Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyokimyasal HesaplamalarMBG308224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüEmel Ordu
Dersi Veren(ler)Emel Ordu
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencilere modern biyokimya, hücre biyolojisi ve moleküler biyolojide kullanılan hesaplamaları öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriğiBirimler ve Miktarlar, Çözelti ve Dilüsyon Hazırlanması, Molekül ağırlığı, Stokiometri, Asitler, bazlar ve tamponlar, Biyolojik Moleküller, Biyoenerjetik, Enzimler, Spektrofotometri ve diğer optik yöntemler, Yağ analizleri, Doku ve Sıvı İçerikleri, DNA ve Moleküler Biyoloji, Farmasötik Hesaplamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fundamentals of Biochemical Calculatons, Krish Moorthy Second Edition, Boca Raton, FL : CRC Press,2008
  • Biochemical Calculations, Irwin H. Segel Wiley 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler konsantrasyon terimlerini, hesaplamayı ve deneysel uygulamalarını öğreniler
  2. Öğrenciler laboratuvarda çözelti hazırlarken, asit-baz ve diğer kimyasal reaksiyonlarda gerekli matematiksel işlemleri öğrenir.
  3. Öğrenciler biyokimyasal hesaplamaları kendi araştırma ve meslek alanlarında nasıl uygulamaya koyacaklarını öğrenir.
  4. Öğrenciler enzimolojide, biyoenerjetikte, Spektrofotometri ve diğer optik metotlarda hesaplamaların nasıl kullanıldığını öğrenir.
  5. Öğrenciler proteinler, nükleik asitler, yağlar ve karbonhidratlara ilgili temek hesaplamaları öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1255555
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Birimler ve miktarlar, Çözelti ve dilüsyon hazırlanmasıKaynak I- Bölüm 1-2
2Hacime dayalı konsantrasyon hesaplamalarıKaynak I Bölüm 3
3Ağırlığa dayalı konsantrasyon hesaplamalarıKaynak I Bölüm4, Kaynak II, Bölüm 1
4pH kavramıKaynak II, Bölüm 2
5Sulu Çözeltiler , Tamponlar veAsid-Baz KimyasıKaynak II, Bölüm 3
6Biyolojik moleküllerin Kimyası, Amino asit Peptidler, Proteinler, Kaynak II, Bölüm 3
7Biyolojik moleküllerin Kimyası, nükleotidler, nükleik asitlerKaynak I Bölüm 6-7,Kaynak II, Bölüm 4
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Biyolojik moleküllerin Kimyası, karbohidratlar Kaynak I Bölüm 6-7, Kaynak II, Bölüm 4
10Biyolojik moleküllerin Kimyası, yağlarKaynak I Bölüm 5
11SpektrofotometriKaynak I Bölüm 8 Kaynak II Bölüm 4
12Biyolojik Katölizörler, Enzimler, Enzim kinetik reaksiyon Hızları, Enzim Kinetik Verilerini Grafikleme yöntemleriKaynak I Bölüm 8
13Biyoenerjetik: Enerji veren ve Enerji isteyen reaksiyonlar, denge Konsantrasyonlarının Hesaplanması, Kaynak I Bölüm 9-10
14Final
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok