Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye’de Kimlik PolitikalarıATA510737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı
Seçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Fahriye Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel olarak, modern Türkiye’yi çok yönlü ve derinlemesine anlamanın önemli bir boyutu olarak, Türkiye tarihi boyunca kimlik sorunları ve politikaları etrafında şekillenen toplumsal, politik ve kültürel gelişmelerin yorumlanabileceği bir altyapının ve çerçevenin oluşturulması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiModern devlet yapılarında ve bunların sorunlaştırıldığı günümüzde, yeniden ve farklı arka planlarla gündeme gelen kimlik politikaları, ulusal kimlik, vatandaşlık, cinsiyet, etnisite ve azınlık gibi kavramlar etrafında tarihselleştirilerek ele alınacaktır. Tarihselleştirmenin ilk hedefi, farklı kimlik politikalarının ortaya çıktıkları ve yeniden anlam kazandıkları tarihsel, iktisadi, sosyolojik ve siyasi bağlamlarla bir arada tartışılmasıdır. Buradan hareketle, modern Türkiye tarihi boyunca kimlikle ilgili politikalar, uygulamalar ve tartışmalar etrafında şekillenen sorunların, toplumsal ve politik gelişmelerin yorumlanabileceği bir altyapı ve çerçeve oluşturulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Barth, Fredrik (ed.), Etnik Gruplar ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu (İstanbul: Bağlam, 2001)
 • Hall, Stuart ve Paul du Gay, Questions of Cultural Identity (London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1996)
 • King, Anthony (ed.), Kültür, Küreselleşme ve Dünya- Sistemi (Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1998)
 • Kymlicka, Will, Çokkültürlü Yurttaşlık (İstanbul: Ayrıntı, 1998)
 • Rattansi, Ali, Sallie Westwood (haz.), Irkçılık, Modernite ve Kimlik (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1997)
 • Avcı, Nabi vd., Dışarıda Kalanlar/Bırakılanlar (İstabul: Bağlam, 2001)
 • Aydın, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık Ve Türk Kimliği (Ankara: Öteki Yay., 1999)
 • Berktay Hacımirzaoğlu, Ayşe, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998)
 • Berktay, Fatmagül, Tarihin Cinsiyeti (İstanbul: Metis, 2003)
 • Bozdoğan, Sibel ve Reşat Kasaba (ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998)
 • Günay Göksu Özdoğan, Ayhan Kaya, Uluslar Arası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar: Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet ve Güvenlik (İstanbul: Bağlam, Temmuz 2003)
 • Günay Göksu Özdoğan, Gül Tokay (ed.), Redefining the nation state and citizen (İstanbul : Eren, 2000).
 • Karpat, Kemal, İslâm'ın siyasallaşması : Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç Ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004)
 • Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi (İstanbul: İletişim Yay.,1994)
 • Neyzi, Leyla, “Ben Kimim?” Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik (İstanbul: İletişim Yay., 2004)
 • Ocak, Ahmet Yaşar. Türk Sufiliğine Bakışlar (İstanbul: İletişim Yay., 1996)
 • Oran Baskın, Türkiye’de Azınlıklar (İstanbul: İletişim Yay., 2004)
 • Schulze, Stokes ve Campbell (ed.), Ortadoğu’da Milliyetçilik, Azınlıklar ve Diasporalar (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1999)
 • Ünsal, Artun, 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru (İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998)
 • Üstel, Füsun, Tanıl Bora,“Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık ve Eğitim (İstanbul: İletişim Yay., 2004)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Türkiye’nin modernleşme deneyimini, kimlik politikaları çerçevesinde yaşanan süreçler üzerinden gözden geçirecek;
 2. Öğrenciler, bu süreçlerin temel özelliklerinin kavranması için belirli uygulamaları ve söylemleri tanıyacak;
 3. Öğrenciler, günümüzde siyasal ve kültürel gündemin önemli unsurlarından biri olan bu konuyu tarihsel bir perspektifle değerlendirebilecek;
 4. Öğrenciler, kimliklerle ilişkili çeşitli gelişmeleri analiz edebilmek üzere ilgili bilgilerini ve becerilerini derinleştirecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Ulus-devlet (Kuramsal tartışmalar ve Türkiye deneyimi)Benedict Anderson, Hayali Cemaatler (İstanbul: Metis Yayınları, 1995(2)) içinde “Giriş”:15-22; Partha Chatterjee, Ulus ve Parçaları (İstanbul: İletişim Yay., 2002) içinde “Kimin Tahayyül Edilmiş Cemaati?”: 17-34.
3Ulusal KimlikEric Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Temmuz 1993) içinde “Giriş”: 14-28 ve “Popüler Ön-Milliyetçilik”: 64-101; Ayşe Kadıoğlu, “The Paradox of Turkish Nationalism and the Construction of Official Identity.” Middle Eastern Studies 32, no: 2 (April 1996): 177-193.
4Vatandaşlık tartışmaları ve Türkiye deneyimiTaner Timur, Osmanlı Kimliği (Ankara: İmge kitabevi, Mart 1998 (3)): 158-171; Selim Deringil, Simgeden Devlete (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007) içinde “Osmanlı’dan Türk’e: Türkiye’de Kimlik ve Sosyal Mühendislik”: 93-110.
5Azınlık Kimlikleri, Etnik Kimlikler ve Cinsel Kimlikler (Kuramsal tartışmalar)Fredrik Barth (ed.), Etnik Gruplar ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu (İstanbul: Bağlam, 2001) içinde “Giriş”: 11-40; Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005 (2)): 17-60.
6Sekülarizm ve Dinsel KimlikAhmet Yaşar Ocak. Türk Sufiliğine Bakışlar (İstanbul: İletişim Yayınları, 1996) içinden makaleler.
7Cinsel KimliklerFatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti (İstanbul: Metis, 2003); Joan Wallach Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” The American Historical Review, Vol. 91, No. 5, (Dec., 1986), pp. 1053-1075.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Modern Türkiye Tarihi İçinde Cinsel KimliklerAyşe Berktay Hacımirzaoğlu, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998) içinden makaleler.
10Kimliğin İnşası ve Yeniden İnşası Konusundaki YaklaşımlarStuart Hall, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. King (der.) (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998) içinde “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik”: 39-61; Stuart Hall, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi içinde “Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler”: 63-96.
11Günümüzde Kimlik Sorununun Yeniden Ele Alınma ÇerçevesiSelim Deringil, Simgeden Devlete (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007) içinde “‘Hal-i Vahşet ve Bedeviyette Yaşarlar’: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu ve Post-Kolonyalizm Tartışması”: 165-217.
12Sunumlar
13Sunumlar
14Sunumlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev816
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar124
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok