Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Klasik Elektromanyetik Teori 1FIZ341158420
ÖnkoşullarFIZ1112
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüZehra Can
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKlasik Elektromagnetik Teori dersi; içerdiği kavram ve konular açısından, elektrik ve manyetizma ile ilgili bilgilerin yanı sıra, gerekli matematiksel yöntemlerin de iyi bir şekilde açıklanmasını gerektirir. Elektrostatikte, elektromagnetik teorinin diğer alanları için gerekli matematiksel destek sağlanarak, fiziğin teknolojide bulduğu uygulama alanlarında da bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiFizik 2 dersi kapsamında anlatılan elektrik ve manyetizma konuları, daha ileri düzeyde elektrik ve manyetik alan sınır koşullarını, Laplace denkleminin kartezyen, küresel ve silindirik koordinatlarda çözümlerini, görüntü yük yöntemini, vektör potansiyelini içerecek şekilde genişletilmiştir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Elektromanyetik Teori, D. J. Griffiths, 3rd Edition: Türkçe basım: Gazi Kitapevi, Çeviri: Basri Ünal, 2003.
  • Principles of Electrodynamic, M. Schwartz, Dıver, 1987.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.
  2. Öğrenciler fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve/veya paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
  3. Öğrenciler fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
  4. Öğrenciler alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
  5. Öğrenciler problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14----
PÇ-25----
PÇ-3-5---
PÇ-4-44--
PÇ-5--5--
PÇ-6-----
PÇ-7---5-
PÇ-8---4-
PÇ-9----5
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1D1: Elektrostatik: Elektrostatik Alan D2: Elektrostatik Alanın Diverjans ve Rotasyoneli D3: Gauss Yasası D4: Gauss Yasası U1: Coulomb Yasası, Sürekli Yük Dağılımlarının Elektrik Alanı U2: Alan Çizgileri ve Gauss Yasası ÖrnekleriDerse gelmeden önce ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması ve bunun dönem sonuna kadar yapılarak ders öncesi anlatılacak konulara hazırlıklı olunması Ders Kitabı Blm:2 Elektrostatik
2D1: Elektrik Potansiyel D2: Elektrik Potansiyel, İş D3: Elektrostatik Enerji, İletkenler D4: Sürekli Yük Dağılımının Enerjisi U1: Poisson ve Laplace Denklemleri, Yerel Yük Dağılımının Potansiyeli, Yük Üzerine Yapılan İş U2: Yük Dağılımının Enerjisi, İletkenlerin Temel Özellikleri, Toplanan Yükler, (KS1:Yük Dağılımlarının Elektrik Alanı) Ders Kitabı Blm:2 Elektrostatik
3D1: Potansiyel Hesap Teknikleri: D2:Laplace Denkleminin Genel Özellikleri D3: Görüntü Yöntemi D4: Görüntü Yöntemi U1: Laplace Denklemi Uygulamaları U2: Görüntü Problemleri, (Ö1: Laplace Denklemi ile Potansiyel Hesap Teknikleri)Ders Kitabı Blm:3 Potansiyel Hesap Teknikleri
4D1:Değişkenlerine Ayırma, D2: Kartezyen Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma D3: Küresel Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma D4: Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma U1:Kartezyen Koordinatlarda Laplace Denklemi ile Potansiyel Hesaplama Örnekleri U2: Küresel ve Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerine Ayırma ile İlgili Örnekler (KS2: Laplace Denklemi) Ders Kitabı Blm:3 Potansiyel Hesap Teknikleri
5D1: Çok Kutup Açılımı D2: Çok Kutup Açılımı D3: Dielektrik Ortamlar: Polarizasyon D4:Polarize Olmuş Cismin Elektrik Alanı U1: Çoklu Kutup Açılımı Örnekleri U2: Etkileşmeli Dipol, Polar Moleküller, Polarizasyon, Dielektrik İçinde Elektrik Alan Problemleri, (Ö2: Dipolün Elektrik Alanı) Ders Kitabı Blm:3 Potansiyel Hesap Teknikleri ve Ders Kitabı Blm:4 Dielektrik Ortamlar
6D1: Elektrik Deplasman (Yer Değiştirme) Vektörü D2: Lineer Dielektrikler 1 D3: Lineer Dielektrikler 1-2 D4: Lineer Dielektrikler 2 U1: Lineer Dielektrik Sistemlerle İlgili Problemler (KS3: Dielektrikler) U2: Lineer Dielektriklerle İlgili Özel ProblemlerDers Kitabı Blm:4 Dielektrik Ortamlar
7D1: Magnetostatik: Lorentz Kuvveti D2: Biot-Savart Yasası D3: Magnetik Alanın Diverjans ve Rotasyoneli, D4: Magnetik Alanın Diverjans ve Rotasyoneli, U1: Magnetik Kuvvet, Kararlı Akımların Oluşturduğu Manyetik Alan U2: Ampere Yasası ve Uygulamaları (Ö3: Magnetostatik)Ders Kitabı Blm:5 Magnetostatik
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav Ders Kitabı ( Bölüm 5)
10D1: Magnetik Ortamlar: Magnetizasyon, D2: Magnetik Ortamlar: Magnetizasyon, D3: Mıknatıslanmış Bir Cismin Magnetik Alanı D4: Mıknatıslanmış Bir Cismin Magnetik Alanı U1: Magnetik Ortam Özellikleri Örnekleri U2: Bağlı Akımların Fiziksel Yorumu, Madde İçinde Magnetik Alan (Ö4:Bağlı Akımlar) Ders Kitabı Blm:6 Magnetik Ortamlar
11D1: H Alanı D2: H Alanı D3: Lineer ve Lineer Olmayan Ortamlar D4: Lineer ve Lineer Olmayan Ortamlar, U1: Magnetik Ortamlarda Ampere Yasası Uygulamaları, U2: Examples of Magnetik Duygunluk ve Geçirgenlik (KS4:H Alanı)Ders Kitabı Blm:6 Magnetik Ortamlar
12D1: Elektrodinamik: Elektromotor Kuvveti D2: Elektrodinamik: Elektromotor Kuvveti D3: Faraday Yasası, Elektromagnetik İndüksiyon, İndüktans, Magnetik Alanda Enerji D4: Faraday Yasası, Elektromagnetik İndüksiyon, İndüktans, Magnetik Alanda Enerji U1: Hareket Kaynaklı Elektromotor Kuvvet Örnekleri U2:Faraday Yasası Uygulamaları (Ö5:Faraday Yasası)Ders Kitabı Blm:7 Elektrodinamik
13D1:Maxwell Denklemleri: Maxwell’den Önceki Elektrodinamik, Ampere Yasasının Tamiri D2:Maxwell Denklemleri: Maxwell’den Önceki Elektrodinamik, Ampere Yasasının Tamiri D3: Maxwell Denklemleri ve Magnetik Yük, Madde İçinde Maxwell Denklemleri, Sınır Koşulları D4: Maxwell Denklemleri ve Magnetik Yük, Madde İçinde Maxwell Denklemleri, Sınır Koşulları U1:Maxwell Denklemleri 1 U2:Maxwell Denklemleri 2 Ders Kitabı Blm:7 Elektrodinamik
14D1:Elektromagnetik Teorinin Potansiyel Formülasyonu D2:Elektromagnetik Teorinin Potansiyel Formülasyonu D3:Elektrodinamikte Enerji ve Momentum D4:Elektrodinamikte Enerji ve Momentum U1:Skaler ve Vektör Potansiyeller ile Ayar Dönüşümleri Hakkında Örnekler U2: Poynting Teoremi , Maxwell Gerilme Tansörü ve Momentum Korunumu Üzerine Örnekler (KS5:Coulomb Ayarı, Lorentz Ayarı)Ders Kitabı Blm:7 Elektrodinamik
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği515
Ödev510
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği55
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok