Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Siyasal Hayatında Güncel KonularSBU511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Memişoğlu
Dersi Veren(ler)Fulya Memişoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin Türkiye’nin güncel siyasetinde önemli yer tutan göç ve iltica alanında geliştirdiği politikalarla ilgili bilgi edinmesini amaçlamaktadır
Dersin İçeriğiBu ders hem Türkiye'nin göç politikalarını hem de uluslararası göç ve iltica alanında çeşitli kavramlar, teoriler, tarihsel gelişmeler ve güncel tartışmaları incelemektedir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türkiye'de tarihsel ve güncel göç ve iltica politikaları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
  2. Öğrenciler uluslararası göç ve iltica alanında kuramsal, kavramsal ve güncel tartışmalar hakkında bilgi edinir
  3. Öğrenciler temel araştırma ve politika analizi becerileri geliştirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin sunuluşuDers planı
2Göç ve Siyaset : Temel Kavramlar, Teorik Yaklaşımlar Bakewell, Oliver (2015) ‘Göç Kuramında Yapı ve Fail Kavramları Üzerine Bazı Görüşler’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 188-218. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-6.pdf Boucher, Anna ve Justin Gest (2015) ‘Göç Çalışmaları Dönüm Noktasında: Göç Rejimi Tipolojilerine İlişkin Bir Eleştiri’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 152-187. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-5.pdf Castles, Stephen & Nicholas Van Hear (2011) Root Causes, Betts (ed) Global Migration Governance. Chatty, D. (20
3Türkiye ve Göç Politikaları: Tarihsel Bakış Kale, Başak (2016) ‘Zorunlu Göçün Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 153-167. Macar, Elçin (2016) ‘Yunanistan’dan Anadolu’ya Göç: Nüfus Mübadelesi’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 171-185. Belgesel: ‘90 Yıllk Ayrılık Mübadele /
4Türkiye’den Avrupa Yönelik Göç, Diaspora Politikaları Abadan-Unat, Nermin (2016) ‘Türkiye’nin Son Elli Yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 261-274. Kaya, Ayhan ve Ferhat Kentel (2005) Euro-Türkler Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Köprü mü Engel mi? İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kaya, Ayhan (2015) Euro-Türkler, Kuşaklararası Farklılıklar, İslam ve Entegrasyon Tartışmaları. http://www.g
51990’lardan itibaren Türkiye’ye Yönelik Göçler ve Politikalar • Küresel Sorunlar – Göç ve Güvenlik İlişkisi • Küresel Sorunlar - Düzensiz Göç: Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan TicaretiErdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (2016) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Rittersberger-Tılıç, Helga Türkiye’de Düzensiz Göçmen İşçileri ‘Yönetmek’ http://www.gam.gov.tr/files/Aralık-2015.pdf Susan Martin and Amber Callaway (2011), Human Trafficking and Smuggling Betts(ed.) Global Migration Governance. Karaçay, Ayşem Biriz (2017), “Shifting Human Smuggling Networks Along Turkey’s Borders”, Turkish Policy Quarterly, Winter. htt
6 Türkiye Siyasetinde Güncel Göç Politikaları & Göç YönetişimiDevlet-Karapınar, Yelda (2018), “The Contemporary Lens in International Relations: Migration and Foreign policy Nexus in Turkey”, Perceptions, Volume XXII: 4. Kale, Başak (2018), “The Limits of an International Burden-sharing Approach: Syrian Refugee Protection Crisis and its Consequences on Turkey’s Refugee Policy”, Perceptions, Volume XXII: 4. 3 Kirişçi, Kemal. 1996. Refugees of Turkish origin: Coerced immigrants to Turkey since 1945. International Migration 34(3): 385-412. Kirişçi, Kemal.
7Türkiye’de bulunan başlıca göçmen gruplar ve politika uygulamalarıIneli-Ciger, M. (2014), “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary protection for Syrians Seeking Protection in Turkey” Oxford Monitor of Forced Migration, No. 4(2). Ineli-Ciger, M. (2016) ‘Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3), s.62-69; http://www.gam.gov.tr/files/Ocak-Haziran-2016.pdf Icduygu, Ahmet ve Eleni Diker (2017) ‘Labor Market Integration of Syrian
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9. Sunumlar – Seçeceğiniz bir güncel siyaset konusunun Türkiye’de yerel topluluk ve göçmenler üzerindeki etkisi üzerine sunumSunum konularına bağlı belirlenecektir
10. Sunumlar – Seçeceğiniz bir güncel siyaset konusunun Türkiye’de yerel topluluk ve göçmenler üzerindeki etkisi üzerine sunumSunum konularına bağlı belirlenecektir
11. Sunumlar – Seçeceğiniz bir güncel siyaset konusunun Türkiye’de yerel topluluk ve göçmenler üzerindeki etkisi üzerine sunumSunum konularına bağlı belirlenecektir
12. Sunumlar – Seçeceğiniz bir güncel siyaset konusunun Türkiye’de yerel topluluk ve göçmenler üzerindeki etkisi üzerine sunumSunum konularına bağlı belirlenecektir
13. Sunumlar – Seçeceğiniz bir güncel siyaset konusunun Türkiye’de yerel topluluk ve göçmenler üzerindeki etkisi üzerine sunumSunum konularına bağlı belirlenecektir
14Simulasyon çalışması-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok