Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarih Yazımcılığı: Kuram ve YöntemlerATA610537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fahriye Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin tarihyazımına ilişkin farklı kuramları ve yaklaşımları analiz etmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriğiTarihyazımında kullanılan temel yönelimleri ve kuramları tartışmak ve analiz etmek; örneğin tarihin “bilimsel” konumu, tarihsicilik, positivist paradigma, anlatı ve siyasal bilim olarak tarih; pozitivist, tarihsici, gerçekçi ve diyalektik materialist epistemolojiler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Burke, Peter (ed.), History and Historians in the Twentieth Century (Oxford University Press, Oxford, 2002)
 • Burke, Peter, Annales Tarih Okulu (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2002)
 • Burke, Peter, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2002)
 • Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram (İstanbul; Tarih Vakfı Yayınları, 2005 (2))
 • Burke, Peter, vd., Tarih ve Tarihçi-Annales Okulu İzinde (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2007)
 • Chakrabarty, Dipesh, Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies (Chicago: University of Chicago Press, 2002)
 • Chatterjee, Partha, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası (İstanbul: İletişim Yayınları, Aralık 1996)
 • Chaturvedi, Vinayak (ed.), Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial (London: Verso, 2000)
 • Dirlik, Arif, Postkolonyal Aura (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005)
 • Dirlik, Arif, Vinay Bahl and Peter Gran (ed.), History After the Three Worlds: Post-Eurocentric Historiographies (New York: Rowman & Littlefield, 2000)
 • Foucault, Michel, Noam Chomsky, İnsan Doğası: İktidara Karşı Adalet, Taylan Doğan (yay. haz.) (İstanbul: bgst Yayınları, Kasım 2005)
 • Foucault, Michel, Seçme Yazılar-I: Entelektüelin Siyasal İşlevi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000)
 • Guha, Ranajit, Maping Subaltern Studies and the Postcolonial, ed. Vinayak Chaturvedi (London: Verso, 2000)
 • Gutting, Garry (ed.), The Cambridge Companian to Foucault (New York: Cambridge University Press, 1996)
 • Hobsbawm, Eric, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999)
 • Kandiyoti, Deniz (ed.), Gendering the Middle East: Emerging Perspectives (New York: Syracuse University Press, 1996)
 • Kaye, Harvey J., Keith Mcclelland (ed.), E. P. Thompson, Critical Perspectives (Philadelphia: Temple University Press, 1990)
 • Kaye, Harvey J., The British Marxist Historians (New York: St. Martin's Press, 1995)
 • Keith, Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek (Ankara: Dost Yayınları, 1997)
 • McDonald, Terence J. (ed.), The Historic Turn in the Human Sciences (Ann Arbor: Michigan State University, 1996)
 • Rabinow, Paul (ed.), The Foucault Reader (New York: Pantheon Books, 1984)
 • Said, Edward, Şarkiyatçılık (İstanbul: Metis Yayınları, Mart 1999)
 • Thompson, Dorothy (ed.), The Essential E.P.Thompson (New York: The New Press, 2001)
 • Wallerstein, Immanuel, Sosyal Bilimleri Düşünmemek-19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları (İstanbul: Avesta Yayınları, 1997)
 • White, Hayden, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973)
 • White, Hayden, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Represent (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987)
 • Williams, Patrick and Laura Chrisman (ed.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader (New York: Columbia University Press, 1994)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, tarih disiplinin kurumsallaşma sürecini öğrenecek
 2. Öğrenciler, modern tarihyazımının kavramsal terminolojisini öğrenecek
 3. Öğrenciler, çeşitli tarihyazımı yaklaşımlarınını hakkında anlayış geliştirecek
 4. Öğrenciler, yakın dönem tarih metinlerini ve yaklaşımlarını tartışma ve kullanma becerisi geliştirecek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Akademik Kurumsallaşma ve Tarih Disiplini• Gulbenkiyan Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın (İstanbul: Metis Yayınları, 1996) içinde “Onsekizinci Yüzyıldan 1945’e Kadar Sosyal Bilimler’in Tarihsel Kuruluşu”: 11-67.
3Tarihyazımının Tarihi• Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Tarih Bize Çağdaş Toplumlar Hakkında Ne Anlatabilir”: 39-56. • Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000) içinde “Bir Tarihsel Araştırmacılık Modeli: Klasik Historisizm”: 21-36.
4Marksist Tarihyazımı• Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000) içinde “Marksist Tarih Bilimi: Tarihsel Materyalizmden Eleştirel Antropolojiye”: 79-95. • Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Marks ve Tarih”: 241-261. • Harvey J. Kaye, The British Marxist Historians (New York: St. Martin's Press, 1995): 1-23.
5Annales Okulu• Fernand Braudel, “Tarih ve Toplumsal Bilimler,” Burke, vd., Tarih ve Tarihçi-Annales Okulu İzinde (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2007):115-163. • Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000) içinde “Fransa: Annales Okulu”: 51-65• Immanuel Wallerstein, Sosyal Bilimleri Düşünmemek-19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları (İstanbul: Avesta Yayınları, 1997) içinde “Fernand Braudel, Tarihçi”: 265-284. • Immanuel Wallerstein, Sosyal Bilimleri Düşünmemek-19. Y
6Anlatının Canlanması• Lawrence Stone, "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History," Past and Present 85 (1979): 3-24. • Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Anlatının Canlanması Üzerine”: 283-298. • Geoff Eley, "Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later," Terence J. McDonald (ed.), The Historic Turn in the Human Sciences (Ann Arbor: Michigan State University, 1996): 193-243.
7Aşağıdan Tarih ve Toplumsal Tarih• Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Aşağıdan Tarih”: 307-328. • E. P. Thompson, "History from Below," Dorothy Thompson (ed.), The Essential E.P.Thompson (New York: The New Press, 2001): 481-89. • Geoff Eley, "Edward Thompson, Social History and Political Culture: The Making of a Working-class Public, 1780-1850," Harvey J. Kaye, Keith Mcclelland (ed.), E.P.Thompson, Critical Perspectives (Philadelphia: Temple University Press, 1990):12-49.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Feminist Tarihyazımı• “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” American Historical Review 91, No. 5 (December 1986): 1053-75. • “Gender: Still a Useful Category of Analysis?” Diogenes Vol. 57, No. 225 (2010): 7-14. • Deniz Kandiyoti, "Contemporary Feminist Scholarship and Middle East Studies," Deniz Kandiyoti (ed.), Gendering the Middle East: Emerging Perspectives (New York: Syracuse University Press, 1996): 1-27.
10Tarihsel Sosyoloji• Victoria E. Bonnell, "The Uses of Theory, Concepts and Comparison in Historical Sociology," Comparative Studies in Society and History 22 (Nisan 1980): 156-173. • Philip Abrams, “History, Sociology, Historical Sociology,” Past and Present 87 (Mayıs, 1980): 3-16. • Immanuel Wallerstein, “A World-System Perspective on the Social Sciences,” British Journal of Sociology 27(3), 1976: 343-352.
11Foucault ve Tarihyazmına Etkileri• Michel Foucault, Seçme Yazılar-I: Entelektüelin Siyasal İşlevi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000) içinde “Hakikat ve İktidar”: 59-85. • Paul Rabinow, "Introduction," Paul Rabinow (ed.), The Foucault Reader (New York: Pantheon Books, 1984): 3-29. • Thomas Flyn, "Foucault's Mapping of History," Garry Gutting (ed.), The Cambridge Companian to Foucault (New York: Cambridge University Press, 1996): 28-46.
12Edward Said ve Şarkiyatçılık• Edward Said, Şarkiyatçılık (İstanbul: Metis Yayınları, Mart 1999) içinde “Giriş:” 11-37. • Aijaz Ahmad, "Orientalism and After," Patrick Williams ve Laura Chrisman (ed.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader (New York: Columbia University Press, 1994): 162-171. • Dennis Porter, “Orientalism and its Problems,” Patrick Williams ve Laura Chrisman (ed.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader (New York: Columbia University Press, 1994): 150-161.
13Maduniyet Çalışmaları-Sunumlar• Ranajit Guha, Maping Subaltern Studies and the Postcolonial, ed. Vinayak Chaturvedi (London: Verso, 2000) içinde "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India": 1-7. • Dipesh Chakrabarty, Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies (Chicago: University of Chicago Press, 2002) içinde "A Small History of Subaltern Studies:" 3-19. • Arif Dirlik, Postkolonyal Aura (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005) içinde “Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağınd
14Üçüncü Dünya Tarihlerini Yeniden Yazmak-Sunumlar• Gyan Prakash, “Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography,” Comparative Studies in Society and History 32(2), 1990: 383-408. • Partha Chatterjee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası (İstanbul: İletişim Yayınları, Aralık 1996) içinde “Tematik ve Sorunsal”: 73-103. • Arif Dirlik, Postkolonyal Aura (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2005) içinde “Yerel İçinde Küresel:” 132-161.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev816
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar124
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok