Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen ve Teknoloji Öğretimi 2SNF312233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFen ve Teknoloji Öğretimi-II dersi, sınıf öğretmeni adaylarına ?Fen ve Teknoloji Öğretimi? dersinde kullanılabilecek çağdaş öğretim yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi, ilköğretim birinci kademe müfredatında yer alan ünite ve konuların içeriğine bağlı kalarak, sınıf ortamında kullanabilecekleri deney ve etkinlikler geliştirebilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin İçeriğiKavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb. ) , fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb. ) , Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ayas, A. vd. (2008). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Pegem A Yayıncılık, Ankara Apaydın, Z. vd. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar. Pegem A Yayıncılık, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, kavram geliştirme süreçlerini tanıyacaklardır
  2. Öğrenciler, fen ve teknoloji ile ilgili kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi konusundaki teknikleri kazanacaklardır
  3. Öğrenciler, fen öğretimindeki çeşitli modeller hakkında bilgi sahibi olacaklardır
  4. Öğrenciler, fen ve teknoloji öğretimindeki ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir
  5. Öğrenciler, fen ve teknoloji programını tanıyacaklardır ve öğretim etkinlikleri tasarlayabileceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Problem çözme stratejisi, bilimsel süreç becerileri ve proje temelli öğrenme İlgili kaynak
2Fen ve teknoloji derslerinde öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve modellemeler İlgili kaynak
3Fen ve teknoloji derslerinde öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve modellemeler konusunun işlenmesi İlgili kaynak
4Laboratuar Destekli Fen ve teknoloji öğretimi İlgili kaynak
5Laboratuar destekli fen öğretimi yaklaşımları İlgili kaynak
6Laboratuarda güvenlik İlgili kaynak
7Fen ve teknoloji eğitiminde ölçme ve değerlendirme İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fen ve teknoloji öğretiminde planlama İlgili kaynak
10Bilgisayar destekli fen ve teknoloji öğretimi ve örnek site ve CD?lerin incelenmesi İlgili kaynak
11Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif (performans) değerlendirme yaklaşımları İlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Hazırlanan ödevlerin sunumu İlgili kaynak
14Hazırlanan ödevlerin sunumu İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri210
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev17
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer28
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok