Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyoistatistik UygulamalarıIST510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ Veri Bilimi ve Büyük Veri Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüFiliz Karaman
Dersi Veren(ler)Filiz Karaman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTıp ve biyolojik verilere istatistiksel analizler uygulamak ve sonuçlar hakkında yorumlar yapmak
Dersin İçeriği1- İstatistiğin tanımı ve biyoistatistiğin tanımı 2- Biyoistatistiğin temel kavramları 3- Biyoistatistik alanında kullanılan Paket programlar 4- Bayes yaklaşımının Biyoistatistik alanında kullanımı 5- İleri Biyoistatistik yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Wayne, W. Daniel, (1994), "Biostatistics: A Foundation for analysis in the health sciences ", John Wiley and sons, Canada. Chernick, R. Michael and Robert H. Friis, (2003), " Introductory Biostatistics for the Health Sciences", John Wiley and sons, New Jersey. Şenocak, Ş., Mustafa, (2009), "Klinik Biyoistatistik", Nobel Tıp kitabevleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler biyoloji, tıp ve sağlık alanında çalışan insanların elde edeceği verileri düzenli analize uygun olarak toplamasına yardımcı olmayı bilir
  2. Öğrenciler prospective ve retrospective örnekleme metodlarının nasıl uygulanabileceğini bilir
  3. Öğrenciler yanlış sınıflandırma hatalarını bilir
  4. Öğrenciler toplanan verileri analiz etmeyi bilir
  5. Öğrenciler analiz sonuçlarını yorumlamayı bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğin tanımı ve biyoistatistiğin tanımı Chernick & Friis, Bölüm 1
2Doğum ve ölüm istatistikleri Chernick & Friis, Bölüm 1
3Biyoistatistikte kullanılan istatistiksel yaklaşımlar Chernick & Friis, Bölüm 1
4Örnekleme metodları: Çapraz tablolar, prospective ve retrospective çalışmalar, kontrollü karşılaştırmalı denemelerChernick & Friis, Bölüm 2
5 Örnekleme, örnekleme büyüklüğünün önemi ve örnekleme büyüklüğünün hesaplanmasıChernick & Friis, Bölüm 2
6Göreli risk değerlendirmesi, OR ve RR güven sınırları Şenocak, Bölüm 4
7Çözümlü örnekler
8Ara Sınav 1
9Biyoistatistikte Kullanılan Paket Programlar Chernick & Friis, Bölüm 16
10Biyoistatistikte Bayes yaklaşımın kullanılması Chernick & Friis, Bölüm 8
11Önsel dağılım ve klinik denemeler Chernick & Friis, Bölüm 9
12Meta analizinin tanımı ve biyoistatistikte kullanılmasıChernick & Friis, Bölüm 10
13 Biyoistatistikte paket programlar yardımıyla Meta analizinin yapılmasıChernick & Friis, Bölüm 11
14 Binary yada dikotom ve yaşam verilerinin incelenmesi ve yaşam analizi, sağkalım çözümlemesi Şenocak, Bölüm 8
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok