Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Devletler Hukuku II SBU340234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)Mehmet Akif Okur
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiDevletler Hukukuku II dersi bu dönem Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku bağlamında işlenecektir. Dönemin ilk yarısı uluslararası insancıl hukukun içeriğini ve uluslararası ceza hukuku çerçevesinde suç sayılan fiiileri tanımlamaya ayrılmıştır. Bu çerçevede öncelikle, haklı savaş halleri kavramı üzerinden saldırganlık suçu tanımlanacaktır. İkinci aşamada, uluslararası nitelik taşıyan silahlı çatışma hallerinde geçerli hukuk kuralları tanımlanacak ve savaş suçları kavramı belirginleştirilecektir. Bunun ardından uluslararası hukukta suç kabul edilen diğer iki fiil, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar kategorileri ele alınarak açıklanacaktır. Dönemin ikinci yarısında ise, uluslararası ceza hukuku alanında yürütülen yargılama faaliyetleri değerlendirilecektir. Bu çerçevede öncelikle Uluslararası Daimi Ceza Mahkemesi tanımlanacaktır. Ardından BM Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi kuramsal olarak incelenecek ve bu mahkeme önünde görülmüş ya da halen görülmekte olan davalardan örneklerle bu mahkemenin faaliyetleri anlatılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ezeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003 Albin Eser, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma Statüsünün Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri”, Uluslararası Ceza Divanı (haz. Feridun Yenisey), Arıkan: İstanbul 2007 Gökçen Alpkaya, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan: Ankara, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukukunun genel kavramları ve kurumları hakkında genel bilgiyi edinir.
  2. haklı savaş kavramını bilir.
  3. jus in bello kavramını bilir
  4. uluslararası ceza mahkemelerinin yapısı ve işleyişini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
2İnsancıl Hukuk I: Kavram, Tanımlar, Jus ad Bellum ve Jus in Bello ayrımıEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
3İnsancıl Hukuk II: Savaş Hukuku KurallarıEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
4İnsancıl Hukuk II: Savaş Hukukunda SorumlulukEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
5Uluslararası Hukukta Suç Sayılan Fiiller I: İnsanlığa Karşı İşlenen SuçlarEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
6Uluslararası Hukukta Suç Sayılan Fiiller II: SoykırımEzeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçlar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 3, 2003, ss. 275-297.
7Uluslararası Ceza MahkemesiAlbin Eser, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma Statüsünün Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri”, Uluslararası Ceza Divanı (haz. Feridun Yenisey), Arıkan: İstanbul 2007, ss. 3-35
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9YUCM II: Mahkemenin Yapısı ve Yetkisiökçen Alpkaya, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan: Ankara, 2002,
10vak'a incelemesibir önceki hafta belirlenecek
11vak'a incelemesibir önceki hafta belirlenecek
12vak'a incelemesibir önceki hafta belirlenecek
13vak'a incelemesibir önceki hafta belirlenecek
14vak'a incelemesibir önceki hafta belirlenecek
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok