Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma YöntemleriSBU340134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Conker
Dersi Veren(ler)Ahmet Conker
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimsel araştırma sürecine ilişkin temel kuramsal ve yöntemsel donanımları edinmelerini sağlamaktır. Dersi alan öğrencilerin sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramların bilgisini kazanması beklenmektedir.
Dersin İçeriğiEleştirel okumadan literatür taramaya, araştırma yöntem ve tekniklerinden, veri analizine nitel ve nicel sosyal araştırma süreçleri tartışılacaktır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • W.L. Neumann, Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1 ve 2, İstanbul: Yayın Odası, 2009
  • Keith F. Punch(2005), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, literatür tarama ve eleştirel okuma yeteneğini geliştirir.
  2. Öğrenci, araştırma sorularını tanımlayabilme yeteneğini geliştirir.
  3. Öğrenci, araştırmada ihtiyaç duyulacak veri türü ve veri toplama tekniklerini tanımlayabilir.
  4. Öğrenci, verileri kategorize edebilir.
  5. Öğrenci, veri analizi yapabilmeye ilişkin temel kavram, bilgi ve donanımları edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Epistemoloji ve Metodoloji Nedir? • W.L. Neumann(2009), Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s: 1-32.; • L. Şimşek(2011), Sosyal Bilimler ve Felsefe, İst: Kitap Yayınevi, s: 11-30
2Sosyal Bilimlerde Araştırma Paradigmaları• W.L. Neuman, (2009),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s. 117-162. ; • Gulbenkian Komisyonu(2000), “Sosyal Bilimlerin Tarihsel Kuruluşu”, “Sosyal Bilimler içinde Yapılagelen Tartışmalar”, Sosyal Bilimleri Açın, İstanbul: Metis.s. 11-36.
3Literatür Taraması ve Eleştirel Düşünce• W.L. Neumann(2009), Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s: 163-220.
4Kavramlar ve Tanımlama Stratejileri• J. Gerring(2001) , Social Science Methodology, Cambridge University Press, Bölüm: 3-4.
5Betimleme, Kestirim ve Nedensellik• J. Gerring(2001) , Social Science Methodology, Cambridge University Press, Bölüm 5-6.
6Teori ve Gözlem• W.L. Neuman, (2009),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s. 75-116;
7Araştırma Dizaynı• J. Gerring(2001) , Social Science Methodology, Cambridge University Press, Part:8.
8Ara Sınav 1
9Nicel Yöntem ve Stratejiler 1• Punch, Keith, F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitapevi, s: 63-106.
10Nicel Yöntem ve Stratejiler 2• Punch, Keith, F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitapevi;s: 107-130.
11Nitel Yöntem ve Stratejiler• J. Gerring(2001) , Social Science Methodology, Cambridge University Press, Part:10; • W.L. Neuman, (2009),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s. 221-315.
12Alan Araştırması• W.L. Neuman, (2009),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s. 540-600.
13Tarihsel Karşılaştırmalı Analiz ve Nitel Verilerin Analizi• W.L. Neuman, (2009),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt 1, s. 601; 705.
14Araştırma Örnekleriöğrenci sunuşları ve tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok