Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel SorunlarSBU452134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüElçin Macar
Dersi Veren(ler)Elçin Macar
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİki ülke arasındaki tarihsel sorunların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiBalkan milliyetçilikleri, Yunanistan’ın kuruluşu, Kilise, azınlıklar, ders kitapları ve tarihyazımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Alexis Heraclides, Yunanistan ve ‘Doğu’dan Gelen Tehlike’ Türkiye, (İstanbul: İletişim, 2002), Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu, (İstanbul: İletişim, 1994) Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası- Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt:1, (İstanbul:İletişim,2001), Çeşitli makaleler ve belgeseller.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türk-Yunan ilişkilerinin dünü ve bugünü arasında bağlantı kurabilme ve bu alandaki güncel problemlerin kökenlerine bakabilme bilgi ve becerisine sahip olurlar
  2. Öğrenciler eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazanırlar
  3. Öğrenciler, Türk-Yunan İlişkileri konusunda bilgi sahibi olurlar
  4. Türk Dış Politikası'nın içinde özel bir alanda yoğunlaşmış olurlar.
  5. İki ülke sorunlarının ne kadar tarihsel, psikolojik, tarihyazımı alnlarıyla ne kadar konjonktürel olduğunu ayırdedebilme becerisi kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı döneminde millet sistemiİlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, (İstanbul: İletişim Yay., 1985, Cilt 4), s. 996-1001 Athanasia Anagnostopulu, “Tanzimat ve Rum Milletinin Kurumsal Çerçevesi,” Pinelopi Stathis (ed.), 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Gayrimüslimler, (İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999), s. 1-35
2Ulusçuluğun ortaya çıkışı ve Yunanistan’ın kuruluşuBaskın Oran, Atatürk Milliyetçiliği-Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme, (Ankara: Dost, 1988), s. 1-11 Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu, (İstanbul: İletişim, 1994), s. 17-29 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, (İstanbul: İletişim, 1997), s. 65-75
3Balkan Savaşları ve I. D. Savaşı Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, (İstanbul: İletişim, 1997),s. 103-124
4Türk Kurtuluş SavaşıMelek Fırat, “1919-1923, Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt:1, (İstanbul:İletişim,2001), s. 178-193
5Lozan Konferansı’nda Türk-Yunan SorunlarıMelek Fırat, “1923-1939, Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası- Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt:1, (İstanbul:İletişim,2001), s. 325-344 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 95-115
6Nüfus MübadelesiKemal Arı, “Lozan barış görüşmeleri ve nüfus mübadelesi”, Toplumsal Tarih, no: 115, Temmuz 2003, s. 86-89 Renee Hirschon, “Ege Bölgesindeki 'Ayrışan Halklar'”, Ege'yi Geçerken-1923 Türk-Yunan Zorunlu Mübadelesi, Renee Hirschon (der.), (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay., 2005), s. 3-16 Belgesel: Mihriban Tanık-Kayaköy, Zamanın Durduğu Yer
7İki Dünya Savaşı Arasında YunanistanElçin Macar, “II. Dünya Savaşı’na kadar Yunanistan (1923-1939),” İşte Geliyor Kurtuluş-Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Yardımları, (İzmir: İzmir Ticaret Odası, 2009), s. 13-34; Melek Fırat, “1923-1939, Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası- Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt:1, (İstanbul: İletişim,2001), s. 336-344
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İki Dünya Savaşı Arası Türk-Yunan İlişkileriMelek Fırat, “1923-1939, Yunanistan’la İlişkiler”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası- Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, cilt:1, (İstanbul:İletişim,2001), s. 344-356 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 127-142
10Yunanistan'da işgal Elçin Macar, “1941-42 Kışında Türkiye’nin Açlıkla Savaşan Yunanistan’a Yardımları-Kurtuluş’tan Dumlupınar’a,” Toplumsal Tarih, no: 168, Aralık 2007, s. 48-55 1. Belgesel: Kurtuluş 2. Belgesel: Oradaydım-Mihri Belli
11Azınlıklar ve Patrikhane-IAlexis Heraclides, Yunanistan ve ‘Doğu’dan Gelen Tehlike’ Türkiye, (İstanbul: İletişim, 2002), s. 289-318 Ayşe Özkan, “Yunanistan Türkleri-Batı Trakya'da Uygulanan Azınlık Hukuku”, Balkan Türkleri-Balkanlarda Türk Varlığı, (der: Erhan Türbedar), (Ankara:ASAM, 2003), s. 168-190 Elçin Macar, “Lozan’dan Günümüze Onikiada Türklerinin Sorunları,” İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no: 34, Mart 2006, s. 35-52 Elif Babül, “İmroz'dan Gökçeada'ya-Bir Ada Hikayesinin Peşinden”, Yeniden Kurulan Yaşamla
12Azınlıklar ve Patrikhane-IIElçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 167-175 Ayhan Aktar, “Varlık Vergisi’nin hikâyesi”, Toplumsal Tarih, Ocak 2004, s. 82-87 Rıdvan Akar, “İki yıllık gecikme: 6-7 Eylül 1955”, Toplumsal Tarih, Eylül 2003, s. 86-93 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 196-209 Belgesel: Can Dündar-6-7 Eylül
13Lambrakis SuikastıElçin Macar, “Yunan Derin Devleti’nin Esrarlı Eylemi: Lambrakis Suikastı,” Atlas Tarih, Ekim-Kasım, 2012, s. 114-121; Film gösterimi: Ölümsüz-Z, Yönetmen: Costa Gavras
14Tarihyazımı-IAlexis Heraclides, Yunanistan ve ‘Doğu’dan Gelen Tehlike’ Türkiye, (İstanbul: İletişim, 2002), s. 47-71
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok