Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Milliyetçilik ve AzınlıklarSBU391234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüElçin Macar
Dersi Veren(ler)Elçin Macar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkiye’de ulus-devlet ve azınlıklar ilişkisi, azınlık politikası örnekleri ve konunun tarihsel gelişimini vermek.
Dersin İçeriğiİmparatorluktan ulus-devlete geçiş süreci, millet sistemi, azınlık kavramı, Milletler Cemiyeti, Lozan Antlaşması, azınlık mevzuatı, Türkiye’de azınlıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları, 2000. Soner Çağaptay, Türkiye’de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. Baskın Oran, Türkiye’de Azınlıklar, İletişim Yayınları, 2008. Elçin Macar, Cumhuriyet Dönemi'nde İstanbul Rum Patrikhanesi, İletişim, 2003, s. 167-181; Tanıl Bora, "Ekalliyet Yılanları-Türk Milliyetçiliği ve Azınlıklar," Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, cilt 4: Milliyetçilik,s. 911-918; Kerem Karaosmanoğlu, "Türkiye'de 'Azınlıklar' ve Komplo Zihniyeti," Liberal Düşünce, yıl:13, no:50, İlkbahar 2008, s. 139-159; Elçin Macar, "İstanbul Bulgarları," Toplumsal Tarih, no:117, Eylül 2003, s. 94-97; Yakup Bilge, "Süryanilerin Yeni Hayatı Sürgünlük," Varlık, no:1075, Nisan 1997, s. 26-27; Ülker Sayın, "Turabdin bölgesinde Süryaniler," Toplumsal Tarih, no:163, Temmuz 2007, s. 82-85; François Yakan, "Keldani-Asuri cemaatinin dünü-bugünü," yayınlanmamış notlar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ulus-devletin azınlık politikasının doğasını, imparatorluklardan ulus-devletlere ve şimdi de küreselleşme tartışmalarını kavrarlar.
  2. Öğrenciler, azınlıklar konusunda bilgi sahibi olurlar.
  3. Öğrenciler, tarihsel sorunları güncel sorunlarla karşılaştırır ve analiz ederler
  4. Azınlıklar konusunda farklı ülkelerin azınlık politikalarını karşılaştırırlar.
  5. Ulus kavramının tarihsel olduğunun kavranması sağlanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Millet’ten AzınlığaÇağaptay, 1. Bölüm
2Azınlık kavramı ve azınlıkların korunmasıOran, giriş +1. bölüm
3Lozan Antlaşması ve azınlıklarOran, 2. bölüm
41920’li yıllarda Türkiye’nin nüfus yapısıÇağaptay, 2. Bölüm; Oran, 1. bölüm
5Nüfus mübadelesiAktar, “Nüfusun Homojenleştirilmesinde ve Ekonominin Türkleştirilmesi Sürecinde Bir Aşama: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi,”
6Türkiye'nin azınlıklara yaklaşımıElçin Macar, Cumhuriyet Dönemi'nde İstanbul Rum Patrikhanesi, İletişim, 2003, s. 167-181; Tanıl Bora, "Ekalliyet Yılanları-Türk Milliyetçiliği ve Azınlıklar," Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, cilt 4: Milliyetçilik,s. 911-918; Kerem Karaosmanoğlu, "Türkiye'de 'Azınlıklar' ve Komplo Zihniyeti," Liberal Düşünce, yıl:13, no:50, İlkbahar 2008, s. 139-159
7Türk kimliğinin oluşumu ve vatandaşlıkÇağaptay, 3. Bölüm+4. bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91930’lu yıllarda YahudilerÇağaptay, 8. Bölüm Aktar “1934 Trakya Yahudi Olayları ve Türk Milliyetçiliği,”
10Bulgarlar, Süryaniler ve KeldanilerElçin Macar, "İstanbul Bulgarları," Toplumsal Tarih, no:117, Eylül 2003, s. 94-97; Yakup Bilge, "Süryanilerin Yeni Hayatı Sürgünlük," Varlık, no:1075, Nisan 1997, s. 26-27; Ülker Sayın, "Turabdin bölgesinde Süryaniler," Toplumsal Tarih, no:163, Temmuz 2007, s. 82-85; François Yakan, "Keldani-Asuri cemaatinin dünü-bugünü," yayınlanmamış notlar
11Varlık VergisiAktar, “Varlık Vergisi Nasıl Uygulandı?” Aktar, “Varlık Vergisi Sırasında Gayrimenkul Satışları ile Servet Transferi,”
12Türkiye’de Azınlık mevzuatı ve uygulamaOran, 3. bölüm Aktar, “Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ‘Türkleştirme’ politikaları,” http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/AH/TESEV-vakiflar-rapor.pdf
13Rumlar, Ermeniler, Heybeliada Ruhban OkuluÇağaptay, 7. Bölüm http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/RuhbanOkuluTR_27_04_09.pdf
14Türkiye’de Azınlık mevzuatında değişim-IOran, 4. ve 5. bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok