Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygulamalı Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller 2IST611637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüFiliz Karaman
Dersi Veren(ler)Filiz Karaman, Serpil Kılıç Depren
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLojistik regresyon kategorik veya sürekli olabilen bağımlı değişken ve belirli açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkileri modellemek için kullanılır ve genelleştirilmiş lineer modeller bağımsız rasgele değişkenler yerine ilişkili değişkenler için genişletilmiştir.
Dersin İçeriği1- Varyans Analizi ve Kovaryans Analizi 2- İki Terimli Değişkenler ve Lojistik Regresyon 3- Nominal ve Ordinal Lojistik Regresyon 4- Sayma Veri, Poisson Regresyon ve Log-Lineer Modeller 5- Survival Analizi 6- Kümelenmiş Veri ve Tekrarlı Ölçümler 7- Çok Aşamalı Modeller 8- Boylamsal Veri Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • A. J. Dobson. (2002). “An introduction to generalized linear models”, Chapman&Hall, Boca Raton.
  • E. F. Vonesh. (2014). “Generalized Linear and Nonlinear Models for Correlated Data: Theory and Applications Using SAS”, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
  • R. R. Hocking. (1985). "The analysis of linear models", Cole publishing company, Monterey.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler varyans ve kovaryans analizini bilir.
  2. Öğrenciler nominal ve ordinal lojistik regresyon modellerini bilir.
  3. Öğrenciler kümelenmiş veri ve tekrarlı ölçümleri bilir.
  4. Öğrenciler survival analizini bilir.
  5. Öğrenciler boylamsal veri analizini ve genelleştirilmiş tahmin denklemlerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Varyans Analizi ve Kovaryans AnaliziDobson, Bölüm 6
2İki terimli Değişkenler ve Lojistik RegresyonDobson, Bölüm 7
3Nominal Lojistik RegresyonDobson, Bölüm 8
4Ordinal Lojistik RegresyonDobson, Bölüm 8
5Sayma Veri, Poisson RegresyonDobson, Bölüm 9
6Log-Lineer ModellerDobson, Bölüm 9
7Survival AnaliziDobson, Bölüm 10
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara SınavDobson, Bölüm 10
10Survival Analizi (tahmin ve model sınaması)Dobson, Bölüm 10
11Normal ve Normal olmayan veri için tekrarlı ölçümlerDobson, Bölüm 11
12Çok Aşamalı ModellerDobson, Bölüm 11
13Boylamsal Veri AnaliziDobson, Bölüm 11
14Genelleştirilmiş Tahmin DenklemleriDobson, Bölüm 11
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev225
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok