı kovalent bağlar, polar kovalent bağlar, Elektronegatiflik, Lewis yapılarının yazılması, Formal yük, Oktet kuralından sapmalar, rezonans, Molekül biçimleri, VSEPR kuramı, örnek moleküller. İyonik ve Kovalent Özellikler (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
8Ara Sınav 1
9Moleküllerarası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri, Viskozite, Yüzey gerilim, Buhar basıncı, Clasius –Clapeyron denklemi, kritik nokta, faz diyagramları (su), van der Waals kuvvetleri, Hidrojen bağı. Yüzey Gerilimi, Yoğunluk, Vizkozite ve Kritik Nokta (online dönem Lab. video)1 nolu ders kitabı 1.cilt, bölüm
10Çözeltiler, çözelti konsantrasyonları, Çözünme ve çözünme entalpisi, iyonik çözeltilerde çözünme ısısın hesaplanması, çözünürlüğe sıcaklık ve basıncın etkisi, Gazların çözünürlüğü, Çözeltilerin buhar basıncı, osmotik basınç, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, elektrolit çözeltiler. Çözünürlük ve Ozmotik basınç (online dönem Lab. video)1.nolu ders kitabı 1.cilt bölüm
11Dinamik denge, denge sabiti, Le-Chatalier prensibi, Dengeyi etkileyen faktörler. Kimyasal Denge (Laboratuvar saati). Kimyasal Denge (online dönem Lab. video)1.nolu ders kitabı 1. cilt bölüm:
12Arrhenius Kuramı, Asit ve Bazların Lowry-Bronsted Kuramı, Suyun İyonlaşması ve pH, Kuvvetli asitler ve Bazlar, Zayıf Asidler ve Bazlar, Asit-Baz denge hesaplamaları.Asit Baz Titrasyonu (Laboratuvar saati) + Kolorimetrik Yöntemle pH Tayini (Laboratuvar saati). Asit-Baz Titrasyonu (online dönem Lab. video) + Kolorimetrik Yöntemle pH Tayini (online dönem Lab. video)1. nolu ders kitabı 2.cilt bölüm 17
13Ara Sınav 2
14İstemlilik, düzensizlik, entropi kavramı, Termodinamiğin 2. Kanunu, serbet enerji değişimi, serbest enerji ve denge arasındaki ilşki, net, tepkime yönünün saptanması, dengeye etki eden faktörler1. nolu ders kitabı 2.cilt bölüm 20
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım12
Laboratuar8
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev0
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati123
Laboratuar82
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok