Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Medya ve SiyasetSBU511437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüTürkan Ayda Gürkan Ersan
Dersi Veren(ler)Türkan Ayda Gürkan Ersan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi medya ve siyaset ilişkisi konusunda metodolojik analiz yapmayı sağlayacak bilgi ve kuramsal araçlarla donatmak.
Dersin İçeriğiMedia Eleştirileri, Medya mülkiyeti sorunları, televizyon eleştirileri, siyaset haberciliği ve televizyon, Türk basını ve siyaset haberciliği, Batı basınında siyasete ilişkin habercilik, Batı Basınında Habercilik Anlayışının Eleştirisi, İnternet ve siyaset.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Leah Lievrouw, Alternative and Activist New Media (DMS - Digital Media and Society), Polity, 2011, David Edwards & David Cromwell, Guardians of Power, Pluto Press, 2006, s. 1-187.;Neil Postman, 'Social Sciences as Theology''; Bertell Ollman, “What is political science? What should it be?”, New Political Science, Vol. 2: 4, Aralık 2000, s. 553-562; Thomas De Koninck, Yeni Cehalet ve Kültür Problemi, Epos; Todd Gitlin, Media Unlimited, Metropolitan Books, 2002; James Curran – Jean Seaton, Power Without Responsibility, Routledge, 2002; Sofia Johansson, Reading Tabloids – Tabloid Newspapers and Their Readers, Södertörn Högskola, 2007; Robert W. McChesney: Rich Media Poor Democracy, The New Press, 2000; Neil Postman – Steve Powers, How to Watch TV News?, Penguin, 1992; Kristina Riegert-Toby Miller; Politicotainement: Television’s Take on the Real, Peter Lange Publishing, 2007; Andrew Chadwick, Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies, Oxford, 2006; Noam Chomsky, Edward S. Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon, 2002; Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları; 2010; Gazetecilik ve Habercilik, BİANET (Bağımsız İleşitim Ağı) Kütüphanesi, 2005; Raşit Kaya, İktidar Yumağı, İmge Yayınları, 2009; Jean Noel Jeanneney, Medya Tarihi, YKY, 1998; Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine, İleşitim Yayınları, 1998; Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları, 2004; Rıfat Bali: Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, İletişim Yayınları, 2001; Ergun Aydınoğlu, ''Köşelerde Çok kötü şeyler oluyor'', Express, Eylül 2004; Habermas: ‘’How to Save the Quality Press?’’, Barry Sanders: Öküzün ‘‘A’’sı, Ayrıntı Yayınları, 2002; Gazeteler: New York Times, The Guardian, Sun, Daily Mirror.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, yerli ve yabancı medya hakkında karşılaştırmalı bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenci, çağdaş medya eleştirileri konusunda bilgilenir.
  3. Öğrencinin siyasete ilişkin eleştirel ve analitik düşünme becerileri gelişir.
  4. Öğrencinin düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi gelişir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin SunuluşuDers Planı; Neil Postman, 'Social Sciences as Theology''; Bertell Ollman, “What is political science? What should it be?”, New Political Science, Vol. 2: 4, Aralık 2000, s. 553-562; Thomas De Koninck, Yeni Cehalet ve Kültür Problemi, Epos, s. 17-40.
2Medya eleştirileri üzerine genel tartışmaGuy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları, 2006; Douglas Kellner, Medya Gösterisi, Açılım Kitap, 2010, s. 1-78.
3Temel kavram ve olgularBİANET metinleri, 2005 (www.bianet.org); Colin Sparks, Inside the Media, International Socialism, Sayı: 130, Spring 2003; Seamus Milne, ''Madencilere Karşı Gizli Savaş'', John Pilger, Bana Yalan Söyleme – Araştırmacı Gazeteciliğin Şahikaları, Agora Kitaplığı, s. 241-329.
4''Medya Endüstrisi''nde Mülkiyet İlişkileri IGülseren Adaklı, Türkiye’de Medya Endüstrisi – Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, s. 180-260; A. Raşit Kaya, İktidar Yumağı, s. 23-293.
5''Medya Endüstrisi''nde Mülkiyet İlişkileri IIAlexandra Kitty, Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism, Disinformation Books, 2005.
6TV Eleştirisi INeil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları, 2004, 1-97; Barry Sanders, Öküzün A'sı, Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 9-54.
7TV Eleştirisi IINeil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları, 2004, 98-180; Douglas Kellner, Television and Crisis of Democracy, Westview press, 1990, s. 179-224
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9''Politicotainment''Kristina Riege; Politicotainement: Television’s Take on the Real, Peter Lung Publishing, 2007, s. 81-146; Douglas Kellner, Medya Gösterisi, Açılım Kitap, 2010, s. 243-340.
10Türk Basını ve Siyaset IRıfat Bali: Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, İletişim Yayınları, 2002, s. 1-109; 202-255; A. Raşit Kaya, İktidar Yumağı, s. 293-406.
11Türk Basını ve Siyaset IINoam Chomsky, Entelektüellerin Sorumluluğu, bgts Yayınları, 2011; Nicolas Tenzer, Yeni Bir Siyaset Felsefesinin Peşinde, Dergah Yayınları, 5. Bölüm; Ergun Aydınoğlu, ''Köşe Yazarlığı Üzerine'', Express, Eylül, 2004; Ahmet Cigdem, Entelektüeller ve İdeolojiler'', Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt: 9, Dönemler ve Zihniyetler, s. 112-124; Tanıl Bora-Levent Cantek, ''Köşe Yazarlığındaki Değişim ve Politik Düşünce Vasatı'', Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt:9, Dönemler ve Zihniyetler, 2009
12''Alternatif Medya''Leah Lievrouw, Alternative and Activist New Media (DMS - Digital Media and Society), Polity, 2011.
13''Quality Press''David Edwards & David Cromwell, Guardians of Power, Pluto Press, 2006, s. 1-187.
14''Tabloid Press''Sofia Johansson, Reading Tabloids – Tabloid Newspapers and Their Readers, Södertörns högskola, 2007, 47-196.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok