Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Harita Bilgisi Ve UygulamalarıSBO204024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMeryem Hayır Kanat
Dersi Veren(ler)Mustafa Sağdıç, Meryem Hayır Kanat
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıHaritanın oluşturulmasından çoğaltılmasına kadar kartografik tüm aşamalar (harita yapım tekniği) ve haritanın kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.Haritalardan verimli bir şekilde faydalanabilmek amacıyla, haritalar üzerinde çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiHarita; haritalama teknikleri; harita türleri ve kullanım alanları; sosyal bilgiler öğretimde harita ve harita kullanımı ile ilgili kavramlar; mekânı algılama becerisi öğretiminde harita kullanım uygulamaları; harita çizme ve haritanın öğretimde etkin kullanımına yönelik uygulama örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BİLGİN, Turgut,1983: Genel Kartoğrafya-I. Bakış Yayınları, İSTANBUL.
 • BİLGİN, Turgut,1984: Genel Kartoğrafya -II. Bakış Yayınları, İSTANBUL
 • DOĞAN E. O. ÖZTAN, M.G. ÖZGEN, 1995: Harita Bilgisi, İ.Ü. Dnz. ve Coğr. Enst. Yay. No: 11, İstanbul
 • FIALA, F,1976: Matematiksel Kartoğrafya. İTÜ yay. No:1072, İST.
 • HAKE, G.
 • KOÇAK, Erdal,1984: Harita Projeksiyonları. Kdz. Üniv. Yay. No:24, TRABZON.
 • KOÇAK, Erdal,1985: Kartoğrafya. (2.Baskı) Kdz. Üniv. Yay. No:31, TRABZON.
 • MERKEL, H,1973: Harita Projeksiyonları Bilgisi İTÜ yay. No:952, İST.
 • MERSİNOĞLU, Sahavet,1973: Yerbilimleri Kartografyası MTA yay. Eğitim serisi No:12, ANKARA.
 • ORCAN, Salih,1981: Genel Kartoğrafya Harita Genel Müd. Yay. ANKARA.
 • ÖZGEN, M.Gündoğdu,1974: Kartografyaya Giriş. İTÜ yay. Sayı:1003, İSTANBUL.
 • PEARSON, F.,1990: Map Projections; Theory and Applications, CRC Press Inc. Boca Raton, FLORIDA.
 • RAISZ, Erwin,1948: General Cartography. McGraw-Hill Book Company NEW YORK
 • RAISZ, Erwin,1962: Principles of Cartography. McGraw-Hill Book Company NEW YORK
 • ROBINSON, Arthur H. Randall D. Sale, Joel L. Morrison,
 • UÇAR, D. İPBÜKER, C. BİLDİRİCİ, İ.Ö. 2004, Matematiksel Kartografya. Atlas yay. İSTANBUL.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Haritaları konuya uygun seçip kullanabilir. • Haritalar üzerinden analizler yapabilir ve bunu sosyal bilgilerin temel konularından birisi olan coğrafya eğitiminde uygular. • Eğimde giderek daha yaygın hale gelen sanal gerçeklik ile mekan eğitimini sağlamada uygulamalar yapabilir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, grup çalışması, proje yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler yada projeler değerlendirmeye etki eder

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Dünya ve Türk haritacılık tarihini bilir
 2. Yerküre ve koordinatlar sistemini açıklar.
 3. Amaca uygun harita projeksiyonu seçer
 4. Kartografik gösterim tekniklerinin uygular
 5. Üçüncü boyutun haritada gösterimi uygular
 6. Harita çoğaltım tekniklerini uygular
 7. Farklı alanlarda harita kullanımı karşılaştırır
 8. Standartlar ve Kalite bilincine ulaşır
 9. Haritalar üzerinde alan, uzunluk, hacim ve eğim değerlerini hesap eder
 10. Haritalar üzerinde kesit, profil ve blok diyagramlar çıkarır
 11. Haritaları topografik olarak yorumlar
 12. Jeolojik ve Jeomorfolojik haritalar tasarlar
 13. Çeşitli konularda dağılış haritaları hazırlar
 14. Değişik amaçlar için grafik ve diyagramlar hazırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13DÖÇ-14
PÇ-1--------------
PÇ-2--------------
PÇ-3--------------
PÇ-4--------------
PÇ-5--------------
PÇ-6--------------
PÇ-7--------------
PÇ-8--------------
PÇ-9--------------
PÇ-10--------------
PÇ-11--------------
PÇ-12--------------
PÇ-13--------------
PÇ-14--------------
PÇ-15--------------
PÇ-16--------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dünyada ve Türkiyede haritacılığın gelişimi.Projeksiyonlar Kaynak 1 ve 2
2Gerçek projeksiyonlar;1-Düzlem projeksiyonlar 2-Konik projeksiyonlar Kaynak 1 ve 2
33-Silindirik projeksiyonlar.Geodezik projeksiyonların genel özellikleri Kaynak 1 ve 2
4Harita yapım aşamaları.Genelleştirme Kaynak 1 ve 2
5Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi.Yükseklik eğrileri (eşdeğer çizgisi ) Kaynak 1 ve 2
6Haritaların kullanımı.Haritaların çoğaltılması Kaynak 1 ve 2
7Harita çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı.Haritaları büyütme ve küçültme teknikleri.Harita üzerinde alan ve uzaklık ölçümleri.Kaynak 1 ve 2
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Reliefin gösteriliş yöntemleri. Relief analizleri, Yükselti analizleriKaynak 1 ve 2
10Profil analizleri. Eğim ve yamaç analizleri Kaynak 1 ve 2
11Blokdiagramlar. Arazi taslakları Kaynak 1 ve 2
12Jeomorfoloji haritaları özellikleri ve çeşitleriKaynak 1 ve 2
13Jeoloji haritaları ve kesitleri. Kaynak 1 ve 2
14. Grafik ve diyagram çeşitleriKaynak 1 ve 2
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok