Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye’de Kültür ve SiyasetATA510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Fahriye Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkiye’nin modernleşme sürecinde kat edilen evrelerin her birinin, toplumsal, kültürel ve siyasal açılardan tartışılması amaçlanmaktadır. Araştırma ve tartışma süreçlerinde ele alınacak olan örnek durumların, temel alınan çerçeveyi derinleştirmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiOsmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Dönemi’nden başlayarak günümüze kadar ilerleyen süreç içinde, kültür ve sanat alanlarında gözlemlenen dönüşümler ve bunlara eşlik eden politikalar, örnek gelişmeler üzerinden ayrıntılı olarak incelenecek; her yeni oluşum veya gelişme, ortaya çıktığı dönemin siyasal ve toplumsal yapılarıyla ilişkileri açısından çözümlenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Deniz Kandiyoti, Ayşe Sektanber, Kültür Fragmanları (İstanbul: Metis, Kasım 2003).
 • Wallerstein, Jeopolitik ve Jeokültür (İstanbul: İz Yayınları, 1998)
 • Meltem Ahıaska, Radyonun Sihirli Kapısı (İstanbul: Metis, Nisan 2005)
 • Hakan Yılmaz (ed.), Placing Turkey on the Map of Europe (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005)
 • Özdemir Nutku, Tarihimizden Kültür Manzaraları (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1995).
 • Metin And, Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu: 1908-1923 (Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1971).
 • Özdemir Nutku, Darülbedayi’nin Elli Yılı (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969).
 • Metin And, Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004).
 • Arzu Öztükmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik (İstanbul: İletişim Yayınları, 1998).
 • Halil Bedi Yönetken, Derleme Notları (İstanbul: Orkestra Yayınları, 1966).
 • Cemil Demirsipahi, Türk Halk Oyunları (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1975).
 • Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür (İstanbul: Everest Yayınları, 1993).
 • Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991).
 • Martin Stokes, Türkiye’de Arabesk Olayı (İstanbul: İletişim Yayınları, 1998).
 • Orhan Tekelioğlu, Pop Yazılar: Varoştan Merkeze Yürüyen ‘Halk Zevki’ (Telos Yayınları, 2006).
 • Agâh Özgüç, Türlerle Türk Sineması (İstanbul: Dünya Kitapları, Ekim 2005)
 • Nijat Özön, Karagözden Sinemaya: Türk Sineması ve Sorunları (Ankara: Kitle Yayınları, 1995)
 • Asuman Suner, Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kültür ve Bellek (İstanbul: Metis, Nisan 2005)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Türkiye’nin modernleşme deneyimini, kültür-sanat alanından hareketle gözden geçirecek;
 2. Öğrenciler, bu sürecin temel dönemlerini ve kırılma noktalarını kavramayı kolaylaştıracak karakteristik kişileri, olayları ve akımları tanıyacak;
 3. Öğrenciler, Türkiye’deki modernleşme sürecini, çeşitli alt evreleriyle birlikte tarihselleştirebilecek;
 4. Öğrenciler, genel olarak kültür politikaları hakkında bilgi sahibi olacak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Temel kavramlar; kültür ve siyaset ilişkisine dair başlangıç çerçevesinin oluşturulması.Ders Kitabı
3Türkiye tarihinde kültür ve sanat hayatındaki dönüşümlerden hareketle temel alt evrelerin ve bunların genel özelliklerinin tartışılması.Ders Kitabı
4Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi, modernleşme süreci ve bunun kültür politikalarına yansıması. Ders Kitabı
5“Modern Tiyatronun” kurulması ve Afife Jale – Bedia Muvahhit örnekleri. Halkbilimi ve “Milli Dans” mefhumunun oluşması ve Selim Sırrı Tarcan örneği. Ders Kitabı
6Türkiye’de tek parti döneminin kültürel çalışmalarına örnek olarak, a) Halkevleri ve derleme gezilerinin; b) Muhsin Ertuğrul tiyatrosunun incelenmesi.Ders Kitabı
7Türkiye’de tek parti döneminin kültürel çalışmalarına örnek olarak a) sinemadaki “tiyatrocular dönemi”nin; b) geleneksel dansların sahneye çıkışının incelenmesi.Ders Kitabı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkiye’de çok partili döneme geçişin kültürel alandaki yansımaları. Ders Kitabı
10Türkiye’de 1960-1980 dönemi: Toplumun siyasallaşması ve kültürel hayatın çeşitlenmesi.Ders Kitabı
111960-1980 dönemi kültürel çeşitlilik örnekleri: a) Batılı formlar ile geleneksel malzemenin buluşması sonucunda popüler müzik alanının genişlemesi ve bunun içinde “Anadolu Pop” örneği. b) Özel Tiyatroların sahne alışı ve siyasal tiyatro örnekleri. SunumlarDers Kitabı
121960-1980 dönemi kültürel çeşitlilik örnekleri: a) Halk oyunlarının üniversitelerde yaygınlaşması; “halk oyunları piyasası”nın oluşması; b) Kentleşme süreci ve Arabesk olgusunun ortaya çıkışı (müziksel ve sinemasal ölçekteki örnekler tartışılacaktır) SunumlarDers Kitabı
13Türkiye’de 1980 sonrası “Küreselleşme” süreçleri ve tüketim alışkanlıklarının değişiminin kültür dünyasına etkileri. a) 1980 sonrası deneysellikten popülerliğe kayış: Grup Müziği deneyimleri; b) 1980 sonrası değişimin hızı ve pop-arabesk müziğin iktidar savaşı. SunumlarDers Kitabı
14a) Türkiye’de 1980 sonrası “küreselleşme” süreçleri ve sinemada kültür ve aidiyet tartışmalarının yer bulması. b) 2000’li yıllarda gelişen yeni kültürel “eğilimler”:Dansın Sultanları örneği ve küreselleşen dünyada popüler formların ulusal veçheleri. SunumlarDers Kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev816
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar124
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok