Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye ve OrtadoğuSBU511737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkiye’nin Ortadoğu politikasının uğradığı dönüşümü ve değişimi tarih, kimlik ve güvenlik kavramları çerçevesinde ele almak ve bu sorunları analitik biçimde tartışmaya açmaktır.
Dersin İçeriğiTürkiye’nin Batılılaşma çabaları, uluslararası toplumun etkin bir üyesi olması ve bu süreçte izlediği Ortadoğu politikasının Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde nasıl bir dönüşüme uğradığı incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Oktav, Süreklilik ve Değişim Temelinde Türk Dış Politikasında Bir Yüzyıl”, Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisi 1908–2008, der. Nevin Coşar, Melike Bildirici, İstanbul: Ekin Yayınevi, 2010, ss. 759–774.
  • Oktav, “Ekim Krizinden Ortak Kader Anlayışına Geçiş: Türkiye-Suriye İlişkilerinde Ortaya Çıkan Son Gelişmelerin Bir Analizi”, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, der. Cüneyt Yenigün and Ertan Efegil, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2010, ss. 431-450
  • Oktav, Basra Körfezi’nin Değişen Dinamikleri, İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri, İstanbul: Beta, 2011, ISBN 978 – 605 – 377 -584 – 3. ss. 1-214.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Soğuk Savaş sonrası Türk Dış Politikasında ortaya çıkan değişim ve dönüşümler farklı açılardan analiz edilir.
  2. Çatışma çözümü kavramı çerçevesinde Ortadoğu’da mevcut problemleri analiz eder
  3. Ortadoğu’yu sistem analizi düzeyinde inceleyerek, bir alt sistem olarak Ortadoğu’nun değişen dinamiklerini bölgesel güçlerin güç ve rekabet ilişkileri temelinde inceler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye ve Yeni Dünya Düzeninde Değişen Güvenlik Algılamaları: Teorik Bir Bakış açısıohn A. Hall, International Orders (Cambridge, United Kingdom: Polity, 1996), 10
2Türkiye ve Ortadoğu İlişkilerinin Güvenlik ve Kimlik Temelinde Tarihsel Bir AnaliziRichard Rosecrance, “Is There a Balance of Power?” in Realism and the Balancing of Power: A New Debate, eds. John A. Vasquez and Colin Elman (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003), 159.
3Cumhuriyet Dönemi Türkiye’nin Ortadoğu PolitikalarıOktav, Turkey in the 21st Centuryi 225.
4Soğuk Savaş Dönemi Türkiye’nin Ortadoğu PolitikalarıOktav, Limits of Reltions with the West, 1-125.
5Kimlik ve OrtadoğuYücel Bozdağlıoğlu, Turkish Foreign Policy and Turkish Identity, A Constructivist Approach, Routledge, New York, 2003
6Türkiye ve Ortak Kader Retoriği Temelinde Suriye ve Irak’la İlişkilerKibaroğlu and Ünver 2000: 311-330
7Bölgeselcilik mi Eksen Kayması mı? İran’la İlişkilerde değişen ParametrelerOktav, Turkey in the 21st Century
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkiye’nin Çok Boyutlu Dış Politikasına bir örnek: Türkiye Körfez ülkeleri işbirliğiPaul Aarts and Joris van Duijine, “Saudi Arabia after U.S.-Iranian Detente: Left in the Lurch?” Middle East Policy, Vol. 16, No. 3, Fall 2009, p. 69.
10Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve stratejik ortaklık andlaşmasıTarık Oğuzlu, Soft Power in Turkish Foreign Policy, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No.1, March 2007, p.92.
11Türkiye-ABD İlişkileri ve OrtadoğuErtem, Helin, Turkeyin the 21st Century
12Türkiye-AB İlişkileri ve OrtadoğuNas, Çiğdem, Turkey in the 21st Century
13Obama dönemi Türkiye-ABD ilişkilerinin Ortadoğu'da yeniden şekillenmesiOktav, Özden, Understanding Obama's Policies, 25.
14Arap Baharı'nın Türkiye'nin Ortadoğu politikasına etkisi genel çerçeveOktav, Özden, the Impact of Arab Spring on Turkish Foreign Policy , Deutsches Orient Institute, 2013
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok