Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri ProgramlamaBTO216234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSerhat B. Kert
Dersi Veren(ler)Serhat B. Kert
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıJava programlama dilini kullanarak uygulama geliştirme için gerekli bilgileri edinmek ve nesne yönelimli programlama kavramlarını öğrenmek
Dersin İçeriğiJava uygulamaları: giriş, aritmetik, eşitlik ve ilişkisel işleçler; java sınıfları ve nesneleri; kontrol ifadeleri; metotlar; diziler; sınıflar ve nesneler; miras; çokbiçimlilik; guı bileşenleri; grafik ve java 2D; koşum hataları yönetimi; dosyalar ve akımlar; çoklu kullanım; java tabanlı etkileşimli uygulamalar geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Learn Visual C# -Philip Conrod
  • Microsoft Visual C# books
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği: 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, grup çalışmaları ve bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, küçük sınavlar/stüdyo kritiği, ödev, sunum, proje, ara sınav ve final uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Java / C# programlama dilinin temel özelliklerini bilir.
  2. Temel nesne yönelimli programlama kavram ve tekniklerini uygular.
  3. Java / C# ile nesne yönelimli programlama tekniklerini uygular.
  4. Nesne yönelimli tasarımın arkasındaki prensipleri açıklar.
  5. Swing ve AWT kullanarak Java / C# GUI uygulamalarını tasarlar, kurar ve çalıştırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı Visual C# ‘a Genel Bakış Visual C# geliştirme ortamını ayarlama
2Visual C# kütüphaneleri
3Visual C# form bileşenlerinin kullanımı
4Visual C# form bileşenlerinin kullanımı
5Visual C# döngü ve timer kullanımı
6Visual C# random tanımlamalar
7Dizi tanımlama ve kontrolleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Metod ve sınıf yapısı
10Dosya erişim uygulamaları
11MSSQL veri tabanı bağlantıları
12Çoklu Form kullanımı
13Çoklu form kullanımı
14Dönem içeriklerinin incelenmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev820
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok