Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gıda EkonomisiGDM215123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEkonomi biliminin temel kavramları ve teorileri ile ilgili bilgileri öğrenmelerini sağlayarak ekonomik problemlerle ile ilgili kararlar verirken bu bilgileri kullanabilme becerilerini öğrencilere kazandırmak ve bu bilgi becerilere dayalı olarak kendilerini bağımsız olarak geliştirme ve ekonomik konularda iletişim kurma yetkinliğine ulaştırmaktır.
Dersin İçeriğiEkonomi biliminin temel kavramları, ele aldığı sorunlar, tüketici davranışları ve talep, üretici davranışları ve arz, piyasa ve piyasa tipleri, makroekonomik kavramlar, ulusal istatistikler, yatırım ve finansman, parasal ve mali politika konularını içermektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yavuz, F. Editor, Inroduction to Economics Text Book, Ataturk University College of Agriculturei Department of Agricultural Economics, 2011, Erzurum
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ekonomi biliminin temel kavramlarını ve ekonomik problemleri bilir.
  2. Öğrenciler tüketici davranışlarıyla talep kavramı arasındaki ilişkileri kurarak bunları grafiksel modellerle izah etmeyi bilir.
  3. Öğrenciler üretici davranışlarıyla arz kavramı arasındaki ilişkileri kurarak bunları grafiksel modellerle açıklamayı bilir.
  4. Öğrenciler tüketici ve üreticileri buluşturan piyasa tiplerini karşılaştırabilir ve bu piyasaların özelliklerini bilir.
  5. Öğrenciler temel makroekonomik kavramları tanımlayabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri basit grafiksel modellerle açıklamayı bilir.
  6. Temel makroekonomik politikaları açıklayabilir ve bunları mikroekonomi bilgileriyle de ilişkilendirerek güncel tartışmalarda fikir üretmeyi bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonomik Kavramlar: Ekonominin Tanımı, Ekonomide Temel Sorular, Ekonominin Temel Fikirleri, Ekonomi ve ekonomistler.İlgili Kaynaklar
2Ekonomik Problem: Kaynaklar ve İhtiyaçlar, Üretim İmkanları Eğrisi, Kaynakların Etkin Kullanımı, Ekonomik Büyüme, Piyasa Ekonomisiİlgili Kaynaklar
3Arz, Talep ve Elastikiyet: Fiyat ve Fırsat Maliyeti, Talep, Arz ve Piyasa Dengesi, Fiyat ve Miktardaki Değişmeler, Elastikiyet ve Önemi, Talep ve Arz Elastikiyetleriİlgili Kaynaklar
4Firmalar ve Üretim: Firma ve Ekonomik Kar, Teknoloji ve Ekonomik Etkinlik, Bilgi ve Organizasyon, Firma Tipleri, Piyasalar ve Rekabet Ortamı, Firmalar ve Piyasalarİlgili Kaynaklar
5Üretim Maliyetleri: Karar Vermede Dönemler, Kısa Dönem Teknoloji Sınırlaması, Kısa Dönem Masrafları, Uzun Dönem Masrafları, Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Ölçekİlgili Kaynaklar
6Fayda, Tercihler, İmkanlar ve Tüketim: Hanehalkı Tüketim Tercihleri, Fayda ve ilgili kavramlar, Faydanın Maksimum yapılması, Tercihler ve Kayıtsızlık Eğrileri, Fiyat ve Gelir Değişimlerinin Etkisi, Etkinlik, Fiyat ve Değer, Talep Eğrisinin Çıkarımıİlgili Kaynaklar
7ARA SINAVİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Eksik rekabet piyasaları: Piyasa Gücü, Monopolda Üretim ve Fiyatlandırma, Monopol Piyasa ile İlgili Politikalar, Monopolcü Rekabet, Monopolcü Rekabette Fiyat ve Üretim, Ürün Geliştirme ve Pazarlama, Oligopol Piyasa, Oyun Teorisi ve Diğer Oligopol Oyunlarıİlgili Kaynaklar
10Faktör Piyasaları, Kaynak Fiyatları ve Gelirler, İşgücü Piyasaları, Sermaye Piyasaları, Arazi ve Tükenebilir Doğal, Kaynak Piyasaları, Gelir, Ekonomik Rant ve Fırsat Maliyetiİlgili Kaynaklar
11Piyasa, Hükümet ve Küresel Ekonomi: Piyasalarda Aileler ve Firmalar, Hükümetin Ekonomideki Rolü, Global Ekonomi, Küreselleşme ve Etkileri, Avrupa Birliği İlişkileriİlgili Kaynaklar
12Makroekonomi Kavramları: Makroekonomi Nedir, Ekonominin Üretim Seviyesi, İşsizlik, Enflasyon, Klasik ve Keynes Ekonomisiİlgili Kaynaklar
13Ulusal Hesaplar: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ulusal Hesapların Tespiti, İşgücü İstatistikleri, Üretim ve Fiyatlardaki Değişimİlgili Kaynaklar
14Finansal Aracılar: Yatırım: bilinmeyene Dalış, Nominal ve Reel Faiz Oranları, Yatırım Harcaması ve Faiz Oranları, Finansal Aracılar ve Yatırım, Krizde Finansal Aracılarİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok