Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Organik Kimya 1 MBG204135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüZerrin Zerenler Çalışkan
Dersi Veren(ler)Zerrin Zerenler Çalışkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı organik kimya için öğrenilmesi gereken temel konuların öğretilmesi, teorik ve pratik bilginin beraberce verilmesi, öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerinin geliştirilmesi, öğrenilen bilgilerin günlük hayat ile ilişkilendirilmesi, moleküler biyoloji ile ilgili araştırmalar için alt yapı oluşturmak, öğrencilerin organik kimyanın moleküler biyolojideki öneminin anlamalarını sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiAtomun Yapısı, orbitaller, elektronik konfigürasyon, Kimyasal bağ teorisi, hibritleşme, Molekül orbital teori, Polar kovalent bağlar, Asitler ve Bazlar, Doymuş hidrokarbonlar, Organik reaksiyonlara genel bakış, Doymamış hidrokarbonlar, Steriyokimya, Organohalojenler, Nükleofilik Yer değiştirme ve Eliminasyon reaksiyonlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Organic Chemistryt, 7th Ed., John Mc Murry Brooks/Cole publishing Company, Pacific. Grove California, 2008.
  • Organik Kimya, 6th Ed., T.W. Graham Solomons, Craig Fryhle, Literatür Yayınları, Çeviri Editörü: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, İstanbul, 2002.
  • Organik Kimya,4th Edition., R. J. Fessenden; J. S. Fessenden Güneş Kitapevi, Çeviri Editörü: Tahsin Uyar, Ankara, 1992
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, organik kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğrenip, yorum ve uygulama yapabilecektir.
  2. Öğrenciler steriyokimya hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  3. Öğrenciler organik reaksiyonlar hakkında genel bilgi edinecektir.
  4. Öğrenciler organik kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlayacaktır.
  5. Öğrenciler moleküler biyoloji ile ilgili araştırmalar için alt yapı oluşturmak yetisine sahip olacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-1655555
PÇ-17-----
PÇ-1855555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Atomun Yapısı ve Bağlar Kaynak kitap, Bölüm 1
2Polar Kovalent Bağlar; Asitler ve Bazlar Kaynak kitap, Bölüm 2
3Organik Bileşikler: Alkanlar ve SikloalkanlarKaynak kitap, Bölüm 3
4Alkanlar ve Sikloalkanların SteriyokimyasıKaynak kitap, Bölüm 4
5Organik reaksiyonlara genel bakışKaynak kitap, Bölüm:5
6Alkenler: Yapı ve ReaktiviteKaynak kitap, Bölüm:6
7Alkenlerin Reaksiyonları ve SentezleriKaynak kitap, Bölüm:7
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Alkinler-Organik Senteze Girişkaynak kitap, Bölüm:9
10SteriyokimyaKaynak kitap, Bölüm:8
11SteriyokimyaKaynak kitap, Bölüm:8
12Ara Sınav 2
13Alkil HalojenürlerKaynak kitap, Bölüm:10
14Nükleofilik Yer Değiştirme ve Eliminasyon ReaksiyonlarıKaynak kitap, Bölüm:11
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev00
Sunum/Jüri
Projeler00
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler0
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok