Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'de Tarih YazımıATA510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi Türkiye tarihinde karşımıza çıkan tarihiyazımı yaklaşımları ve yöntemleri ile tanıştırmak; farklı yazımları analiz edebilmeleri için gereken altyapıyı geliştirmek
Dersin İçeriğiTürkiye’deki tarihyazımının tarihsel bakış açısıyla incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akşin, Sina, Tarih, Tarihçilik, Tarih Yazımı, Cilt:3 (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2005)
 • Aslan, Erdal, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995)
 • Berktay, Halil, Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü (İstanbul: Kaynak Yayınları, Mayıs 1983)
 • Burke, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005/3. basım)
 • Copeaux, Etienne, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998)
 • Danacıoğlu, Esra, Geçmişin İzleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007 (2))
 • Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın (İstanbul: Metis Yayınları, 1996)
 • Hobsbawm, Eric, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999)
 • Iggers, Georg G., Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000)
 • Sönmez, Erdem, Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı (İstanbul: Daktylos Yayınevi, 2008)
 • Tanör, Bülent, Zafer Toprak, Halil Berktay, İnkılap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı? (İstanbul: Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, 1997)
 • Tosh, John, Tarihin Peşinde (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997)
 • Wallerstein, Immanuel, Sosyal Bilimleri Düşünmemek (İstanbul: Avesta Yayınları, 1999)
 • Zürcher, Erik Jan, Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928) (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak 2005)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Türkiye'deki tarihyazımı alanını tanıyacak
 2. Öğrenciler, tarihyazımı alanına analitik bakabilme yetisi kazananak
 3. Öğrenciler, Türkiye'ye etki eden tarihyazımı yaklaşımlarını tanıyacak
 4. Öğrenciler, Türkiye ile ilgili tarih materyallerini analiz edebilecek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş
2Tarih Disiplini • Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın (İstanbul: Metis Yayınları, 1996) içinde “Onsekizinci Yüzyıldan 1945’e Kadar Sosyal Bilimler’in Tarihsel Kuruluşu”: 11-36.
3Tarihyazımı: Önemi, Toplumsal Katkıları...• Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Tarih Bize Çağdaş Toplumlar Hakkında Ne Anlatabilir”: 39-56. • John Tosh, Tarihin Peşinde (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997) içinde Birinci Bölüm: “Tarihin Faydaları”: 3-30.
420. Yüzyılda Tarihyazımı-I: Marksist Tarihyazımı• Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000) içinde “Marksist Tarih Bilimi: Tarihsel Materyalizmden Eleştirel Antropolojiye”: 79-95. • Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999) içinde “Marks ve Tarih”: 241-261.
520. Yüzyılda Tarihyazımı-II: Annales Okulu• Georg G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000) içinde “Fransa: Annales Okulu”: 51-65. • Immanuel Wallerstein, Sosyal Bilimleri Düşünmemek (İstanbul: Avesta Yayınları, 1999) içinde “Fernand Braudel, Tarihçi”: 265-284.
6Cumhuriyet’in Devraldığı Tarihyazımı• Halil Berktay, Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü (İstanbul: Kaynak Yayınları, Mayıs 1983) içinde “XX. Yüzyıl Başında Osmanlı-Türk Tarihyazımcılığının Kendi Durumu”: 23-47. • Erdem Sönmez, Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı (İstanbul: Daktylos Yayınevi, 2008) içinde “Türkiye’de Çağdaş Tarihçiliğin Doğuşu”: 95-127.
7“Nutuk” ve Dönemin Tarihyazılığı • Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928) (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak 2005) içinde “Siyaset Adamı Tarihçi Olunca”: 3-13. • Erik Jan Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928) (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ocak 2005) içinde “Kazım Karabekir ve İstiklal Harbimiz Kitabı”: 15-25. • Sina Akşin, Tarih, Tarihçilik, Tarih Yazımı, Cilt:3 (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınl
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Resmi Tarih Tezinin Oluşumu• Soner Çağaptay, “Otuzlarda Türk Milliyetçiliğinde Irk, Dil ve Etnisite,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 4: Milliyetçilik, Tanıl Bora, (ed.) (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002): 245-262. • Mahmut Şakiroğlu, “Memleketimizde Toplu Tarih Çalışmaları-III,” Tarih ve Toplum 40 (Nisan 1987): 49-53. • Mahmut Şakiroğlu, “Cumhuriyet Tarihimizde Süreli Yayınlara Kısa Bakış II-Tarih Dergileri ve Belleten,” Belleten, cilt: 47, sayı: 188 (1983): 1207-1222.
10Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Erken Dönemi ve Örnekler-Sunumlar• Halil Berktay, “Dört Tarihçinin Sosyal Portresi,” Toplum ve Bilim 54-55 (Güz 1991): 19-45. • Halil İnalcık, Doğu Batı, Halil İnalcık, Makaleler-II (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2008) içinde “Modern Türk Tarihçiliği Üzerine Notlar”: 289- 310. • Halil İnalcık, Doğu Batı, Halil İnalcık, Makaleler-II (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, Ekim 2008) içinde “Fransız Annales Ekolü ve Türk Tarihçiği”: 311-324.
11Üretim Tarzı Tartışmaları ve Türkiye’de Tarihyazımına Etkileri-Sunumlar• Suavi Aydın, “Türk Tarihyazıcılığında Feodalite,” Toplum ve Bilim 91 (Kış 2001-2002): 39-80. • Çağlar Keyder, Huri İslamoğlu, “Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı?” Toplum ve Bilim 1 (Bahar 1977): 49-80.
12Türk İslam Sentezi’nin Oluşum Süreci ve 1980 Sonrasında Türkiye’de Tarihyazımcılığı-Sunumlar• Etienne Copeaux, “Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine,” Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine (İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yay, 1998): 54-77. • Salih Özbaran, “Türkiye’de Tarihçiliğin Sorunları I,”, Tarih ve Toplum 148 (Nisan, 1996): 5-10. • Salih Özbaran, “Türkiye’de Tarihçiliğin Sorunları II,” Tarih ve Toplum 149 (Mayıs, 1996): 51-58. • Oktay Özel, Gökhan Çetinsaya, “Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliğinin Son Çeyrek Yüzyılı: Bir Bilanço Denemesi,” Toplum ve Bilim 91 (Kış 2001-2002): 8-38.
13"İnkılap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı?" Üzerine Tartışma-Sunumlar• Erdal Aslan, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995) içinde “Devrim Tarihi Ders Kitapları”: 295-310. • Bülent Tanör, Zafer Toprak, Halil Berktay, İnkılap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı? (İstanbul: Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, 1997).
1420. Yüzyılda Tarihyazımı-III: Yeni Tartışmalar-Sunumlar• Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın (İstanbul: Metis Yayınları, 1996) içinde “1945’ten Günümüze Sosyal Bilimler İçinde Yapılagelen Tartışmalar: 37-67.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev816
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar124
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok