Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye’de ModernleşmeATA610037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Fahriye Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıModern Türkiye’yi derinlemesine anlamanın önemli bir boyutu olarak, Türkiye tarihinde şekillenen toplumsal, siyasi ve ekonomik süreçlerin yorumlanabileceği temel arka plan bilgisine ve analiz yöntemlerine sahip olunması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiTürkiye Cumhuriyeti’nin kurulma sürecinden başlayarak temel siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, sorunları ve tartışmaları tarihsel bir bakış açısıyla incelenecektir. Dersin konularıyla ilgili çeşitli kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar ve bunların Türkiye’deki tarihyazımına etkisi de gözden geçirilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ağaoğlu, Ahmet, Serbest Fırka Hatıraları (İstanbul: İletişim Yayınları, 1994).
 • Ahmad, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980) (İstanbul: Hil Yayınları, 2010)
 • Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu (İstanbul: Kaynak Yayınları, Eylül 2008)
 • Akşit, Elif Ekin, Kızların Sessizliği (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005)
 • Aydemir, Şevket Süreyya, İnkılap ve Kadro (İstanbul: Remzi Yayınevi, 1990).
 • Bozdoğan, Sibel ve Reşat Kasaba (eds.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998)
 • Bozdoğan, Sibel, Reşat Kasaba (eds.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Şubat 1999)
 • Caymaz, Birol, Türkiye’de Vatandaşlık (İstanbul: Bilgi Ü. Yayınları, Kasım 2008)
 • Copeaux, Etienne, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine (İstanbul: Yurt Yayınları, Mart 2000)
 • Çavdar, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950-1995) (Ankara: İmge Yayınları, 2008)
 • Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm (İstanbul: İletişim Yayınları, 2000)
 • Ersanlı, Büşra, İktidar ve Tarih: Türkiye'de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929-1937) (İstanbul: Afa Yayınları, 1992).
 • İnalcık, Halil, Halil İnalcık-Doğu Batı-Makaleler I (Ankara: Doğu Batı Yayınları, Eylül 2006)
 • Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990).
 • Mardin, Şerif, Türk Modernleşmesi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991)
 • Pamuk, Şevket, Seçme Eserleri II: Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, Kasım 2008)
 • Pamuk, Şevket, Zafer Toprak (eds.), Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), (İstanbul: Yurt Yayınları, 1988)
 • Schick, Irvin ve Ahmet Tonak (eds.), Geçiş Sürecinde Türkiye (İstanbul: Belge Yayınları., 1990)
 • Tekeli, Şirin (der.), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990)
 • Timur, Taner, Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2003)
 • Timur, Taner, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1996)
 • Toprak, Zafer, Türkiye’de “Milli İktisat” (1908-1918) (İstanbul: Yurt Yayınları, 1982)
 • Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye´de Siyasal Gelişmeler (1876-1938) II. Cilt: Mütareke, Cumhuriyet ve Atatürk Dönemi (İstanbul: Bilgi Ü. Yayınları, Mayıs 2009)
 • Tunçay, Mete, T.C.’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931) (İstanbul: Cem Yayınevi, 1992/)
 • Zihnioğlu, Yaprak, Kadınsız İnkilap, Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği (İstanbul: Metis Yayınları, 2003)
 • Zürcher, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2000)
 • Ülman, Burak, İsmet Akça (Yay. Haz.), İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar. Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı’ya Armağan (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2006)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Türkiye’nin modernleşme deneyimini çerçevesinde yaşanan süreçleri tarihsel bir perspektifle gözden geçirecek;
 2. Öğrenciler, bu süreçlerin temel özelliklerini kavramayı sağlayacak belirli uygulamaları ve yaklaşımları tanıyacak;
 3. Öğrenciler, Türkiye'nin modernleşme süreçlerinde yaşanan kritik meseleleri tarihsel olarak analiz edebilecek;
 4. Öğrenciler, Osmanlı Meşrutiyet Dönemi'nden itibaren yaşanan tarihsel meseleleri daha derin bir şekilde kavrayabilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Ekonomik ve Siyasi Durum• Korkut Boratav, “İktisat Tarihi 1908-1980”, Sina Akşin (yay. yön.), Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 (İstanbul: Cem Yayınevi, Nisan 2000/6) içinde s. 297-380: 297-310. • Hasan Kayalı, “Bağımsızlık Mücadelesi”, Reşat Kasaba, Zuhal Bilgin (yay.), Türkiye Tarihi 1839-2010 Modern Dünyada Türkiye (İstanbul: Kitap Yayınevi, Eylül 2011): 99-138. • Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928) (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak 200
3Cumhuriyet’in Kuruluşu ve İlk Yıllar• Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999/3): 19-115. • Korkut Boratav, “İktisat Tarihi 1908-1980”: 310-321.
4Ulusal Kimliğin İnşası• Samim Akgönül, Azınlık-Türk Bağlamında Azınlık Kavramına Çapraz Bakışlar (İstanbul: bgst Yayınları, Ekim 2011) içinde “Türkiye’de Azınlıklar-Azınlıklar ve Türk Kimliğinin İnşası”: 110-163; içinde 110-142. • Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma (İstanbul: Bilgi Üniversitesi yayınları, Ocak 2005) içinde 14. Bölüm “İslam Milliyetçiliğinin Dili”: 227-240. • Èlise Massicard, Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007): 39-52.
5Takrir-i Sükûn Dönemi• Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931): 134-186. • Wadie Jwaideh, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi Kökenleri ve Gelişimi (İstanbul: İletişim Yayınları, 1999) içinde 12. Bölüm: 393-423.
6Azınlıklar-Sevr ve Lozan Anlaşmaları• Taner Akçam, “Sevr ve Lozan’ın Başka Tarihi,” Eric Jan Zürcher (yay.), İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Etnik Çatışma (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005) içinde: 51-87. • Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005/2) içinde II. Bölüm: “Lozan Bağlamında Türkiye’de Azınlık Kavramı ve Hakları”: 61-80. • Ayhan Aktar, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İlk Yılı Eylül 1922- Eylül 1923”, Müfide Pekin (der.), Yeniden Kurulan Yaşamlar-1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Müba
7Serbest Cumhuriyet Fırkası Deneyimi• Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931): 247-277. • Soner Çağaptay, “Türklüğe Geçiş: Modern Türkiye’de Göç ve Din,” Haldun Gülalp (yay.), Vatandaşlık ve Etnik Çatışma (İstanbul: Metis Yayınları, Haziran 2007): 86-111.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91930-50 Dönemi• Cemil Koçak, “Siyasal Tarih (1923-1950)”, Sina Akşin (yay. yön.), Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908-1980 (İstanbul: Cem Yayınevi, Nisan 2000/6) içinde s. 127-211: 154-211. • Korkut Boratav, “İktisat Tarihi 1908-1980”: 321-347. • Ayhan Aktar, “Varlık Vergisi’nin Hikayesi,” Toplumsal Tarih 121 (Ocak 2004): 82-87.
101950-60 Dönemi• Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II-1920-1960 (İstanbul: Agora Kitaplığı, Mayıs 2010): 247-350. • Korkut Boratav, “İktisat Tarihi 1908-1980”: 347-353.
111960-80 Dönemi I• Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Aralık 2006) içinde 6. Bölüm “Askerî Vasiler (1960-80)”: 145-182. • Korkut Boratav, “İktisat Tarihi 1908-1980”: 353-370.
12Sekülarizm - Sunumlar• Nikki R. Kedie, “Secularism and the State”, New Left Review 226 (November-December 1997): 21-40. • Erik J. Zürcher, “‘Fundamentalizm’ (İrtica)”, Willem van Schendel, Erik J. Zürcher (der.), Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004): 261-277.
131960-80 Dönemi II- SunumlarBurak Ülman ve İsmet Akça (Yay. Haz.), İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar. Prof. Dr. Kemâli Saybaşılı’ya Armağan (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2006)'dan makaleler.
141980 Sonrası I- Sunumlar• Hamit Bozarslan, “Kürtler ve Türkiye Devleti”, Reşat Kasaba, Zuhal Bilgin (yay.), Türkiye Tarihi 1839-2010 Modern Dünyada Türkiye (İstanbul: Kitap Yayınevi, Eylül 2011): 353-378. • Samim Akgönül, Azınlık-Türk Bağlamında Azınlık Kavramına Çapraz Bakışlar (İstanbul: bgst Yayınları, Ekim 2011) içinde “Türkiye’de Azınlıklar-Azınlıklar ve Türk Kimliğinin İnşası”: 110-163; içinde 142-163.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev816
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar124
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok