Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlk Okuma ve Yazma ÖğretimiSNF212136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİlkokuma ve yazma öğretim yöntemlerini kavrar.
Dersin İçeriğiDinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı) ; ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları) ; ses temelli cümle yöntemi ( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması) , ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akyol, H. (2018). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
  • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasınskı, T. V. (2017). Okumayı Değerlendirme Öğretmenler İçin Kolay ve Pratik Bir Yol. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Çelenk, S. (2019). İlkokuma ve Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
  • Göçer, A. (2019). Etkinlik Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Nas, R. (2016). Metinlerle İlkokuma-Yazma Öğretimi. Ezgi Kitabevi Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, dinlemeye hazırlık yapar. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Görgü kurallarına uygun dinler. Sunulan görsellerden yararlanır. Duyduğu sesleri ayırt eder. Dinlediklerinin konusunu belirler.(dinleme boyutu)
  2. Öğrenciler, konuşmaya hazırlık yapar. Dinleyicilerle göz teması kurar. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.(konuşma boyutu)
  3. Öğrenciler, okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Önbilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarında sebep sonuç ilişkisi kurar. Metin içi anlam kurar (okuma boyutu)
  4. Öğrenciler, kelimeler, cümleler, satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Bitişik eğik yazı kurallarına uygun yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar (yazma boyutu)
  5. Öğrenciler, kelime dağarcığını geliştirme yöntemlerini edinir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-135544
PÇ-233333
PÇ-321113
PÇ-4-----
PÇ-511111
PÇ-622222
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-934232
PÇ-1011111
PÇ-1122331
PÇ-1223333
PÇ-1334443
PÇ-14-1111
PÇ-15-----
PÇ-1655555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkçe (ilk okuma-yazma) Öğretim programının tanıtılmasıİlgili kaynak
2İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin tanınması ve gelişim özellikleri İlgili kaynak
3Öğretmenin öğretim hazırlıkları İlgili kaynak
4İlk okuma-yazma öğretimi yöntemleriİlgili kaynak
5Ses temelli cümle öğretimi yöntemi ve aşamalarıİlgili kaynak
6İlk okuma-yazmaya hazırlıkİlgili kaynak
7İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerlemeİlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Cümle ve metin oluşturma İlgili kaynak
10Okuryazarlığa ulaşma / Serbest okuma-yazmaİlgili kaynak
11Türkçenin doğru ve düzgün konuşulmadığı yerlerde okuma-yazma çalışmalarıİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Kelime dağarcığını geliştirme yollarıİlgili kaynak
14Ölçme değerlendirmeİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri210
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması215
Derse Özgü Staj
Ödev410
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer215
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)29
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok