Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Kuramı 2SBU250235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüAslı Daldal
Dersi Veren(ler)Aslı Daldal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders birinci dönemde işlenen Political Theory I dersinin devamı şeklindedir. Genel olarak siyaset felsefesinin temel konuları olan devlet, devlet-birey ilişkisi, sivil toplum, adalet, hukuk, özgürlük, eşitlik, meşruluk ve katılım gibi konular üzerinde duracaktır. Ders, ulus devlet düşüncesinin başlangıç noktası olarak kabul edilen İtalyan düşünür Machiavelli ile başlayıp son yılların iki önemli akımı olan kolektivistlerle liberteryenler arasındaki tartışmalarla son bulacaktır. Ana hatlarıyla beş düşünsel paradigma ve bu paradigmaların gelişimine katkıda bulunan filozoflar üzerinde durulacaktır. Bu paradigmalar mutlakiyetçi düşünce, Marksist düşünce, sosyal demokrat düşünce, Liberal düşünce ve Muhafazakar düşünce paradigmalarıdır.
Dersin İçeriğiAna hatlarıyla siyaset felsefesinde ön plana çıkan beş yaklaşım üzerinde durulacaktır: Mutlakiyetçi düşünce (N. Machiavelli, T. Hobbes, J. Bodin, F. Hegel, J. J. Rousseau); Marksist düşünce (K. Marx, V. Lenin, A. Gramsci); Sosyal demokrat düşünce (E. Bernstein); liberal düşünce (J. Locke, J. S. Mill, F. Hayek); ve muhafazakar düşünce (E. Burke, D. Hume, J. de Maistre).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin ana kaynağı: 1. George H. Sabine, A History of Political Theory, London: George G. Harrap, 1995. Yardımcı kaynaklar: 1. Kemal Saybaşılı, Political Theory, Volume 1, Historical Foundations, Marmara Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 1989; 2. Ömer Çaha, Siyasi Düşünceler Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2008; 3. M. J. Harmon, Political Thought, From Plato to the Present, Mc Graw-Hill,New York, 1964; 4. M. Tunçay (der.), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 1-2, Teori Yayınları, Ankara, 1986; 5. Brian R. Nelson, Western Political Thought: From Socrates to the Age of Ideology, New Jersey: Prentice Hall, 1996; 6. J. S. McClelland, A History of Western Political Thought, London and New York: Routledge, 1996; 7. Rosenthal, E. I .J. (1962). Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler siyaset teorisi ve teorisyenleri hakkında sahip olunan temel bilgiyi geliştirirler.
  2. Öğrecniler siyaset teorisinin temel kavramları üzerinden analiz yaparlar
  3. Öğrenciler siyaset teorisinin temel bilgisini kullanarak siyaset biliminin güncel tartışmalarına katılırlar
  4. Öğrenciler siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında eleştirel ve analitik düşüncelere sahip olurlar
  5. Öğrenciler Siyaset bilimi ve siyaset teorisi alanlarında edindiği bilgiyi programın diğer alanlarında analitik değerlendirme için kullanırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-155555-
PÇ-255555-
PÇ-355555-
PÇ-455555-
PÇ-555555-
PÇ-655555-
PÇ-755555-
PÇ-855555-
PÇ-911111-
PÇ-1033333-
PÇ-1122222-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Niccolo MachiavelliGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 331-353
2Jean BodinGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 399-414
3Thomas HobbesGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 455-476
4Jean Jaques RousseauGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 575-596
5F. W. Friedrich HegelGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 620-647
6Karl MarxGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 682-714
7Vladimir LeninGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 715-746
8Ara Sınav 1
9Eduard BernsteinÖmer Çaha, Notes on Introduction to Political Thought, ss. 95-111
10John LockeGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 517-541
11John Stuart MillGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 648-681
12Friedrich HayekF. Hayek, Road to Serfdoom, ss. 7-85
13David HumeGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 597-615
14Edmund BurkeGeorge H. Sabine, A History of Political Theory, ss. 597-619
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarDersi alan öğrencilerin derslere düzenli olarak devam etmesi ve sınıftaki tartışmalara katılması beklenmektedir. Derslere katılmak için öğrencilerin önceden ilgili ders materyallerini okuyarak gelmeleri önemlidir. Ayrıca derslere katılım öğrenci notuna pozitif olarak yansıyacaktır. Her öğrenci dönem boyunca öğretim üyesi tarafından tavsiye edilen ve siyaset düşüncesiyle bağlantılı olan birbiriyle karşıt iki kitabı okuyup karşılaştırmakla yükümlü olacaktır. Seçilen kitaplardan birisi birinci dönemde (Political Theory I) dersinde analiz edilen kitap olabilir.